Johtoryhmä

Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu kahdeksan jäsentä.

Johtoryhmän toiminnan kuvaus

Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Alkon hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaiset ja muut johtoryhmän jäsenet. Alko Oy:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmä valmistelee yhtiön strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin sekä muut hallitukselle esiteltävät asiat. Johtoryhmän tehtävänä on seurata tuloskehitystä, liiketoimintaa ja operatiivisten päätösten toteutumista.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Hille Korhonen, toimitusjohtajan sijainen, liiketoimintajohtaja, myymäläverkosto Kari Pennanen, ostojohtaja Minna Alitalo, henkilöstöjohtaja Tytti Bergman, viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, liiketoimintajohtaja, verkkokauppa Paula Kujansivu, asiakaspalvelujohtaja Pekka Litmanen ja talousjohtaja Anton Westermarck. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.

Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avainhenkilöt antoivat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen selvitysten perusteella kaikki johtoryhmän edustajat ja nimetyt avainhenkilöt ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa lain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajalla on sijainen. Toimitusjohtaja Hille Korhosen toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä, kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, jos työsuhde päätetään hänestä riippumattomasta syystä.
Johtoryhmän luottamustoimista ja sidonnaisuuksista voi lukea lisää hallinnointiperiaatteista

 

JOHTORYHMÄN JÄSENET

Hille Korhonen
s. 1961
tekniikan lisensiaatti
toimitusjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2013
Minna Alitalo
s. 1962
ekonomi ja kauppatieteiden maisteri
ostojohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2009
Tytti Bergman
s. 1969
kauppatieteiden maisteri
henkilöstöjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2013
Maritta Iso-Aho
s. 1964
hallintotieteiden maisteri, eMBa
viestintäjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2008
Paula Kujansivu
s. 1976
Dosentti, tekniikan tohtori, filosofian maisteri
liiketoimintajohtaja, verkkokauppa
yhtiön palveluksessa vuodesta 2012
Pekka Litmanen
s. 1980
BBA, MBA
asiakaspalvelujohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2016
Kari Pennanen
s. 1964
yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBa, Kjs
liiketoimintajohtaja, myymäläverkosto
yhtiön palveluksessa vuodesta 1989
Anton Westermarck
s. 1968
kauppatieteiden maisteri
talousjohtaja
yhtiön palveluksessa vuodesta 2014