Tilaus- ja toimitusehdot

Lue tilaus- ja toimitusehtoja Alko Oy:n verkkokaupasta alla.

ALKO OY:N VERKKOKAUPAN SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät Alko Oy:n (”Alko”) Alko.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) ja Alko-mobiilisovelluksen (”Palvelu”) välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot. Tuotteiden myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat Alkon internetsivuilla.

2 Määritelmät

Kuluttaja-asiakas tai Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää, 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joka tilaa Tuotteita yksityiseen käyttöönsä.

Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Tuote tarkoittaa kaikkia Alkon myymiä tuotteita.

3 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tehdä tuotteiden tilauksen Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen. Asiakas vastaa Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Alko ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Tuotteita tilaavien Asiakkaiden tulee olla täysi-ikäisiä. Alko myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita vähintään 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Alkolla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaalle.

Alko ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. Alko ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, Alkosta riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Alkon keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Alko ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

Alko pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. Alko pidättää oikeuden asettaa Tuotteille hintakatto, jota ylittävältä osalta Tuotteita ei voi tilata. Asiakkaalla ei ole oikeutta yrittää kiertää hintakattoa useilla perättäisillä tilauksilla. Mikäli Asiakas tekee useita perättäisiä tilauksia, kaikki tilaukset otetaan huomioon sen laskemisessa, ylittyykö hintakatto kyseisen Asiakkaan osalta.

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. Alko toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun Alkon myymälään tai noutopisteeseen.

4 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä Alkon hyväksymillä maksutavoilla. Maksutavat ilmoitetaan tarkemmin Palvelussa. 

5 Tuotteiden noutaminen ja luovuttaminen

Asiakas voi noutaa Tuotteet sovitusta Alkon myymälästä tai noutopisteestä. Tuotteita voidaan luovuttaa Asiakkaille vain Alkon myymälöiden aukioloaikoina.

Vastaanottavan henkilön tulee täyttää näiden ehtojen sekä muut lain edellyttämät luovutuksen edellytykset.

Tilatut Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle edellyttäen, että:

 • Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta; Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 20 vuotta;
 • asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai
 • ei ole perusteltua syytä olettaa alkoholijuoman luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Mikäli alkoholijuomia kuljetetaan palkkiota vastaan (esim. kuljetusyritykset tai taksi) on kyse lainvastaisesta välittämisestä.
 • jos vastaanottaja on toinen henkilö kuin tilaaja, luovutetaan tilaus vain tilausvahvistusta vastaan.

Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä ja Alko tallentaa henkilön nimen väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyn ja selvittämisen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Asiakkaan tulee noutaa tilaamansa Tuotteet myymälästä/noutopisteestä 10 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. Mikäli Kuluttaja-asiakas ei nouda tilaamiansa Tuotteita edellä mainituissa ajoissa, Alko voi halutessaan katsoa Kuluttaja-asiakkaan käyttäneen jäljempänä kohdassa 6 kuvattua peruuttamisoikeuttaan, jonka jälkeen Alko palauttaa tuotteista maksetun hinnan Kuluttaja-asiakkaalle kohdassa 6 kuvatun mukaisesti.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan Alkon myymälän tai noutopisteen henkilökunnalla.

6 Peruuttamis- ja palautusoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus. Kuluttaja-asiakkaan on tehtävä Alkolle peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottohetkestä ja Tuote on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisohje ja käytettävissä oleva peruuttamislomake on toimitettu tilausvahvistuksen yhteydessä. Pelkkä Tuotteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä, vaan Kuluttaja-asiakkaan on myös tehtävä erillinen peruuttamista koskeva ilmoitus. Mikäli Kuluttaja-asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voi lomaketta pyytää ottamalla yhteyttä Alkon asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakkaan on lisäksi esitettävä palautuksen yhteydessä tilausvahvistus/kuitti ostoksestaan. Kuluttaja-asiakas voi palauttaa Tuotteet tuomalla ne Alkon myymälään. Tuotteita ei voi palauttaa noutopisteeseen. Kuluttaja-asiakas voi jättää palautettavat Tuotteet myös postin kuljetettavaksi. Tuotteet on tällöin pakattava huolella, jotta ne eivät vahingoitu tai mene rikki. Kuluttaja-asiakas vastaa Tuotteiden palautuskustannuksista, kuten pakkaus- ja lähetyskustannuksista.

Kuluttaja-asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa Tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, sillä muussa tapauksessa Kuluttaja-asiakas menettää palauttamisoikeutensa. Palautettavan Tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja alkuperäisen myyntipakkauksen siisti ja täydellinen. Avattua Tuotetta ei voi palauttaa. Kuluttaja-asiakkaan on palautettava Tuotteet alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Pahvisen kuljetuspakkauksen voi avata.

