Juomat pakkauksineen muodostavat suurimman päästölähteen – Alkon ilmastovaikutusselvitys 2020

Alkon organisaatiohiilijalanjälki vuonna 2020 oli noin 149 500 tCO2e. Gaia Consultingin tekemän ilmastovaikutusselvityksen mukaan juomien ja juomapakkausten valmistaminen muodostavat suurimmat osan kokonaispäästöistä.

Alkon ilmastovaikutukset selvitettiin vuoden 2020 osalta yhteistyössä Gaia Consultingin kanssa. Ilmastovaikutusselvityksen mukaan Alkon organisaatiohiilijalanjälki vuoden 2020 osalta oli 149 506 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e).

Merkittävimmät päästöt juomien ja juomapakkausten valmistamisesta

Juomien valmistus muodostaa suurimman osan, 53 % hiilijalanjäljestä (79 868 tCO2e). Seuraavaksi suurimmat päästöt syntyvät juomapakkausten valmistamisesta (24 %, 35 181 tCO2e) ja kansainvälisistä kuljetuksista (18 %, 20 927 tCO2e).

Alkon organisaatiohiilijalanjäljen jakautuminen GHG-protokollan Scope -päästöjen mukaisesti.

GHG-protokollan Scope 2 -päästöt olivat yhteensä 1 280 tCO2e eli 1 % hiilijalanjäljestä. Scope 2 päästöistä 672 tCO2e syntyi sähkönkulutuksesta ja 608 tCO2e syntyi kaukolämmönkulutuksesta.

Scope 3 -päästöt muodostivat suurimman osan, yhteensä 99 % (148 226 tCO2e) kokonaispäästöistä. Suurin päästöosuus syntyi juomien ja juomapakkausten valmistamisesta. Juomien osalta suurimmat päästöt syntyivät valkoviineistä (11 %, 16 638 tCO2e) sekä punaviineistä (10 %, 14 968 tCO2e). Juomapakkausten osalta merkittävimmät päästöt syntyivät lasipullojen valmistuksesta (15 %, 22 547 tCO2e).

Alkon organisaationhiilijalanjäljen vertailu. Päästövertailun lähteet: Ympäristö.fi, Defra 2019 ja Finnair.fi.

Taustatietoa selvityksen tekemisestä

Laskentamalli ja rajaukset

Ilmastovaikutusselvitys ja sen laskentamalli toteutettiin Greenhouse Gas protokollan (GHG-Protocol) Corporate Accounting and Reporting -standardin, Corporate Value Chain (Scope 3) -standardin sekä näitä täydentävien ohjeiden mukaisesti. Alkolla ei ole suoria Scope 1 päästöjä. Scope 3 -päästökategoriat huomioitiin olennaisuuteen ja datan saatavuuteen perustuen.

Ilmastovaikutusselvitys kattaa Alkon oman toiminnan sekä alkoholituotteiden elinkaaren, kuluttajan hankintaa ja käyttöä lukuun ottamatta. Laskennan ulkopuolelle jäi pieni määrä väkeviä alkoholijuomatuotteita sekä tuotekohtaiset lahjapakkaukset. Kuljetuspakkauksista ei ole huomioitu bulkkikuljetuksissa käytettäviä flexipusseja.

Tietolähteet

Laskennan lähtötiedot kerättiin Alkon tietokannoista sekä kirjallisista lähteistä. Jos laskentaan tarvittavaa lähtötietoa ei ollut saatavilla, käytettiin lähtötietona Alkon kanssa yhdessä validoituja Gaian asiantuntija-arvioita.

Juomien ja pakkausten päästökertoimia etsittiin laajasti kirjallisuudesta. Lähtökohtana kertoimien valinnassa oli kirjallisuuslähteen luotettavuus ja se, että päästöjä ei aliarvioida.

Herkkyystarkastelu

Tuotepakkausten päästölaskennassa on huomioitu yleisimmät tuotepakkausten koot litramäärien perusteella. Laskennan ulkopuolella jäivät pienimmät sekä harvinaisemmat pakkauskoot. Kokonaislaskelmasta puuttuvien tuotepakkausten päästöksi saatiin 2 198 tCO2e eli noin 6 % tuotepakkausten päästöosuudesta ja 1,5 % Alkon kokonaishiilijalanjäljestä.

Juomien päästölaskennassa datan epätarkkuuden takia noin 13 000 litraa (0,01 % kokonaislitroista) jäi päästölaskennan ulkopuolelle. Laskelmasta puuttuvien juomien päästöksi saatiin 34 tCO2e eli noin 0,04 % juomien päästöstä ja 0,02 % Alkon kokonaishiilijalanjäljestä.