Ympäristövastuu on isoja linjoja sekä arjen ekotekoja

Alkon koko toiminnan suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät myymiemme tuotteiden ja juomapakkausten valmistamisesta. Oman toiminnan merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät pääkonttorin sekä myymälöiden energiankulutuksesta.

Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnonvarojen ylikäytön vähentämiseksi sekä omassa toiminnassamme että myymiemme tuotteiden hankintaketjussa. Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joihin myös Suomen valtio on sitoutunut. Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Alkon toiminnassa.

Merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät hankintaketjussa

Alkon suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät tuotteiden hankintaketjussa juomien ja juomapakkausten valmistamisesta. Pienennämme ilmastovaikutuksia etenkin kevyempien, biopohjaisia ja kierrätysmateriaaleja hyödyntävien sekä helposti kierrätettävien juomapakkausten avulla. Tuemme alku- ja juomatuotannon ympäristö- ja ilmastovastuullisten käytäntöjen yleistymistä tuomalla valikoimaamme entistä enemmän kestävän kehityksen sertifioituja ja ympäristösertifioituja tuotteita osana Alkon Vihreä valinta -merkintää.

Lue lisää alkoholijuomien ympäristövaikutuksista sekä juomapakkausten hiilijalanjäljistä.

Arjen ympäristötekoina sähkönsäästö ja jätteiden kierrätys

Alkon omissa toiminnoissa merkittävimmät päästöt syntyvät energiankulutuksesta eli sähkön ja kaukolämmön kulutuksesta. Sähkönkulutuksesta suurin osa syntyy liiketilojen valaistuksesta. Kaikki Alkon opasteet ja logot ovat energiatehokkaita LED-valoja. Myös myymälöiden kohdevalaisimet on vaihdettu halogeeneistä ledeihin. Lisäksi myymälöiden takatilat varustetaan liiketunnistimilla sähkön säästämiseksi. Pyrimme myös tietoisesti minimoimaan kylmäkaappien sekä kylmäsäilytystilojen määrää myymälöissämme sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

Myymälöitä remontoidessa ja uudistaessa energiatehokkuus otetaan aina huomioon. Remontin jälkeen sähkönkulutus laskee myymälässä noin 10 prosenttia myymäläneliötä kohden.

Merkittävimmät jätelajit myymälöissämme ovat pakkausmuovi ja -pahvi. Lavamuovi, eli läpinäkyvä pakkauslavojen kuorman varmistava muovikääre, on arvokasta kiertotalouden raaka-ainetta. Se kerätään erikseen ja ohjataan uusiokäyttöön.

Pahvilaatikot lajitellaan pahvinkeräykseen. Niissä toimipisteissä, joissa pahvinerilliskeräystä ei ole, keräämme pahvin paluukuljetuksiin ja toimitamme uusiokäyttöön.

Puulaatikoita, joissa myymälöihin toimitetaan lähinnä viinejä, annetaan usein asiakkaille jatkokäyttöön. Ilman käyttöä jääneet laatikot ovat paikallisista jätehuollon ohjeista riippuen energiajätettä tai sekajätettä.

Alkon oma hanapakkauksien sisäpussien ja viinipussien keräysverkosto kattaa muutamaan yksittäistä poikkeusmyymälä lukuun ottamatta koko Suomen. Alkon keräyspisteisiin palautetut pussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa. Lue lisää keräyspisteistä.

Tehostettua tavarakuljetusta

Tavarakuljetusten päästöjä pienennetään Suomen sisällä yhdistelemällä eri toimituksia. Esimerkiksi Alkon myymälöissä kerättävät viinipussit samoin kuin pahvipaalit ja lavamuovi kuljetetaan aina paluukuljetuksien mukana. Monia kuljetuksessa käytettäviä apuvälineitä, esimerkiksi lavoja ja koreja, voidaan myös käyttää uudelleen, sillä lavat ja korit kestävät kymmeniä käyttökertoja.

