Toimintaympäristö

Alko haluaa tarjota asiakkailleen Suomen parasta henkilökohtaista palvelua. Sen vuoksi Alko kuuntelee asiakkaitaan ja muokkaa valikoimaansa sekä toimintaansa kuluttajien käyttäytymisen ja toiveiden mukaan.Alkon perustehtävä on alkoholijuomien vähittäismyynti niin, että se ottaa huomioon myymiensä tuotteiden haittavaikutukset. Alkon toiminta perustuu ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta Alkolle laissa määritellyn erityistehtävänsä vuoksi. 

Alkossa asiakkaita palvelee keskimäärin 2 401 alkolaista. Yhtiön valikoimassa on juomia noin 70 maasta. Alkon pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja neljä aluetoimistoa ovat ympäri Suomen. Vuoden 2017 lopussa Alkolla oli 355 myymälää.

Juomaharrastaminen yleistyy

Alkon tavoitteena on monipuolinen ja mielenkiintoinen, jatkuvasti kasvava ja uudistuva valikoima. Joka vuosi Alkon valikoima uudistuu yli tuhannella tuotteella. Yhdessä myymälässä on 150–3 000 tuotetta myymälän koon mukaisesti. 

Valikoima perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Alko huomioi asiakkailta tulleet toiveet ja palautteet sekä lisäksi tutkii jatkuvasti viimeisimpiä trendejä. Toiveiden, palautteiden ja trendien perusteella Alko tekee ostosuunnitelman ja päätökset siitä, millaisia tuotteita valikoimaan tarvitaan.

Alko haluaa tarjota asiakkailleen jatkossa entistä laajemman kattauksen erikoisempia ja rajallisen saatavuuden tuotteita. Alko uudistaa vuonna 2018 erikoiseränsä ja valikoimiin tulee ensimmäisen vuoden aikana liki 500 erikoisuutta, jotka ovat saatavilla verkkokaupasta ja huippu- sekä erikoismyymälöistä.

Asiakkaita kiinnostavat aidot ja vastuulliset tuotteet 

Alkon myyntiluvuista näkyy vuoden 2017 osalta se, että asiakkaita kiinnostavat edelleen luomutuotteet. Luomutuotteiden myynti kasvoi vuonna 2017 yli 23 prosenttia ja ylsi jo lähes 7 miljoonaan litraan. Myös eettisen kaupan tuotteiden myynti kasvoi edellisvuodesta noin 11 prosenttia ja oli noin 1,5 miljoonaa litraa.

Luomu- ja eettisen kaupan tuotteiden myynnin kasvu kertovat asiakkaiden halusta löytää tuotannoltaan kestäviä ja aitoja tuotteita. