Alkon perustehtävä

Alko on olemassa, jotta alkoholista aiheutuvat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haitat vähentyisivät

Alko tekee alkoholihaittoja ehkäisevää työtä joka päivä 

Alkolla on monia keinoja vaikuttaa alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn yhteiskunnassa. Toimenpiteillä on vaikuttavuutta sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisella tasolla. Alkoholin aiheuttamat taloudelliset haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittäviä - vuositasolla kustannukset ovat THL:n arvion mukaan yli kaksi miljardia euroa. Ne syntyvät välillisistä kustannuksista, kuten tuotanto- ja työpanosmenetyksistä, sekä alkoholin käytön välittömistä kustannuksista, kuten järjestyksenpidosta, sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksista.

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän alkoholia juodaan, sitä suurempi määrä haittoja aiheutuu.

Alko arvioi perustehtävässä onnistumistaan vuosittain

Alkon yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä mitataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemällä Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksella. Alkon hyväksyttävyys vuonna 2017 oli 60 prosenttia (2016: 62%). Hyväksyttävyyden tavoitetaso oli 63 prosenttia.

Alkon kehittää toimintaansa sidosryhmiltä vastaanotetun palautteen perusteella. Alkolla on laaja alkoholihaittojen ehkäisyyn liittyvä sidosryhmien verkosto. Yhteistyöhankkeissa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), A-Klinikkasäätiö, Ehkäisevän päihdetyön järjestö (Ehyt), Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen vanhempainliitto (SVL). Esimerkkejä muista Alkon yhteistyökumppaneista ovat Suomen Olympiakomitea, Nuorten Akatemia ja poliisi.

Alko käy kaikkien yhteistyökumppaneidensa kanssa aktiivista keskustelua alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn keinoista ja niiden vaikuttavuudesta. Alkon asiakaspalvelu eri kanavissa toimii aktiivisena palautteiden välittäjänä toimintamme kehittämisen tukena.

Alko lukuina 

Myymälöissämme asiakkaitamme palvelee keskimäärin 2 401 alkolaista. Valikoimassamme on juomia noin 70 maasta. Alkon pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja neljä aluetoimistoa ympäri Suomen. Vuoden 2017 lopussa Alkolla oli 355 myymälää. Vuoden 2017 aikana avattiin yksi uusi myymälä Helsingin Kamppiin. Yhtään myymälää ei suljettu. 


 • 2 401 työntekijää (keskimäärin)
 • 355 myymälää ja 66 noutopistettä
 • 8 615 alkoholijuomaa
 • 195 kotimaista tavarantoimittajaa ja valmistajaa sekä 276 ulkomaista tavarantoimittajaa
 • 57,3 miljoonaa asiakaskäyntiä
 • Liikevaihto: 1 174,8 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto: 52,6 miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste: 31,9 %
 • Valtion omistus 100 prosenttia
 • Perustettu: 1932
 • Toimitusjohtaja: Leena Laitinen
 • Pääkonttori: Helsinki