Asianmukaisesti palautettujen Tuotteiden hinta maksetaan Kuluttajalle takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Kuluttaja-asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen ja palauttanut Tuotteet Alkolle. Mikäli Kuluttaja-asiakas palauttaa vain osan tilauksesta, ei toimituskuluja palauteta. Rahat palautetaan samalla maksutavalla, jota Kuluttaja-asiakas käytti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Mikäli Kuluttaja-asiakas peruuttaa Tuotteiden tilauksen antamalla nimenomaisen peruuttamisilmoituksen tai jättämällä Tuotteet noutamatta, on Alkolla oikeus harkintansa mukaan joko vapauttaa kyseiset Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

7 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

Alkolla on Tuotteissa ja toimituksessa olevista virheistä kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu. Kuluttaja-asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Alkolle kohtuullisessa ajassa, jotta Alkolla on mahdollisuus korjata mahdollinen virhe tai hyvittää se muutoin. Asiakkaan tulee toimittaa virheellinen Tuote Alkon myymälään. Toimituksessa olevasta virheestä ilmoittaessaan Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen/kuitin tekemästään tilauksesta. Reklamaatioita ei käsitellä Alkon noutopisteissä. Alko korvaa virheellisen Tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi tai postitse osoitteeseen Alko Oy, asiakaspalvelu PL 99, 00101 Helsinki.

Ellei kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä muuta seuraa, Alko ei vastaa mistään Kuluttaja-asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja Alkon vastuu Kuluttaja-asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

8 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä Alkon internetsivuilla.

9 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Alkon ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyys Kuluttaja-asiakkaan kotipaikan tuomiopiirin yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus viedä näistä ehdoista syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Kuluttaja-asiakas voi halutessaan käynnistää erimielisyyden ratkaisun myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta (http://ec.europa.eu/odr). Asiointi ODR-foorumilla edellyttää Alkon sähköpostiosoitetta, joka on asiakaspalvelu@alko.fi.

10 Alkon yhteystiedot

Alkon päätoimipaikan osoite on:

Alko Oy, PL 99 00101 Helsinki

Alkon asiakaspalvelun yhteystiedot:

Sähköposti: asiakaspalvelu@alko.fi

Puhelinnumero: 020 692 771 (ppm/pvm)

ALKO OY:N VERKKOKAUPAN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät Alko Oy:n (”Alko”) Alko.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) ja Alko-mobiilisovelluksen (”Palvelu”) välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot.

Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat saatavilla Alkon internetsivuilla.

2 Määritelmät

Asiakas tarkoittaa Alkon yritysasiakkaana Tuotteita tilaavaa oikeushenkilöä. Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus, jonka se syöttää Palveluun rekisteröityessään.

Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Tuote tarkoittaa kaikkia Alkon myymiä tuotteita.

3 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Asiakkaan tulee rekisteröityä päästäkseen Palveluun ja tehdäkseen tilauksia. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen. Asiakas vastaa Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Alko ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Tuotteita tilaavien tulee olla täysi-ikäisiä. Alko myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita vähintään 20 vuotta täyttäneille henkilöille. 

Alkolla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaille.

Alko ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. Alko ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, Alkosta riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Alkon keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Alko ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

Mikäli Asiakas tilaa tuotteita anniskeluun, tulee Asiakkaan ilmoittaa anniskelulupanumeronsa ja lupaan liittyvä anniskelupaikka. Tuotteet toimitetaan luvan laajuudessa ja vain lupaa vastaavaan osoitteeseen.

Alko pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. Alko pidättää oikeuden asettaa tilaukselle hintakatto, jota ylittävältä osalta Tuotteita ei voi tilata. Asiakkaalla ei ole oikeutta yrittää kiertää hintakattoa useilla perättäisillä tilauksilla. Mikäli Asiakas tekee useita perättäisiä tilauksia, kaikki tilaukset otetaan huomioon sen laskemisessa, ylittyykö hintakatto kyseisen Asiakkaan osalta.

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa. Alko toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun Alkon myymälään tai noutopisteeseen.

Asiakkaiden on mahdollista tilata Tuotteille kuljetus ilmoittamaansa osoitteeseen. Alko ei toimita tuotteita yksityisiin kotiosoitteisiin ellei Asiakkaan virallinen osoite sijaitse siellä. Alkon kuljetusyhteistyökumppani toimittaa Tuotteet Asiakkaan ilmoittaman osoitteen mukaisesti sisäänkäyntikerrokseen. Kuljetuspalvelu ei sisällä Tuotteiden kantamista alempaan tai ylempään kerrokseen.

