Vihreä valinta -symboli kertoo juoman ympäristöystävällisyydestä

Alkon valikoiman vihreä valinta -symbolein merkityt tuotteet kertovat juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen.

Vihreä valinta-merkinnän alta löydät kuusi erilaista ympäristöpanostuksiin liittyvää tietoa ja satojen juomien valikoiman. Sieltä löytyvät vanhat tutut luomut ja biodynaamiset sekä uudemmat vegaaniset, alkuviinit, paikallisesti kestävään kehitykseen sitoutumisesta sertifioidut viinit ja ympäristövastuulliseen pakkaukseen pakatut juomat.Luomu symboli

  Luomu

Luonnonmukaisella eli luomu-tuotantotavalla tavoitellaan maataloudessa ennen kaikkea hyötyjä maan viljelykunnon eli hedelmällisyyden ja ympäröivän luonnonympäristön parantuneen tilan ja lajikirjon kannalta. Viinintuotannossa luomun kriteereihin liittyy myös matalampi sallittu sulfiittimäärä lopputuotteessa, ja luonnollisestikin mahdollisimman pienet vierasainejäämät. Luomutuotannon hyötynä vielä laajemmassa mittakaavassa on viljelymaan hiilensitomiskyvyn parantumisen suotuisa merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemiselle.

Luomuviljelyn ja sertifioinnin periaatteita:

 • maaperän käsittely ylläpitää sen luonnollista hedelmällisyyttä ja elämää

 • kasvinsuojelutoimet perustuvat luonnollisiin prosesseihin, eivätkä haittaa muuta ympäristöä; vain rajallista kasvinsuojelu- aineiden käyttöä

 • siemenkylvöissä ja muissa kasvien lisäämisissä tarvittava materiaali tuotettu sertifioidulla luonnonmukaisella tavalla

 • eri vaiheissa käytetyt puhdistusaineet EU-hyväksyttyjä

 • luomusertifikaatit ovat suurelta osin maakohtaisia, varsinkin EU:n ulkopuolella.

Saimme Alkoon ensimmäisen sertifioidun luomuviinin jo vuonna 1994. Alkon asiakasviestinnässä luonnonmukaisesti tuotetulla eli luomutuotteella on ollut oma symbolinsa jo vuodesta 2007. Luomun osuus on ollut jatkuvasti kasvussa, ja nykyään valikoimassamme on luomuksi sertifioituja tuotteita jo useampia satoja. Luomu-symboli kokoaa alleen useita erilaisia kansainvälisiä luomu-sertifikaatteja. Jokaisen luomu-sertifioinnin tekee kunkin maan oma kansallinen taho.

KATSO LUOMUTUOTTEET >

 

Biodynaaminen symboli

  Biodynaaminen

Biodynaaminen viljely on pitkälti kuin luomuviljelyä: sillä on kaikki samat positiiviset ympäristövaikutukset kuin luomuviljelylläkin. Biodynaamisten preparaattien katsotaan auttavan muun muassa köynnösten kasvussa ja tuholaisten torjunnassa. Tämän lisäksi biodynaamista viljelyä harjoittavat seuraavat esimerkiksi kuun ja eri planeettojen liikkeitä ja kokonaisuudessa luonnon omaa rytmiä.

Demeter-sertifikaatti on maailmanlaajuisesti yleisin sertifikaatti biodynaamisesti viljellylle tuotteelle. Biodynaaminen viljelymuoto on ollut erityisesti Ranskassa nouseva trendi, mutta joitain tuotteita on myös Espanjasta, Italiasta, Itävallasta ja Saksasta sekä Kalifornian osavaltiosta.

Kaikilla Alkon valikoiman biodynaamisilla tuotteilla on myös luomusertifiointi.

KATSO BIODYNAAMISET TUOTTEEET >

 

Vegaaninen symboli

  Vegaaninen

Vegaanisen alkoholijuoman valmistuksessa ei ole käytetty eläinperäisiä ainesosia tai materiaaleja, eikä vegaaninen alkoholijuoma sisällä eläinperäisiä raaka-aineita. Lihan tuotannon ja kulutuksen kasvu on yksi suurista kestävän kehityksen uhkista. Täysin vegaanisen ruokavalion noudattajien lisäksi on yhä enemmän ihmisiä, jotka ryhtyvät ekologisista syistä esimerkiksi ”fleksaajiksi” eli siirtyvät osittaiseen kasvisruokavalioon.

Vegaanisuudelle ei ole kansainvälistä yhtenäistä valvottua standardia eikä sertifiointia. Alkon valikoiman vegaaniset tuotteet on merkitty tuottajan ilmoituksen perusteella vegaanisiksi. Alkon asiakkaidenkin kaipaama vegaanimerkintä on nyt lisätietona tukemassa asiakkaan tuotevalintaa.

KATSO VEGAANISET TUOTTEET >

 

  Alkuviini

Alkuviinit, joita kutsutaan myös luonnonviineiksi, kasvatetaan ja valmistetaan luonnonmukaisin menetelmin ilman synteettisiä kemikaaleja. Viiniköynnökset kasvatetaan ilman synteettisiä torjunta-aineita, eikä viinien valmistuksessa yleensä käytetä lainkaan kemikaaleja. Alkuviinejä ei kirkasteta, suodateta tai stabiloida.

