Pohjoismainen alkoholimonopolien yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Fär-saarilla yhdistää laissa määritetty perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi tavoite hankintaketjujen ja tuotteiden vastuullisuuden lisäämiseksi on pohjoismaille yhteinen.

Pohjoismaista yhteistyötä edistetään kolmen eri työryhmän kautta. Nämä ovat alkoholipoliittinen työryhmä, sosiaalisen vastuun työryhmä sekä ympäristövastuun työryhmä. Toimitusjohtajat hyväksyvät työryhmien vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Suunnitelmien pohjalta työryhmät jalkauttavat tekemisen kussakin maassa käytännön tekemisen tasolle.

Alkoholipoliittinen työryhmä seuraa toimintaympäristön muutoksia

Alkoholipoliittinen työryhmä seuraa esimerkiksi alkoholipoliittista tilannetta, toimintaympäristöä ja lainsäädännön muutoksia pohjoismaissa sekä lähialueilla.

Työryhmä tuottaa Alcohol Market -raporttia, jossa kerrotaan avainasioita alkoholimyynnistä ja -markkinoista Pohjoismaissa. Lisäksi katsauksessa ovat esimerkiksi ajantasaiset tiedot jokaisen maan alkoholimyynnin rakenteesta, vastuullisuusteemoista ja lainsäädännöstä. Lue vuoden 2019 raportti.

Läpinäkyvä hankintaketju ja vastuulliset tuotteet

Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun työryhmät keskittyvät toiminnassaan hankintaketjun vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä juomatoimittajien kanssa. Pohjoismainen yhteistyö on järkevää ja tehokasta, sillä juomien hankintaketjut ovat monopoleille osittain yhteiset.

Kaikki pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat jäseniä amfori BSCI -vastuullisuusjärjestössä, jonka tavoite on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa. Työtä hankintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tehty jo useita vuosia. Pelkästään vuoden 2018 aikana Alko tilasi amfori BSCI -tarkastuskäyntejä eli auditointeja 12 tuotantolaitokselle ja 21 tilalle, kattaen 1 632 työntekijää. Koska pohjoismaisilla alkoholimonopoleilla on yhteisiä tavarantoimittajia, tukevat muiden maiden toteuttamat auditoinnit oleellisesti Alkon hankintaketjun vastuullisuuden varmistamista ja kehittämistä.

Vastuullisen viinituotannon edistämiseksi pohjoismaiset alkoholimonopolit myös järjestävät yhteisiä koulutustilaisuuksia. Esimerkiksi vuonna 2018 Etelä-Afrikassa järjestettiin kolme koulutustilaisuutta paikallisille ammattiliitoille. Koulutusten tavoitteena oli antaa työntekijäjärjestöille selkeä käsitys pohjoismaisten alkoholimonopolien käyttämistä amforin eettisistä toimintaperiaatteista sekä käytännön työkaluja työntekijöiden näkökulman vahvempaan nostamiseen. Syksyllä 2019 järjestimme yhteistyössä vastuullisen rommin tuotannon seminaarin, jossa käytiin läpi rommintuotantoketjun haasteita ja vastuullista sokeriruokotuotantoa. Lue lisää ihmisoikeuksista Alkon hankintaketjussa.

Pohjoismaisella ympäristötyöryhmällä on yhteinen nelivuotinen ympäristöstrategia, jonka ohjaamana tutkitaan ja kehitetään hankintaketjun ympäristövaikutuksia ja niiden hallintaa. Strategian kulmakivinä ovat eri teemoille valitut teemavuodet. Vuonna 2018 teemana olivat juomapakkaukset. Teemavuoden tuloksena syntyi raportti erilaisten juomapakkausten hiilijalanjäljistä. Vuoden 2019 teemana on energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt hankintaketjussa. Tulevina vuosina keskitytään veteen, luonnon monimuotoisuuteen ja maaperän hedelmällisyyteen.