Tuotelaatu

Alkon Laadunvalvonta varmistaa valikoimassa olevien tuotteiden turvallisuuden yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. Tuotteiden laatu testataan laadunvalvonnassa aistinvaraisesti, jonka lisäksi tukena ovat Alkoholintarkastuslaboratorion tekemät laboratoriotutkimukset. Juoman aistittavan laadun lisäksi Alko huolehtii myös siitä, että tuotteiden pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
Alkon tuotteiden laatua tutkitaan sekä juomien valintavaiheessa että tuotteiden ollessa valikoimassa. Kaikki vakiovalikoimaan tarjottavat tuotteet arvioidaan aistinvaraisesti tuotteiden arviointiin perehtyneessä pruuviryhmässä. Ryhmässä on jäseniä useista pääkonttorin asiantuntijayksiköistä sekä pääkaupunkiseudun myymälöistä. Tarjottujen tuotteiden laatu arvioidaan yksilötyönä arviointitapahtumassa kuvatun asiakastarpeen näkökulmasta. Tarpeeseen parhaiten vastaavien tuotteiden turvallisuus ja lainmukaisuus todennetaan vielä laboratoriotutkimuksin ennen tuotteiden listaamista vakiovalikoimaan. Tuotteet tutkitaan Alkoholintarkastuslaboratoriossa, joka on akkreditoitu laboratorio ja osa Alkoa. Myydyille juomille on määritelty tuoteryhmäkohtaisesti laboratoriossa mitattavat ominaisuudet, joiden perusteella saadaan tuoteturvallisuuden varmistamisen ohella asiakkaille viestittäviä tuotetietoja.

Näytteiden määrä kasvoi viime vuodesta

Vuonna 2016 tavarantoimittajamme lähettivät Alkoon 7 832 juomatarjousnäytettä (7 579). Alkoholintarkastuslaboratoriossa analysoimme kaikkiaan 4 300 (4700) näytettä, joista tehtiin 67 000 (63 000) analyysia. Alkon juomanäytteitä näistä oli 3000 (2600) näytettä, joista tehtiin 40 000 (36 000) analyysia. Laboratorion muut asiakkaat olivat kotimaisia ja ulkomaisia alkoholialan toimijoita ja viranomaisia.

Valikoimassamme olevien tuotteiden laatua varmennetaan riskiperusteisen laadunvalvontaohjelman avulla. Erityisesti seurataan tuotteen aistittavaa laatua ja sitä että tuotteen myyntipakkauksen tiedot ovat oikeelliset ja lainsäädännön mukaiset. Esimerkiksi vakiovalikoimassa olevien viinien vuosikerran vaihtuessa tuotteen laatu testataan sekä aistinvaraisesti että laboratorioanalyysin avulla. Samalla kun tuote maistetaan, päivitetään myös asiakkaalle annettava makukuvaus ja tuotteen makutyyppi vastaamaan uutta vuosikertaa.

Tuotelaadun seurannassa asiakkailta saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää. Jokainen asiakkaan tekemä tuotteen palautus rekisteröityy järjestelmään, josta tieto poikkeavan suuresta virheellisten tuotteiden määrästä saatiin vuonna 2016 välittymään suoraan tavarantoimittajillemme. Tavarantoimittajien tuotteiden ja toiminnan laatua seurataan myös Paras toimittaja -mittauksen avulla. Vuonna 2016 parhaaksi juomatoimittajaksemme valittiin Moët Hennessy Suomi. Hyvä yhteistyö tavarantoimittajien sekä muiden pohjoismaisten monopolien kanssa varmistaa, että saamme tiedon tuotelaadun kannalta merkityksellisistä asioista.

Tuotepalautuksista valtaosa viinejä

Asiakkaiden tekemien tuotepalautusten määrä jatkoi laskuaan. Palautuksista 88 prosenttia oli mietoja viinejä. Vuonna 2016 asiakkaiden virheellisiksi kokemia tuotteita palautui myymälöihin 14 111 kappaletta (14 428). Myytyjen tuotteiden määrään nähden palautuneiden tuotteiden määrä on vähäinen. Eniten asiakkaamme palauttavat luonnonkorkilla suljettuja punaviinejä, joita palautuu keskimäärin noin yksi pullo kolmeatuhatta myytyä tuotetta kohden. Tavallisin tuotteessa havaittu virhe on ns. korkkiaromi, joka on asiakkaan tekemän ilmoituksen mukaan syynä 35 prosentissa tuotepalautuksista.

Virheellisiä tuote-eriä havaittiin 71 kappaletta. Ainoastaan yksi tuote jouduttiin laadullisista syistä poistamaan valikoimastamme, koska tavarantoimittaja ei useasta yrityksestä huolimatta pystynyt toimittamaan virheetöntä tuotetta myyntiin. Kyseisestä tuotteesta mitattiin lainsäädäntöön nähden liian korkea pitoisuus rikkidioksidia. Tuotetta ei päätynyt asiakkaille ennen virheen havaitsemista. Tyypillisesti muut havaitut tuotevirheet olivat puutteita tuotteiden pakkausmerkinnöissä tai kuluttajalle vaarattomia tuotteen aromipoikkeamia.