Johtoryhmä

Alkolla on johtoryhmä, johon kuuluu kahdeksan jäsentä.

Alkon hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaiset ja muut johtoryhmän jäsenet. Alko Oy:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmä valmistelee yhtiön strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin sekä muut hallitukselle esiteltävät asiat. Johtoryhmän tehtävänä on seurata tuloskehitystä, liiketoimintaa ja operatiivisten päätösten toteutumista.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, liiketoimintajohtaja, myymäläverkosto Kari Pennanen, ostojohtaja Minna Alitalo, henkilöstöjohtaja Tytti Bergman, viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, liiketoimintajohtaja, verkkokauppa Paula Kujansivu, asiakaspalvelujohtaja Pekka Litmanen ja talousjohtaja Anton Westermarck. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä ovat tämän selvityksen liitteenä.

Yhtiön kaikki johtoryhmän jäsenet ja muut avainhenkilöt antoivat ilmoituksen sidonnaisuuksistaan. Saatujen selvitysten perusteella kaikki johtoryhmän edustajat ja nimetyt avainhenkilöt ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa lain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän huolehtii myös yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajalla on sijainen.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä, kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti. Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtaja Hille Korhonen ilmoitti 27.3.2017 eroavansa yhtiön palveluksesta. Hallitus päätti vapauttaa hänet toimitusjohtajan tehtävästä 1.6.2017 alkaen. Yhtiön vt. toimitusjohtajan toimi talousjohtaja Anton Westermarck 1.6.–30.9. Alkon hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Leena Laitisen. Laitinen aloitti tehtävässään 1.10.2017.

Johtoryhmän jäsenet

Leena Laitinen

s. 1970
kauppatieteiden maisteri
toimitusjohtaja
Alkon palveluksessa 1.10.2017 alkaen

Minna Alitalo

s. 1962 
ekonomi ja kauppatieteiden maisteri
ostojohtaja
Alkon palveluksessa vuodesta 2009

Tytti Bergman

s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
henkilöstöjohtaja
Alkon palveluksessa vuodesta 2013

Maritta Iso-Aho

s. 1964 
hallintotieteiden maisteri, eMBA
viestintäjohtaja
Alkon palveluksessa vuodesta 2008

Paula Kujansivu

s. 1976
dosentti, tekniikan tohtori, filosofian maisteri
liiketoimintajohtaja, verkkokauppa
Alkon palveluksessa vuodesta 2012

Pekka Litmanen

s. 1980
BBA, MBA
asiakaspalvelujohtaja
Alkon palveluksessa vuodesta 2016

Kari Pennanen

s. 1964 
yhteiskuntatieteiden maisteri, eMBA, KJs
liiketoimintajohtaja, myymäläverkosto
Alkon palveluksessa vuodesta 1989

Anton Westermarck

s. 1969
kauppatieteiden maisteri
talousjohtaja
Alkon palveluksessa vuodesta 2014