Työehtosopimukset ja yhteistoiminta

Alkossa työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoiminnalla on pitkät perinteet. Yhtiö on työnantajana sitoutunut osallistavaan, aktiiviseen ja strategialähtöiseen yhteistoimintaan.

Alkossa noudatetaan kahta työehtosopimusta: Suomen Kaupan liitto ry:n ja myyjiä edustavan Alkon Liikeväki ALV ry:n välillä solmittua työehtosopimusta sekä Suomen Kaupan liitto ry:n ja toimihenkilöitä edustavan Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n välillä solmittua työehtosopimusta. Yhtiökohtaisia työehtosopimuksia on täydentänyt kaupan alan työehtosopimus. Todettuja työehtosopimuksia noudatetaan kaikkien Alkon työntekijöiden kohdalla ja ne ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Työehtosopimusneuvottelut käydään liittotasolla. Alkon Liikeväki ALV ry kuuluu Palvelualojen ammattiliitto PAM:iin ja Alkoholialan Toimihenkilöt ry palkansaajajärjestö Pardiaan.

Alkolle on tärkeää, että sen edunvalvontajärjestön strategia on linjassa yhtiön strategian kanssa. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja yhtiön on kyettävä vastaamaan siihen. Alko päätti joulukuussa 2016 erota Kaupan liitosta, johon yhtiö on kuulunut lokakuusta 1997 alkaen. Sitä ennen yhtiö kuului Erityispalvelujen Työnantajaliittoon, joka on nyt osa vuonna 2011 perustettua Paltaa. Alko tulee hakemaan Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenyyttä 1.7.2017 alkaen. Paltan strategiassa korostuvat digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet, vaatimukset työn kehittämiselle sekä kilpailukykyisten työmarkkinoiden tärkeys. Tämä viestii ajassa elämisestä ja uudistumiskyvystä, joten Alko uskoo Paltan olevan hyvä kumppani toimintansa uudistumisvaiheeseen.

Alkossa on työehtosopimusten määrittelemä luottamusmiesjärjestelmä. Alkossa toimii YT-neuvottelukunta, jossa on työnantajan edustajien lisäksi edustajat molemmista työntekijäjärjestöistä. Vuoden 2016 aikana YT-neuvottelukunta kokoontui 11 kertaa. Mahdollisissa uudelleenjärjestelytilanteissa Alko noudattaa lain mukaista vähimmäisilmoitusaikaa.

Vuoden 2016 aikana Alkolla oli tuomioistuimissa vireillä yhteensä kaksi työsuhderiitaa, joista molemmat ovat edelleen kesken: yksi käräjäoikeudessa ja toinen korkeimmassa oikeudessa.

Vahva yhteistoimintakulttuuri on tuonut uusia näkökulmia yhtiön kehittämiseen. Tämä onkin menestyksen edellytys, kun jatkossa Alko palvelee yhä monikanavaisemmin yhä moninaisempia asiakastarpeita. Alkon yhteistoiminnassa asioita käsitellään kokonaisvaltaisesti ja yhteistoimintaneuvottelukunnassa keskustellaan nykyhetken tilanteiden lisäksi runsaasti tulevaisuuden strategian edellyttämistä tavoitteista.