Tuotevalikoiman suunnittelu

Alkon tavoitteena on tarjota asiakkaalleen monipuolinen ja edustava valikoima tuotteita ympäri maailman. Tuotevalikoima perustuu vakiovalikoiman muodostamaan runkoon, jota rikastuttaa runsas määrä kausituotteita, kertaeriä ja tilausvalikoimatuotteita. 353 myymälän verkosto palvelee laadukkaalla ja monipuolisella valikoimalla lähellä asiakasta. Alkon yli 5 000 tuotteen valikoima on asiakkaiden saatavilla valtakunnallisesti ympäri vuoden Alkon verkkokaupasta.

Vuonna 2016 Alkon uutuustuotteiden määrä kasvoi 1 855 tuotteeseen

Alkon tuotevalikoima perustuu systemaattiseen suunnitteluun. Valikoimasuunnittelu huipentuu kahdesti vuodessa julkaistavaan ostosuunnitelmaan, jonka kautta uudet tuotteet haetaan valikoimaan. Ostosuunnitelman lisäksi tuotteita haetaan myös kausihauissa ja tarvittaessa muissa lisähauissa.

Tuotehaut sisältävät tarkat kriteerit, joilla tuotteita haetaan. Puolueeton asiantuntijaraati arvioi hakuun osallistuvat tuotteet aistinvaraisesti ja parhaiten menestyneet poimitaan täydentämään Alkon valikoimia. Tuotteita tulee Alkon valikoimaan viikoittain. Ennen lopullista ostopäätöstä tuotteen on vielä läpäistävä Alkoholintarkastuslaboratorion testit, jotka varmistavat tuotteen lainmukaisuuden ja tuoteturvallisuuden. Testit mittaavat myös muita kuluttajille merkittäviä seikkoja, kuten esimerkiksi sokerin määrän tai oluen katkeroainepitoisuuden.

Alkolle tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä 8 889 juomatuotetarjousta, ja myyntiin otettiin 1 855 tuotetta (vakiovalikoimaan 1 090 ja tilausvalikoimaan 765). Lisäksi asiakkaiden toiveesta erikoistilauksena tuotteita toimitettiin 264 tuotetta.

Ostotoiminnan keskeiset periaatteet ovat läpinäkyvyys ja tasapuolisuus kaikkia tuotteita tarjoavia tavarantoimittajia kohtaan. Valmistajat, maahantuojat ja agentit voivat tarjota Alkolle omia tai edustamiaan tuotteita Alkon verkkosivuilla olevan ostosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi he voivat tarjota tuotteita vapaasti tilausvalikoimaan.

Koko maailma lasissasi: tavoitteena 10 000 tuotetta vuoteen 2020 mennessä

Alko kehittää valikoimaansa jatkuvasti. Tavoitteenamme on tarjota 10 000 tuotteen valikoima vuoteen 2020 mennessä. Asiakkaat ovat entistä kokeilunhaluisempia, joten uutuustuotteilla ja valikoiman leveydellä on yhä tärkeämpi merkitys asiakastyytyväisyydelle.

Monipuolinen ja edustava vakiovalikoima on tuotevalikoiman perusta. Tuoteosaamisella ja asiantuntemuksella varmistetaan asiakaskysyntää vastaavat, huolella valitut sekä laadukkaat tuotteet ympäri maailman. Päätuotteiden ohella kausituotteet ja kertaerät syventävät valikoimaa ja räätälöivät sen kuhunkin sesonkiin sopivaksi. Lisähauilla pystytään reagoimaan muuttuviin asiakastarpeisiin nopeasti.

Vakiovalikoima on kasvanut tasaisesti. Kausituotteita ja kertaeriä on otettu valikoimaan entistä enemmän: vuonna 2016 niitä tuli valikoimaan yli 40 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kausituotteita ja kertaeriä tullaan myös tulevaisuudessa lisäämään, jotta voimme vastata yhä kokeilevamman asiakkaan toiveisiin ja moninaisempiin tarpeisiin.

