Pohjoismainen alkoholimonopolien yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Fär-saarilla yhdistää laissa määritetty perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi tavoite hankintaketjujen ja tuotteiden vastuullisuuden lisäämiseksi on pohjoismaille yhteinen.

Pohjoismaista alkoholimonopolien yhteistyötä edistetään kolmen eri työryhmän kautta. Nämä ovat alkoholipoliittinen työryhmä, sosiaalisen vastuun työryhmä sekä ympäristövastuun työryhmä. Toimitusjohtajat hyväksyvät työryhmien vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Suunnitelmien pohjalta työryhmät jalkauttavat tekemisen kussakin maassa käytännön toimenpiteiden tasolle.

Alkoholipoliittinen työryhmä seuraa toimintaympäristön muutoksia

Alkoholipoliittinen työryhmä seuraa esimerkiksi alkoholipoliittista tilannetta, toimintaympäristöä ja lainsäädännön muutoksia pohjoismaissa sekä lähialueilla.

Työryhmä tuottaa Nordic Alcohol Market -raporttia, jossa kerrotaan avainasioita alkoholimyynnistä ja -markkinoista Pohjoismaissa. Lisäksi katsauksessa ovat esimerkiksi ajantasaiset tiedot jokaisen maan alkoholimyynnin rakenteesta, vastuullisuusteemoista ja lainsäädännöstä. Tutustu Information on the Nordic Alcohol Market -raporttiin.

Läpinäkyvä hankintaketju ja vastuulliset tuotteet

Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun työryhmät keskittyvät toiminnassaan hankintaketjun vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Työtä tehdään yhteistyössä arvoketjun toimijoiden kanssa. Pohjoismainen yhteistyö on järkevää ja tehokasta, sillä juomien hankintaketjut ovat monopoleille osittain yhteiset.

Kaikki pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat jäseniä amfori BSCI -vastuullisuusjärjestössä, jonka tavoite on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa. Työtä hankintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tehty jo useita vuosia. Koska pohjoismaisilla alkoholimonopoleilla on yhteisiä tavarantoimittajia, tukevat muiden maiden toteuttamat auditoinnit myös Alkon hankintaketjun vastuullisuuden varmistamista ja kehittämistä.

Lue lisää ihmisoikeuksista Alkon hankintaketjussa.

Ympäristötyöryhmän tavoiteena on pienentää juomatuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksia yhdessä arvoketjun toimijoiden kanssa. Työtä tehdään esimerkiksi maaperän terveyden, luonnon monimuotoisuuden, kemikaalien ja lannoitteiden käytön, kiertotalouden, vedenkulutuksen, energiatehokkuuden sekäilmastopäästöjen osalta. Työskentelemme myös ilmaston kannalta vastuullisemman juomapakkaamisen edistämiseksi.

Tutustu yhteispohjoismaisen ympäristöryhmän selvityksiin ja webinaarimateriaaleihin: