Alkon asemalla on suomalaisten tuki

Suomalaiset pitävät alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina.

Suomalaisista 60 prosenttia pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina tai haluaisi tiukentaa niitä. Viime vuonna vastaava luku oli 58 prosenttia. Suomalaisista 32 prosenttia haluaisi löysentää rajoituksia. Liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa kaipaavien suomalaisten osuus on laskenut, sillä vuosi sitten höllentämistä toivoi 35 prosenttia.


Suomalaisista 62 prosenttia (60 %) pitää Alkoa hyvänä tapana rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. Suomalaisista 82 prosenttia katsoo, että Alko on onnistunut asiakaspalvelussa erittäin tai melko hyvin. Vastuullisuuden osalta 83 prosenttia on sitä mieltä, että Alko on täyttänyt tavoitteensa erittäin hyvin tai melko hyvin.

Tiedot selviävät Kantar TNS Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisesta Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksesta, jota on tehty vuodesta 1984. Tutkimus julkaistiin helmikuussa 2017.

Alkoholin ostoikärajat ovat Suomessa kohdillaan

Suomessa oluen ja viinien ostoikäraja on 18 vuotta. Sitä pitää sopivana tai liian matalana 98 (98) prosenttia vastaajista. Väkevien ostorajaikäraja on 20 vuotta. Sitä pitää sopivana tai liian matalana 88 (91) prosenttia.

Tiedot selviävät Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksesta.

Alkoholipoliittiset keinot

Tutkimustietojen perusteella alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin:
  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja. 
Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö