Vastuullisuutta yhteistyöllä

BSCI:n eettiset toimintaperiaatteet vaativat Alkolta BSCI:n jäsenenä toimitusketjun eri portailla ennakoivaa aktiivista toimintaa periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi. Juomien maahantuojien on tunnettava toimitusketjunsa riittävän syvällisesti, ja haastettava omia yhteistyökumppaneitaan arvioimaan ja tunnistamaan omia ja alihankkijoidensa mahdollisia sosiaalisen vastuun riskejä. Seurantatoimet ja tarkastuskäynnit säilyttävät oman roolinsa myös tulevaisuudessa.

Tuotanto-olot tutuiksi

Me Alkossa ylläpidämme tietoa juomien taustoista ja järjestämme auditointeja. Vastuullisen hankinnan kehittäminen aloitettiin jo vuonna 2008, ja sen tärkeä osa on yhteistyö muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa: Ruotsin Systembolaget, Norjan Vinmonopolet sekä Islannin ja Färsaarten monopolit.

Auditointityö keskittyy alkoholijuomien tuotannon ns. riskimaihin, joissa työlainsäädäntö ja sen valvonta eivät aina ole kansainvälisten sopimusten tasolla vaan työntekijöiden turva jää puutteelliseksi. Maatalous, johon viininviljely kuuluu, on esim. sesonki- ja siirtolaistyövoiman takia näissä maissa haasteellinen toimiala.

Tavoitteenamme on varmistaa, että riskimaissakin kaikki hankintaketjumme tuottajat noudattavat vähintään kansallista lainsäädäntöä tai työelämän kansainvälisiä sopimuksia, sen mukaan kumpi takaa työntekijälle paremman aseman.

Vuodesta 2012 lähtien kaikkien tavarantoimittajien on pitänyt ostoehdoissa sitoutua Alkolle toimittamiensa tuotteiden eettisyyteen. Tämä koskee niin väkeviä, viinejä, oluita kuin muitakin tuotteita. Auditointeja järjestään myös muille kuin juomatuottajille, esimerkiksi myymälähenkilökunnan t-paidat tuottava ompelimo ja kutomo Turkissa auditoitiin ennen toimittajavalintaa vuonna 2014.

Vastuullisuusyhteistyötä juomatoimialalla

Alko tukee tavarantoimittajiensa osaamisen kehittymistä järjestämällä koulutusta ja työpajoja, sekä verkko-oppimismateriaalilla. Koulutusta ja tietoa on saatavilla myös suoraan BSCI:ltä, ja me ohjaamme aktiivisesti tuottajia hyödyntämään sieltä heille parhaiten soveltuvaa tarjontaa.

Toimialan yhteistyön mahdollistama voima pitää hyödyntää. BSCI onkin aloittanut vuonna 2016 erityisen eri yritykset ja esim. paikalliset toimialajärjestöt yhteen tuovan pilottiohjelman kehittämään viinintuotannon olosuhteita riskimaissa. Pohjoismaisista alkoholimonopoleista sekä Alko että Systembolaget ovat tässä Sustainable Wine Programme -hankkeessa mukana.