4 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä Alkon hyväksymillä maksutavoilla. Maksutavat ilmoitetaan tarkemmin Palvelussa.

Asiakkaiden on mahdollista maksaa tilauksensa laskulla erillisten ehtojen mukaisesti. Luotonantaja on Walley.

5 Tuotteiden noutaminen ja luovuttaminen

Asiakas voi noutaa Tuotteet sovitusta Alkon myymälästä tai noutopisteestä tai tilata Tuotteille kuljetuksen. Tuotteita voidaan luovuttaa Asiakkaille vain Alkon myymälöiden aukioloaikoina.

Tilaus voidaan luovuttaa vain tilausvahvistusta vastaan ja vastaanottavan henkilön tulee täyttää näiden ehtojen sekä muut lain edellyttämät luovutuksen edellytykset.

Tilatut Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle edellyttäen, että:

 • Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta; Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 20 vuotta;
 • asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai
 • ei ole aihetta olettaa alkoholituotteen väärinkäyttöä tai sen luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Mikäli alkoholijuomia kuljetetaan palkkiota vastaan (esim. kuljetusyritykset tai taksi) on kyse lainvastaisesta välittämisestä.

Asiakkaan henkilön henkilöllisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä ja Alko tallentaa henkilön nimen väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyn ja selvittämisen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tilatuilla ja maksetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Asiakkaan tulee noutaa tilaamansa Tuotteet 10 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei nouda tuotteita 10 päivän kuluessa tai Tuotteita ei saada kuljetuksen yhteydessä luovutettua, Alkolla on oikeus veloittaa Tuotteet sekä niitä koskeva käsittelymaksu. Alkolla on harkintansa mukaan oikeus vapauttaa noutamattomat Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

Alkolla on oikeus periä käsittelymaksu, joka vastaa toimitus-, palautus- ja muiden kulujen aiheuttamia kustannuksia niistä tilauksista, joita ei ole vastaanotettu noutopaikasta tai saatu luovutettua kuljetuksen yhteydessä.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan Alkon myymälän tai noutopisteen henkilökunnalla tai Tuotteet kuljettavan yrityksen edustajalla.

6 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

Asiakkaan tulee ilmoittaa Tuotteessa tai toimituksessa olevasta virheestä Alkolle viipymättä Tuotteen vastaanotettuaan ja toimittaa virheellinen Tuote Alkon myymälään. Toimituksessa olevasta virheestä ilmoittaessaan Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen/kuitin tekemästään tilauksesta. Reklamaatioita ei käsitellä Alkon noutopisteissä. Alko korvaa virheellisen Tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi tai postitse osoitteeseen Alko Oy, asiakaspalvelu PL33, 00181 Helsinki.

Alko ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja Alkon vastuu Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

7 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä Alkon internetsivuilla.

8 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Alkon ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

ALKO OY:N VERKKOKAUPPATILAUS MYYMÄLÄSSÄ SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

1 Yleiset ehdot

Nämä sopimusehdot sisältävät Alko Oy:n (”Alko”) myymälässä/noutopisteessä myyjän avustuksella tehtävän Alko.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) välityksellä tilattavien Tuotteiden tilausta, toimitusta ja peruuttamista koskevat ehdot. Tuotteiden myyntiin sovelletaan näiden sopimusehtojen lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä. Tilatessaan tuotteita Palvelusta Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat Alkon internetsivuilla.

2 Määritelmät

Kuluttaja-asiakas tai Asiakas tarkoittaa Palvelua käyttävää, 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joka tilaa Tuotteita yksityiseen käyttöönsä. Mieto alkoholituote tarkoittaa alkoholituotetta, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Tuote tarkoittaa kaikkia Alkon myymiä tuotteita.

3 Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

Asiakas voi tehdä tuotteiden tilauksen Alkon myymälässä myyjän avustuksella siten, että häntä ei rekisteröidä Palvelun käyttäjäksi. Tehty tilaus sitoo Asiakasta hänen hyväksyttyään tilauksen ja maksettuaan sen myymälässä. Asiakas vastaa Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Alko ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Tuotteita tilaavien Asiakkaiden tulee olla täysi-ikäisiä. Alko myy Mietoja alkoholituotteita vähintään 18 vuotta täyttäneille henkilöille ja Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita vähintään 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Asiakas ei saa käyttäytyä häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; eikä Alkolla saa olla perusteltua syytä olettaa alkoholijuoman luvatonta luovuttamista tai välittämistä.