Alkuviinit ovat maailmalla ja Suomessa kasvava trendi. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia alkoholijuomien raaka-aineista, valmistusmenetelmistä ja lisäaineista. Alkuviineillä ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa omaa lainsäädäntöä eikä standardeja Euroopassa. Alko luokittelee alkuviineiksi sellaiset viinit, jotka tuottajan ilmoituksen mukaan ovat alkuviinejä ja tämä viestitään myös itse tuotteessa.


KATSO ALKUVIINIT >

 

Paikallinen ekosertifiointi symboli

  Paikallinen kestävän kehityksen sertifiointi

Alkuperämaassa annettu sertifiointi kertoo kestävän kehityksen edistämiseksi tehdystä työstä viinintuotannossa.

Kestävän kehityksen sertifiointien vaatimukset voivat vaihdella eri maissa, mutta viininviljelyssä ja -valmistuksessa tyypillisiä ovat veden ja energian säästö sekä uusiutuvan energian käyttäminen. Nämä ovat asioita, joille esimerkiksi luomutuotannossa ei ole vaatimuksia.

Alko on määritellyt seuraavat perusteet alkuperämaiden sertifioinneille:

 • Sertifiointi koskee viininviljelyä ja/tai valmistusta tuotantolaitoksessa. Vähintään 50% sertifioinnin vaatimuksista liittyy ympäristönäkökohtiin.
 • Sertifiointi on maa- tai osavaltiokohtainen. Näitä pienempien maantieteellisten alueiden omat sertifioinnit on jätetty ulkopuolelle.
 • Sertifiointi on kenen tahansa tuottajan vapaasti haettavissa.
 • Vaatimusten täyttämistä valvotaan ulkopuolisen auditoijan tekemillä tarkastuksilla.
 • Tuote- ja tuottajakohtaiset sertifioinnit ovat selkeästi erillisiä, ja niillä molemmilla on omat vaatimuksensa.
 • Sertifikaatti on näkyvillä tuotepakkauksessa.


Alkon valikoiman paikalliset kestävän kehityksen sertifioinnit:

Australia: Entwine
Chile: 
Certified Sustainable Wine of Chile
Espanja:
 Wineries for Climate Protection (WfCP)
Etelä-Afrikka:
 Integrity and Sustainability Certified
Italia: VIVA Sustainability and CultureEqualitas
Itävalta: Certified Sustainable Austria (Zertifiziert Nachhaltig Austria), Fair’n’Green
Kalifornia, USA: Certified California Sustainable WinegrowingSustainability In Practice SIP Certified
Ranska: Terra VitisHaute Valeur EnvironnementaleFair’n’Green
Saksa: Fair’n’Green 
Sveitsi:
 Fair’n’Green
Uusi-Seelanti: Sustainable Winegrowing New Zealand


KATSO PAIKALLISESTI SERTIFIOIDUT TUOTTEET >

 

Kevyempi lasipullo symboli

  Ympäristövastuullinen pakkaus

Pakkausmateriaalin valinnalla on suuri vaikutus juoman ympäristövaikutuksiin. Kartonkipakkaukset ja viinipussit ovat kevyitä, niillä on pieni hiilijalanjälki, ne voidaan helposti kierrättää ja ne erottaa joukosta ilman erillistä symboliakin. Sen sijaan kevyempää lasipulloa tai vaikkapa kierrätetyn raaka-aineen käyttöä ei ole helppo tunnistaa ilman lisätietoja. Niiden löytymiseksi valikoimasta ne merkitään Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolilla.

Standardi lasinen viinipullo tai kuohuviinipullo voi painaa jopa yli kilon. Lasipulloon pakatun viinin kaikista ilmastovaikutuksista suurin yksittäinen kuormitus tulee lasin tuotannosta. Lasinvalmistuksessa kuluu erittäin paljon energiaa, sillä siinä tarvittava lämpötila on n. 1400-1600˚C. Siten mitä kevyempään lasipulloon tuote on pakattu, sitä pienemmäksi jää käytetyn lasin määrä ja siitä aiheutuva CO2e-kuormitus. Kevyemmät lasipullot tuottavat säästöä myös kuljetusten polttoaineenkulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin, sekä vähentävät syntyvän lasijätteen määrää. Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolilla merkitään enintään 420 g painavat 0,75 L lasiset viinipullot ja enintään 835 g painavat 0,75 L kuohuviinipullot.

Pakkausmateriaalin määrän vähentämisen lisäksi kierrätetyn ja/tai vastuullisesti tuotetun biopohjaisen materiaalin käyttö vähentää merkittävästi pakkauksen ympäristövaikutuksia. Pakkaukselle hankittu ympäristösertifiointi, esimerkiksi FSC tai Joutsenmerkki kertoo tuottajan sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Alkon valikoimassa myös nämä tuotteet saavat Ympäristövastuullinen pakkaus -symbolin.

 

KATSO TUOTTEET YMPÄRISTÖVASTUULLISISSA PAKKAUKSISSA >