Tilausvalikoima täydentää vakiovalikoimaa ja tuo runsaasti eri tuotevaihtoehtoja asiakkaan saataville. Nopeutettu tilausvalikoimaprosessi on mahdollistanut tuotteiden listaamisen tilausvalikoimaan entistä ketterämmin. Nyt tilausvalikoimatuotteen listaus on mahdollista jo kahdessa viikossa tarjouksen jättämisestä. Uudistuksen myötä tilausvalikoimatuotteiden määrä kasvoi reilusti loppuvuodesta 2016. Koko vuoden aikana listattujen tilausvalikoimatuotteiden määrä lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 tilausvalikoima sisälsi yhteensä 765 uutta tuotetta. Uudistus mahdollistaa tuotteille nopean kanavan asiakkaiden saataville ja se tulee kasvattamaan tuotevalikoimaa vahvasti jatkossakin.

Loppuvuonna 2016 avattu verkkokauppa tarjoaa asiakkaille valtakunnallisesti Alkon valikoimien kaikki yli 5 000 tuotetta. Valikoima elää, muuttuu ja kasvaa alituisesti kysynnän ja moninaistuvien asiakastarpeiden mukana.
Vuoden 2016 paras tavarantoimittaja

Alko on valinnut vuodesta 2010 lähtien vuoden tavarantoimittajan. Vuoden 2016 parhaaksi tavarantoimittajaksi valittiin toista vuotta peräkkäin Moët Hennessy Suomi Oy. Vertailussa oli mukana 29 asetetut kriteerit täyttävää suorajakelijaa.

Alkoholittomat ja ns. keskihinnaltaan arvokkaammat tuotteet jatkavat tasaista kasvuaan

Juoma- ja ruokaharrastaminen on vahvassa kasvussa ja samalla kiinnostus keskihinnaltaan yhä arvokkaampiin tuotteisiin nousee. Vuonna 2016 kasvussa olivat edellisten vuosien tapaan myös alkoholittomat ja miedommat alkoholituotteet.

Alkoholittomien juomien myynnin nousukiito vakiintui vuoden 2016 aikana tasaisen vahvasti kasvavaksi kategoriaksi. Valikoimaan listattiin vuonna 2016 yhteensä 27 uutta vakiovalikoiman alkoholitonta tuotetta eri tuoteryhmistä.

Kiinnostus juoman ja ruoan yhdistämiseen ja alkoholin käytön kohtuullistamiseen näkyy myös pienten pakkauskokojen kysynnässä. Alko toi vuonna 2016 valikoimaan lisää pienempiä pullokokoja.
Erityisesti vakiovalikoiman mietojen viinien 0,375 litran pullokoon uutuuksien määrää kasvatettiin runsaasti. Vuonna 2016 näitä tuotteita listattiin vakiovalikoimaan 17 lisää, mikä on kymmenen tuotetta enemmän kuin edellisenä vuonna. Pienempiä pullokokoja tuotiin lisää myös muihin tuoteryhmiin.

Alkon myymien juomatuotteiden keskihinta nousi edellisvuodesta n. 3,8 prosenttia (21 senttiä). Keskihinnan nousu kielii kiinnostuksesta yhä laadukkaampiin tuotteisiin. Väkevissä juomissa gini-trendi kasvatti kalliimpien tuotteiden myyntiä. Myös laadukkaammat kypsytetyt tisleet, erityisesti tummat rommit ja mallasviskit, ovat alkaneet kiinnostaa entistä enemmän. Panimotuotteissa puolestaan hinnakkaammat erikoisoluet ovat kasvattaneet kysyntäänsä eniten. Myös viineissä halu panostaa laatuun näkyy keskihinnan nousussa sekä vuoden aikana vahvasti nousseesta kiinnostuksesta klassikkoalueiden laadukkaampiin tuotteisiin.