Alkolla on oikeus poistaa Asiakkaan tekemä tilaus, jos Asiakas rikkoo tai kiertää Palvelun ehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti. Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta Tuotteita Asiakkaalle.

Alko ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Palvelusta johtuvasta syystä. Alko ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpiteestä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta tai mellakasta, Alkosta riippumattomasta häiriöstä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttamasta keskeytyksestä tai työtaistelutoimesta, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Alkon keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Kunkin Tuotteen tai palvelun pääominaisuudet ja hinta ilmoitetaan tuotesivulla Palvelussa sekä Asiakkaalle myymälässä tilauksen yhteydessä. Tuotteen sisältämät allergeenit käyvät ilmi tuotteen etiketistä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ole ilmoitettu. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös Tuotteen saatavuus ja saatavuuteen mahdollisesti liittyvät rajoitukset. Mikäli tilatun Tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, Alko ottaa yhteyttä Asiakkaaseen.

Alko pidättää oikeuden asettaa tilattavien Tuotteiden lukumäärään liittyviä rajoituksia tai ehtoja. Alko pidättää oikeuden asettaa Tuotteille hintakatto, jota ylittävältä osalta Tuotteita ei voi tilata. Asiakkaalla ei ole oikeutta yrittää kiertää hintakattoa useilla perättäisillä tilauksilla. Mikäli Asiakas tekee useita perättäisiä tilauksia, kaikki tilaukset otetaan huomioon sen laskemisessa, ylittyykö hintakatto kyseisen Asiakkaan osalta.

Tuotteen toimituskulut ilmoitetaan ennen ostamista Palvelussa sekä Asiakkaalle myymälässä tilauksen yhteydessä. Palvelun sisältämiä tuotteita toimitetaan ainoastaan Suomen alueella. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa sekä Asiakkaalle myymälässä tilauksen yhteydessä. Alko toimittaa Tuotteet Asiakkaan kanssa ennalta sovittuun Alkon myymälään tai noutopisteeseen.

4 Maksutavat

Asiakas maksaa tilatut Tuotteet tilauksen yhteydessä Alkon hyväksymillä maksutavoilla myymälässä tai noutopisteessä.

5 Tuotteiden noutaminen ja luovuttaminen

Asiakas voi noutaa Tuotteet sovitusta Alkon myymälästä tai noutopisteestä. Tuotteita voidaan luovuttaa Asiakkaille vain Alkon myymälöiden aukioloaikoina.

Vastaanottavan henkilön tulee täyttää näiden ehtojen sekä muut lain edellyttämät luovutuksen edellytykset.

Tilatut Tuotteet luovutetaan Asiakkaalle edellyttäen, että:

 • Mietoja alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 18 vuotta; Mietoja alkoholituotteita vahvempia alkoholituotteita luovutettaessa asianomainen on täyttänyt 20 vuotta;
 • asianomainen ei käyttäydy häiritsevästi eikä ole selvästi päihtynyt; tai
 • ei ole perusteltua syytä olettaa alkoholijuoman luvatonta luovuttamista tai välittämistä. Mikäli alkoholijuomia kuljetetaan palkkiota vastaan (esim. kuljetusyritykset tai taksi) on kyse lainvastaisesta välittämisestä.
 • jos vastaanottaja on toinen henkilö kuin tilaaja, luovutetaan tilaus vain tilausvahvistusta vastaan.

Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan luovutuksen yhteydessä ja Alko tallentaa henkilön nimen väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyn ja selvittämisen sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Asiakkaan tulee noutaa tilaamansa Tuotteet myymälästä/noutopisteistä 10 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. Mikäli Kuluttaja-asiakas ei nouda tilaamiansa Tuotteita edellä mainituissa ajoissa, Alko voi halutessaan katsoa Kuluttaja-asiakkaan käyttäneen jäljempänä kohdassa 6 kuvattua peruuttamisoikeuttaan, jonka jälkeen Alko palauttaa tuotteista maksetun hinnan Kuluttaja-asiakkaalle kohdassa 6 kuvatun mukaisesti.

Päätäntävalta Tuotteiden luovuttamisesta on aina Tuotteet luovuttavan Alkon myymälän tai noutopisteen henkilökunnalla.

