Alkon lahjoitukset, sponsorointi ja yhteistyö

Alkon tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentäminen.

Alkon missio on maailman vastuullisin tapa myydä alkoholia. Yhtiön strateginen Nautinnoksi, mutta vastuullisesti -tavoite kattaa seitsemän eri osa-aluetta:

  • reilu kaveri kaikille
  • laadukkaita vaihtoehtoja asiakkaille
  • hyvinvoinnin puolesta, syrjäytymistä vastaan
  • tinkimättömästi vastuullinen asiakaspalvelu
  • ruoka- ja juomakulttuuri kukoistamaan
  • näkymätön näkyväksi sekä
  • valintoja ympäristön hyväksi.

Alkon lahjoitusten, yhteistyön ja sponsoroinnin on tuettava yhtiön missiota ja strategian mukaisia tavoitteita.

Tavoitteet

Lahjoitukset, yhteistyö ja sponsorointi ovat osa yhtiön vastuullisuutta, ja ne tukevat Alkon vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa.

Alkon hankkeet ovat ensisijaisesti valtakunnallisia. Alkolle on tärkeää kiinnittää huomiota eri ikäryhmien alkoholin käyttöön.

Kohteet

Lahjoituksia voidaan antaa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen. Lahjoitusten kohteet ovat tutkimuslaitokset ja -hankkeet sekä valtakunnalliset alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvät hankkeet.

Yhteistyökohteita ovat pääosin sosiaali- ja terveysalan järjestöt, lasten ja nuorten etua ajavat järjestöt sekä kestävän kehityksen järjestöt, joiden kanssa laaditaan ja allekirjoitetaan toimenpidesuunnitelman sisältävät sopimukset.

Sponsoroinnin kohteet ovat hankkeita, jotka edistävät nuorten ja lasten liikkumista, eri ikäryhmien hyvinvointia, kestävän kehityksen toimintaa tai tukevat alkoholialan historian säilyttämistä tai tutkimusta.

Päätöksenteko

Lahjoitukset ja sponsorointi

Yhtiökokous päättää lahjoituksista ja vuosittain sponsorointiin käytettävästä enimmäismäärästä. Yhtiön johto voi sponsoroida tämän ohjeen mukaisia kohteita vuosittain määriteltävän enimmäismäärän puitteissa. Hallitus hyväksyy lahjoitussopimukset ja yli 10 000 euron suuruiset sponsorointisopimukset.

Yhteistyö

Alkon hallintoneuvosto vahvistaa alkoholilain mukaisesti vastuullisuussuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan. Alkon hallitus hyväksyy toimintasuunnitelmaan sisältyvät yhteistyöhankkeet vuosittain toimintasuunnitelma- ja budjettikäsittelyn yhteydessä.

Riippumattomuus ja raportointi

Alkon johto ja avainhenkilöt antavat vuosittain ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Em. henkilöt eivät saa osallistua toimintaan tai päätöksentekoon, jossa heillä olisi eturistiriitoja.

Alko julkaisee tämän ohjeen www-sivuillaan sekä raportoi vuosittain jälkikäteen yhteenvetona annetut lahjoitukset, yhteistyöhankkeet ja sponsoroinnin osana yhteiskuntavastuuraporttiaan.