Alkon lahjoitukset ja yhteistyö

Alkon tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentäminen.

Tavoitteet

Lahjoitukset ja yhteistyö ovat osa yhtiön vastuullisuutta, ja Alkolle on tärkeää kiinnittää huomiota eri ikäryhmien alkoholin käyttöön ja kestävään kehitykseen.

Kohteet

Lahjoituksia voidaan antaa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Lahjoitusten kohteina ovat tutkimuslaitokset ja -hankkeet sekä alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvät hankkeet. Kertaluonteisten lahjoitusten kohteina ovat hankkeet, jotka edistävät terveellisten elämäntapojen avulla eri ikäryhmien hyvinvointia, kestävän kehityksen toimintaa tai tukevat alkoholialan historian säilyttämistä tai tutkimusta.

Yhteistyökohteita ovat pääosin sosiaali- ja terveysalan järjestöt, lasten ja nuorten etua ajavat järjestöt sekä kestävän kehityksen järjestöt, joiden kanssa laaditaan ja allekirjoitetaan toimenpidesuunnitelman sisältävät sopimukset.

Päätöksenteko

Lahjoitukset

Yhtiökokous päättää lahjoituksiin käytettävän tuen enimmäismäärästä. Yhtiön johto voi tukea kertaluonteisin lahjoituksin tämän ohjeen mukaisia kohteita vuosittain määriteltävän enimmäismäärän puitteissa. Hallitus hyväksyy lahjoitussopimukset ja yli 10 000 euron suuruiset kertalahjoitussopimukset.

Yhteistyö

Alkon hallintoneuvosto vahvistaa alkoholilain mukaisesti vastuullisuussuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Alkon hallitus hyväksyy yhteistyöhankkeet ja niiden budjetit.

Riippumattomuus ja raportointi

Alkon johto ja avainhenkilöt antavat vuosittain ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Em. henkilöt eivät saa osallistua toimintaan tai päätöksentekoon, jossa heillä olisi eturistiriitoja.

Alko julkaisee tämän ohjeen www-sivuillaan sekä raportoi vuosittain jälkikäteen yhteenvetona annetut lahjoitukset ja yhteistyöhankkeet osana vuosikertomukseen sisältyvää yhteiskuntavastuuraporttiaan.

Artikkelin pääkuva: Shutterstock