6 Peruuttamis- ja palautusoikeus

Myymälässä/noutopisteessä myyjän avustuksella tehty ja maksettu verkkokauppatilaus ei ole kuluttajansuojalain mukaista etämyyntiä. Alko myöntää Kuluttaja-asiakkaalla tilattujen Tuotteiden osalta 14 päivän peruuttamisoikeuden. Kuluttaja-asiakkaan on tehtävä Alkolle peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottohetkestä ja Tuote on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Peruuttamisohje ja käytettävissä oleva peruuttamislomake on toimitettu tilausvahvistuksen yhteydessä ja ne ovat saatavilla Alkon verkkosivustolla osoitteessa www.alko.fi. Pelkkä Tuotteen palauttaminen tai noutamatta jättäminen ei riitä, vaan Kuluttaja-asiakkaan on myös tehtävä erillinen peruuttamista koskeva ilmoitus. Mikäli Kuluttaja-asiakkaalla ei ole mahdollisuutta tulostaa lomaketta, voi lomaketta pyytää ottamalla yhteyttä Alkon asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakkaan on lisäksi esitettävä palautuksen yhteydessä tilausvahvistus/kuitti ostoksestaan. Kuluttaja-asiakas voi palauttaa Tuotteet tuomalla ne Alkon myymälään. Tuotteita ei voi palauttaa noutopisteeseen. Kuluttaja-asiakas voi jättää palautettavat Tuotteet myös postin kuljetettavaksi. Tuotteet on tällöin pakattava huolella, jotta ne eivät vahingoitu tai mene rikki. Kuluttaja-asiakas vastaa Tuotteiden palautuskustannuksista, kuten pakkaus- ja lähetyskustannuksista.

Kuluttaja-asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa Tuote olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, sillä muussa tapauksessa Kuluttaja-asiakas menettää palauttamisoikeutensa. Palautettavan Tuotteen tulee olla myyntikuntoinen ja alkuperäisen myyntipakkauksen siisti ja täydellinen. Avattua Tuotetta ei voi palauttaa. Kuluttaja-asiakkaan on palautettava Tuotteet alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Pahvisen kuljetuspakkauksen voi avata.

Asianmukaisesti palautettujen Tuotteiden hinta maksetaan Kuluttajalle takaisin viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Kuluttaja-asiakas on tehnyt peruuttamisilmoituksen ja palauttanut Tuotteet Alkolle. Mikäli Kuluttaja-asiakas palauttaa vain osan tilauksesta, ei toimituskuluja palauteta. Rahat palautetaan samalla maksutavalla, jota Kuluttaja-asiakas käytti tilauksen tekemisen yhteydessä. Mikäli Kuluttaja-asiakas peruuttaa Tuotteiden tilauksen antamalla nimenomaisen peruuttamisilmoituksen tai jättämällä Tuotteet noutamatta, on Alkolla oikeus harkintansa mukaan joko vapauttaa kyseiset Tuotteet myyntiin tai tarvittaessa tuhota Tuotteet.

7 Virheilmoitukset ja vastuunrajoitus

Alkolla on Tuotteissa ja toimituksessa olevista virheistä kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu. Kuluttaja-asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Alkolle kohtuullisessa ajassa, jotta Alkolla on mahdollisuus korjata mahdollinen virhe tai hyvittää se muutoin. Asiakkaan tulee toimittaa virheellinen Tuote Alkon myymälään. Toimituksessa olevasta virheestä ilmoittaessaan Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen/kuitin tekemästään tilauksesta. Reklamaatioita ei käsitellä Alkon noutopisteissä. Alko korvaa virheellisen Tuotteen tai hyvittää sen muutoin.

Virheilmoitukset tulee laatia kirjallisena. Ainoastaan kirjalliset virheilmoitukset käsitellään. Virheilmoitukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@alko.fi tai postitse osoitteeseen Alko Oy, asiakaspalvelu PL 99, 00101 Helsinki.

Ellei kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä muuta seuraa, Alko ei vastaa mistään Kuluttaja-asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja Alkon vastuu Kuluttaja-asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajoitettu kaupan kohteena olevien Tuotteiden kokonaishintaa vastaavaan määrään.

8 Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka on nähtävissä Alkon internetsivuilla.

9 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin tilaus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä tilaus- ja toimitusehdoista johtuvat ja siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Alkon ja Asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyys Kuluttaja-asiakkaan kotipaikan tuomiopiirin yleisessä tuomioistuimessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus viedä näistä ehdoista syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Kuluttaja-asiakas voi halutessaan käynnistää erimielisyyden ratkaisun myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta (http://ec.europa.eu/odr). Asiointi ODR-foorumilla edellyttää Alkon sähköpostiosoitetta, joka on asiakaspalvelu@alko.fi.

10 Alkon yhteystiedot

Alkon päätoimipaikan osoite on:

Alko Oy, PL 99, 00101 Helsinki

Alkon asiakaspalvelun yhteystiedot:

Sähköposti: asiakaspalvelu@alko.fi

Puhelinnumero: 020 692 771 (ppm/pvm)