Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Alkon palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 19.5.2016 mukaisesti kokouspalkkiona maksetaan läsnä olleille hallintoneuvoston jäsenille hallintoneuvoston kokouksista seuraavasti:
  • hallintoneuvoston puheenjohtaja                    1 000 euroa
  • hallintoneuvoston varapuheenjohtaja                 800 euroa 
  • hallintoneuvoston jäsen                                    700 euroa
Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2016 kuusi kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti hallintoneuvoston kokouksiin oli seuraava:Palkkiot on ilmoitettu vuoden aikana pidettyjen kokousten mukaisesti. Varsinaisten yhtiökokousten päättämät palkkiot hallitukselle vuonna 2016:
  • hallituksen puheenjohtaja 2 750 euroa kuukaudessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa kuukaudessa
  • jäsen 1 100 euroa kuukaudessa
  • lisäksi kokouspalkkio 600 euroa. 
Hallitus kokoontui 11 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli seuraava:Palkkiot on ilmoitettu vuoden aikana pidettyjen kokousten mukaisesti.

Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen nimittämien valiokuntien kokouksiin oli 98 prosenttia.

Johtoryhmän ja henkilökunnan strategiapalkkiojärjestelmä

Alko Oy:n palkitsemisjärjestelmillä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Hallitus päättää vuosittain henkilöstövaliokunnan valmisteleman esityksen pohjalta henkilökunnan ja johtoryhmän strategiapalkkiojärjestelmien periaatteet ja tulostavoitteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toteutuvat palkkiot.

Henkilökunnan strategiapalkkiojärjestelmän tarkoituksena on kannustaa alkolaisia toimimaan strategisten tavoitteiden (asiakaskokemus, vastuullisuus, paras työ, toiminnan tehokkuus) saavuttamiseksi. Lähtökohtana on yhtiö- ja aluekohtainen palkitseminen, joka palkitsee yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta. Pääkonttorin henkilöstöllä osa palkkiosta muodostuu myös omien ja yksikön tavoitteiden saavuttamisesta. Vuoden 2016 strategiapalkkio on työnkuvasta riippuen enintään 6–12 prosenttia vuosipalkasta.

Johtoryhmän strategiapalkkiojärjestelmä perustuu yhtiön strategiasta valittuihin tavoitteisiin (asiakaskokemus, vastuullisuus, paras työ ja toiminnan tehokkuus) ja niiden toteutumista kuvaaviin mittareihin. Vuoden 2016 strategiapalkkio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan esityksestä. Johdon palkitsemisessa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.5.2016 antamaa valtion omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.

Lisäeläkkeiden vuosimaksut: