Alko palvelee henkilökohtaisesti ja vastuullisesti

Alkon tavoitteena on tarjota parasta asiakaskokemusta ja parasta työtä, olla aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa sekä tehokas yritys.

Asiantuntevinta henkilökohtaista palvelua

Alko haluaa tarjota asiakkailleen asiantuntevinta ja henkilökohtaista asiakaskokemusta asiointipolun eri vaiheissa. Myymälä- ja noutopisteverkosto on vuoden 2016 aikana täydentynyt sitä saumattomasti tukevalla verkkokaupalla ja asiakaspalvelukeskuksella, jossa Alkon ammattitaitoiset myyjät vastaavat asiakkaiden kysymyksiin chatillä. 

Strategiakauden aikana myymäläkonsepti uudistuu ja myymälät monimuotoistuvat asiakaslähtöisesti koon, ilmeen ja toimintamallien osalta. Vastaavasti verkossa tarjottavia palveluita lisätään.

Tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti asiakaskysynnän ja trendien pohjalta. Alkon valikoimassa on lähes 6 000 tuotetta ja tavoitteena on 10 000 tuotteen valikoima vuoteen 2020 mennessä.

Osaamisella ja joustavuudella parasta työtä

Digitalisaatio edellyttää uusien työskentelytapojen ja työvälineiden omaksumista. Muutos tarjoaa samalla mahdollisuuksia työkulttuurin uudistamiseen. Oppiminen tapahtuu entistä enemmän etäkoulutuksena; osaamista jaetaan aktiivisesti ja asiakkaan kysymyksiin etsitään vastauksia sisäisen verkoston kautta.

Strategiakaudella tavoitteena on joustavoittaa organisaatiorakennetta. Toimintaa johdetaan entistä suuremmissa kokonaisuuksissa eli myymäläryhmissä ja työtä tehdään työssäkäyntialueilla. Tällä mahdollistetaan myös parempi työn tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen. Uudessa työkulttuurissa oma johtajuus on entistä tärkeämpää.

Vastuullisuuden suunnannäyttäjä

Alko haluaa olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa, edelläkävijä vastuullisuudessa ja profiloitua sidosryhmiä – asiakkaita, alkolaisia, mediaa, poliittisia päättäjiä ja tavarantoimittajia – kiinnostavilla osa-alueilla.

Alko tukee alkoholitutkimusta ja tuo esille alkoholin haitallisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Verkkokaupassa, myymälöissä ja noutopisteissä ikärajavalvonnan tinkimätön hoitaminen on keskeinen tavoite. Tuotteiden toimitusketjun jäljitettävyys ja eettisyys korostuvat entisestään.

Tehokas ketjuohjaus ja asiakaskokemusta tukevat prosessit

Alkon tavoitteena on toimia tehokkaasti niin ulkomaisiin erityistehtäväyhtiöihin tai markkinoilla toimiviin palveluyrityksiin verrattuna. Digitaaliset palvelut ja myymäläverkosto edellyttävät sujuvia liiketoimintaprosesseja ja tarkoituksenmukaista tietojärjestelmärakennetta.


MyAlko-peli – innostava tapa jalkauttaa strategiaa

Kaikki alkolaiset ovat osallistuneet ”Monikanavainen ja yhteisöllinen Alko” eli MyAlko-valmennuksiin kevään 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana. Valmennus toi yhtiön strategian osaksi jokaisen alkolaisen arkea. Valmennuksessa käytävien keskustelujen myötä alkolaiset kasvattivat omaa ymmärrystään siitä, miten kunkin työ tulee tulevaisuudessa muuttumaan.

Henkilöstö ja luottamusmiehet osallistuivat yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa pelin suunnitteluun ja kysymysten laadintaan. Alkon myymäläverkostosta eri puolelta Suomea koulutettiin 19 alkolaista valmentajiksi.Alkon uudessa myymälässä asiakas ja henkilöstö viihtyvät entistä paremmin

Uudessa myymäläkonseptissa toteutuvat monikanavaisuus ja asiantunteva sekä henkilökohtainen palvelu. Ensimmäisenä uuteen konseptiin remontoitiin Arkadian myymälä. 

Alko haluaa olla edelläkävijä huippuasiakaskokemuksen luomisessa. Uudessa myymäläkonseptissa toteutuvat monikanavaisuus, asiantunteva ja henkilökohtainen palvelu sekä asiakkaan oppimiskokemus.

Myymäläkonseptin uudistamisessa on kuunneltu asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä. Syyskuussa 2016 avattu Arkadian myymälä on konseptiuudistuksen ensimmäinen pilottimyymälä ja se toimii testilaboratoriona uusille ideoille. Arkadian myymälästä uusi konsepti leviää hiljalleen kaikkiin Alkoihin.
Monikanavaisuus näkyy kivijalassa

Palvelutarjonta pirstoutuu yhä enemmän kaikilla aloilla, kun digitaaliset palvelut tulevat fyysisten myymälöiden rinnalle. Alkon tavoitteena on huolehtia siitä, että asiakaskokemus on yhtenäinen ja henkilökohtainen kaikissa kanavissa. Myymäläympäristön tulee olla persoonallinen ja tuoda brändin ominaisuudet vahvasti esille, jotta kivijalkakauppa säilyy kiinnostavana asiakkaalle. Uusi myymäläkonsepti tukee Alkon vuonna 2016 avattua verkkokauppaa. Konseptiuudistuksen yhteydessä myymälöihin on tuotu mobiileja työvälineitä, verkkokauppatilausten säilytysratkaisuja sekä noutotiskikokonaisuus.

Erityishuomio valaistukseen

Uudessa konseptissa myymälöiden ilmettä on uudistettu asiakas- ja henkilöstökyselyiden perusteella. Uuden myymäläkonseptin ilme on elämyksellisempi ja kiinnostavampi kuin aikaisemmin.
Kalustus on täysin uudistettu ja sisustukselliset yksityiskohdat ovat viimeisteltyjä. Myymälän opasteissa on haettu tyylikkyyttä ja luotu tunnelmaa. Tavoitteena on ollut raikas tyyli, jossa Alkon brändi on tunnistettavissa.

Uudessa konseptissa valaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tarkoituksena on ollut luoda modulaariset kalusteratkaisut, jotka skaalautuvat erikokoisiin myymälöihin ja sesonkeihin. Graafiset kuosit ja myymälän kommunikaatiomateriaalit viimeistelevät inspiroivan kokonaisuuden.

Vuoden 2016 lopulla Alkolla oli 353 myymälää

Vuonna 2016 Alko perusti kolme uutta myymälää ja lopetti yhden. Uudet myymälät avattiin Porin Puuvillaan, Kilpisjärvelle ja Helsingin Taivallahteen. Kouvolan keskustan myymälä suljettiin. Alkon myymälöistä 12 muutti paikasta toiseen ja 14 liikkeessä myymälä uusittiin.