Ympäristövastuu on isoja linjoja sekä arjen ekotekoja

Alkon oman toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat myymälöiden ja pääkonttorin sähkön- ja lämmönkulutus sekä Suomen sisällä tapahtuvat tavarakuljetukset. Ympäristövaikutuksemme ovat hyvin samantyyppisiä kuin vähittäiskaupan alalla yleisesti.

Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnonvarojen ylikäytön vähentämiseksi sekä omassa toiminnassamme että myymiemme tuotteiden hankintaketjussa. Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joihin myös Suomen valtio on sitoutunut. Lue lisää YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Alkon toiminnassa.

Arjen ekotekoina sähkönsäästö ja jätteiden kierrätys

Alkossa suurin osa kokonaisenergiankulutuksesta syntyy liiketilojen valaistuksesta. Kaikki Alkon opasteet ja logot ovat energiatehokkaita LED-valoja. Myös myymälöiden kohdevalaisimet on vaihdettu halogeeneistä ledeihin. Lisäksi myymälöiden takatilat varustetaan liiketunnistimilla sähkön säästämiseksi. Pyrimme myös tietoisesti minimoimaan kylmäkaappien sekä kylmäsäilytystilojen määrää myymälöissämme energiansäästämiseksi.

Merkittävimmät jätelajit myymälöissämme ovat pakkausmuovi ja -pahvi. Lavamuovi, eli läpinäkyvä pakkauslavojen kuorman varmistava muovikääre, on arvokasta kiertotalouden raaka-ainetta. Se kerätään erikseen ja ohjataan uusiokäyttöön.

Pahvilaatikot lajitellaan pahvinkeräykseen. Niissä toimipisteissä, joissa pahvinerilliskeräystä ei ole, keräämme pahvin paluukuljetuksiin ja toimitamme uusiokäyttöön.

Puulaatikoita, joissa myymälöihin toimitetaan lähinnä viinejä, annetaan usein asiakkaille jatkokäyttöön. Ilman käyttöä jääneet laatikot ovat paikallisista jätehuollon ohjeista riippuen energiajätettä tai sekajätettä.

Alkon oma kierrätyserikoisuus on jo yli 200 myymälässä toimiva viinipussien ja hanapakkausten sisäpussien -kierrätyspiste. Palautetut pussit hyödynnetään sementinvalmistuksessa. Lue lisää kierrätyspisteistä.

Tehostettua tavarakuljetusta

Tavarakuljetusten päästöjä pienennetään Suomen sisällä yhdistelemällä eri toimituksia. Esimerkiksi Alkon myymälöissä kerättävät viinipussit samoin kuin pahvipaalit ja lavamuovi kuljetetaan aina paluukuljetuksien mukana. Monia kuljetuksessa käytettäviä apuvälineitä, esimerkiksi lavoja ja koreja, voidaan myös käyttää uudelleen, sillä lavat ja korit kestävät kymmeniä käyttökertoja.

Myymälöiden henkilökunta avainasemassa vastuullisuuden toteuttamisessa

Alko ylläpitää henkilöstön osaamista jatkuvasti myös ympäristövastuun osalta. Sen lisäksi, että arjen ekoteot ovat osa myyjien päivittäistä työtä, myyjillä on myös mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin. Esimerkiksi kertomalla Alkon Vihreä valinta -merkinnästä voimme auttaa asiakasta tekemään ympäristön kannalta kestäviä juomavalintoja. Samoin muistuttamalla asiakkaita hanapakkausten sisäpussien ja viinipussien keräysmahdollisuudesta myymälässä voimme kannustaa asiakkaita kierrättämään nämäkin juomapakkaukset hyötykäyttöön.

Ympäristövastuun tavoitteet

Alko on asettanut seuraavat ympäristövastuun tavoitteet vuoden 2020 loppuun mennessä:

 • 40 % Alkon valikoiman tuotteista on jokin Vihreän valinnan -ympäristötuotetieto.
 • Kertakäyttöiset muovituotteet, mukaan lukien muoviset ostoskassit, on korvattu muilla, kestävillä oheistuotevalikoiman tuotteilla.
 • Pakkausjätteen määrää (pahvi ja kirkas lavamuovi) on vähennetty 10 % verrattuna vuoteen 2017.
 • Myymälöiden ja pääkonttorin sähkönkulutusta (kWh/m²) on saatu pienennettyä 10 % vuoteen 2017 verrattuna.
 • Sähkönkulutuksesta aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä on pienennetty 50 % verrattuna vuoteen 2017.

Ympäristöjärjestelmä kirittää jatkuvaan parantamiseen

Alkon pääkonttorilla ja myymäläverkostossa on käytössään kansainvälinen ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015. Sen avulla pystymme tunnistamaan, vähentämään ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäisemään toimintamme haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Alko on noudattanut järjestelmän periaatteita jo vuodesta 2011. Sertifikaatti myönnettiin Helsingin pääkonttorille sekä aluetoimistoille ja myymälöille ympäri Suomen vuonna 2014.

Raportointi ja seuranta ovat tärkeä osa ympäristövastuuta

Tärkeä osa vastuullisuuden toteuttamista on raportointi. Esimerkiksi pahvi- ja muovijätteen määrät tulee raportoida Alkossa myymäläkohtaisesti. Myös asiakkaisen palauttamien viinipussien määrää seurataan.

Myymälöiden ympäristötyötä ja sen toteutumista seurataan vuosittaisten itsearviointien avulla. Tämän lisäksi työtä seurataan sisäisillä ympäristöauditoinneilla osana sisäistä tarkastusta.

Ympäristövastuu tuotteiden hankintaketjussa

Alkon omien ympäristövaikutusten lisäksi merkittäviä vaikutuksia ympäristölle syntyy myös myymiemme tuotteiden valmistuksessa. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat pakkauksista, raaka-aineiden viljelystä ja juomien valmistuksen energiankulutuksesta. Lue lisää tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Alkon ympäristöpolitiikka

Alkon tavoitteena on olla vastuullisuudeltaan ja palvelultaan Suomen paras vähittäiskauppa. Tämä tavoite edellyttää, että valikoimaa, osaamista, palvelua ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti.

Toimintaa kehitettäessä otetaan ympäristönäkökulmat, esimerkiksi luonnonvarojen säästäminen ja luonnonvarojen kuluttamisen vähentäminen, huomioon. Alkon tavoitteena on tunnistaa ja vähentää niin omasta toiminnasta aiheutuvia kuin tuotteiden hankintaketjussa syntyviä ympäristövaikutuksia.

Alko noudattaa ympäristöasioissa, kuten muussakin toiminnassaan, lainsäädäntöä ja seuraa lainsäädännön kehitystä. Lisäksi Alko toimii asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti.

Alkon ympäristöohjelma kattaa esimerkiksi seuraavat osa-alueet:

 • Käytetään materiaaleja, joiden valinnassa on otettu huomioon ympäristönäkökulmat.
 • Kulutetaan energiaa taloudellisesti ja pyritään käyttämään uusiutuvaa energiaa.
 • Huolehditaan materiaalien kierrätyksestä sekä tehokkaasta logistiikasta kuljetuksissa.
 • Huomioidaan ekologiset ja eettiset tuotteet tuotevalikoimassa (Vihreät valinnat ja eettisesti sertifioidut tuotteet).
 • Huolehditaan tuotteiden turvallisuudesta.
 • Huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.
 • Kehitetään jatkuvasti henkilöstön osaamista.
 • Viestitään tavoitteista sidosryhmille ja toimitaan sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä.