Pohjoismainen alkoholimonopolien yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Kaikkia pohjoismaisia alkoholimonopoleja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Fär-saarilla yhdistää laissa määritetty perustehtävä alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi tavoite hankintaketjujen ja tuotteiden vastuullisuuden lisäämiseksi on pohjoismaille yhteinen.

Pohjoismaista yhteistyötä edistetään kolmen eri työryhmän kautta. Nämä ovat alkoholipoliittinen työryhmä, sosiaalisen vastuun työryhmä sekä ympäristövastuun työryhmä. Toimitusjohtajat hyväksyvät työryhmien vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Suunnitelmien pohjalta työryhmät jalkauttavat tekemisen kussakin maassa käytännön tekemisen tasolle.

Alkoholipoliittinen työryhmä seuraa toimintaympäristön muutoksia

Alkoholipoliittinen työryhmä seuraa esimerkiksi alkoholipoliittista tilannetta, toimintaympäristöä ja lainsäädännön muutoksia pohjoismaissa sekä lähialueilla.

Työryhmä tuottaa Nordic Alcohol Market -raporttia, jossa kerrotaan avainasioita alkoholimyynnistä ja -markkinoista Pohjoismaissa. Lisäksi katsauksessa ovat esimerkiksi ajantasaiset tiedot jokaisen maan alkoholimyynnin rakenteesta, vastuullisuusteemoista ja lainsäädännöstä. Lue vuoden 2019 julkaisu tai tutustu vanhempiin raportteihin.

Läpinäkyvä hankintaketju ja vastuulliset tuotteet

Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun työryhmät keskittyvät toiminnassaan hankintaketjun vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä juomatoimittajien kanssa. Pohjoismainen yhteistyö on järkevää ja tehokasta, sillä juomien hankintaketjut ovat monopoleille osittain yhteiset.

Kaikki pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat jäseniä amfori BSCI -vastuullisuusjärjestössä, jonka tavoite on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa. Työtä hankintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tehty jo useita vuosia. Koska pohjoismaisilla alkoholimonopoleilla on yhteisiä tavarantoimittajia, tukevat muiden maiden toteuttamat auditoinnit oleellisesti Alkon hankintaketjun vastuullisuuden varmistamista ja kehittämistä. Alko teetti vuonna 2019 seitsemän auditointia Etelä-Afrikassa, Chilessä ja Argentiinassa. Auditoinnit kattoivat seitsemän tuotantolaitosta ja kahdeksan farmia.

Vastuullisen viinituotannon edistämiseksi pohjoismaiset alkoholimonopolit järjestävät yhteisiä koulutustilaisuuksia. Alko ja muut pohjoismaiset monopolit järjestivät yhteistyössä amfori BSCI:n kanssa koulutuksia Etelä-Afrikassa, Chilessä ja Argentiinassa. Vuonna 2019 koulutuksia kohdennettiin tuottajien lisäksi myös viljelytiloille. Näiden koulutusten aiheina olivat esimerkiksi johtamiskäytännöt, työterveys ja -turvallisuus sekä vastuullinen rekrytointi. Lisäksi järjestimme yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa syyskuussa 2019 seminaarin, jossa keskityttiin sokeriruo’on viljelyn eettisiin ongelmiin osana rommien tuotantoketjua. Tilaisuuden tavoitteena oli edistää tiedonkulkua rommin hankintaketjuun liittyvän melassintuotannon ihmisoikeusongelmista ja tiivistää yhteistyötä ongelmien ratkomiseksi. Lue lisää ihmisoikeuksista Alkon hankintaketjussa.

Pohjoismaisella ympäristötyöryhmällä on yhteinen nelivuotinen ympäristöstrategia, jonka ohjaamana tutkitaan ja kehitetään hankintaketjun ympäristövaikutuksia ja niiden hallintaa. Strategian kulmakivinä ovat eri teemoille valitut teemavuodet. Vuoden 2020 teemana on vedenkäyttö ja -kulutus raaka-aineiden viljelyssä ja juomatuotannossa.