Myymälöiden henkilökunta avainasemassa vastuullisuuden toteuttamisessa

Ylläpidämme henkilöstömme osaamista jatkuvasti myös ympäristövastuun osalta. Sen lisäksi, että arjen ekoteot ovat osa myyjien päivittäistä työtä, myyjillä on myös mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Esimerkiksi kertomalla Alkon Vihreä valinta -merkinnästä voimme auttaa asiakasta tekemään ympäristön kannalta kestäviä juomavalintoja. Samoin muistuttamalla asiakkaitamme hanapakkauspussien keräysmahdollisuudesta Alkon myymälässä voimme kannustaa asiakkaita kierrättämään nämä pantittomat ja muuten hankalasti kierrätettävät juomapakkaukset hyötykäyttöön.

Ympäristövastuun tavoitteet

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on

  • pienentää juomapakkausten ilmastovaikutuksia 50 prosentilla verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen
  • kasvattaa Vihreä valinta -merkittyjen tuotteiden osuus 70 prosenttiin valikoimasta
  • olla hiilineutraali Alko sähkönkulutuksemme ja kotimaan kuljetusten osalta vuonna 2030.

Ympäristöjärjestelmä kirittää jatkuvaan parantamiseen

Alkon pääkonttorilla ja myymäläverkostossa on käytössään kansainvälinen ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015. Sen avulla pystymme tunnistamaan, vähentämään ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäisemään toimintamme haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Alko on noudattanut järjestelmän periaatteita jo vuodesta 2011. Sertifikaatti myönnettiin Helsingin pääkonttorille sekä aluetoimistoille ja myymälöille ympäri Suomen vuonna 2014.

Alkon ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikassamme määritämme ympäristötavoitteemme ja periaatteet, joita noudatamme niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussamme. Toimimme yritysvastuun huolellisuusvelvoitetta noudattaen sekä noudatamme toimintaamme koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaa ISO 14001 -ympäristöjohtamisen standardi.

Alkon vastuullisuustyön tavoite on olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Tavoite edellyttää, että vastuullisuus on osa jokaisen alkolaisen arkea. Tuotevalikoimaa, osaamista ja palvelua kehitetään jatkuvasti vastuullisuusnäkökulmat keskiössä.

Arvioimme koko arvoketjumme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia säännöllisesti, ja vähennämme syntyviä ympäristövaikutuksia niin omassa toiminnassamme kuin arvoketjussamme yhdessä sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Oman toimintamme ympäristövaikutuksia pienennetään esimerkiksi

  • parantamalla energiatehokkuutta,
  • tehostamalla myymäläkuljetuksia ja
  • huolehtimalla kierrätyksestä.

Työskentelemme yhdessä arvoketjumme toimijoiden kanssa aina alkutuotannosta lähtien vastuulliseen juomatuotantoon tähdäten.

  • Odotamme arvoketjultamme siirtymistä kohti parhaita käytäntöjä niin maaperän terveyden, luonnon monimuotoisuuden, kemikaalien ja lannoitteiden käytön, kiertotalouden, vedenkulutuksen, energiatehokkuuden sekä ilmastopäästöjen näkökulmista.
  • Lisäksi siirtyminen ilmaston kannalta vastuullisempaan juomapakkaamiseen on yksi merkittävimmistä keinoista ilmastovaikutusten hillitsemiseksi.

Arvoketjumme ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämisen lisäksi haluamme mahdollistaa ja kannustaa asiakkaitamme vastuullisiin tuotevalintoihin.

Alkon hallitus ja johto ovat sitoutuneet vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseen ja vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Vastuullisuustavoitteemme sisältävät vuoteen 2030 ulottuvia ympäristötavoitteita, joiden toteutumista ja tuloksia edistetään ja seurataan aktiivisesti jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme sitoutumista ympäristövastuuseen amfori Code of Conductin mukaisesti.

Alkon johtoryhmä ja hallitus ovat hyväksyneet ympäristöpolitiikkamme.

Päivitetty 05/22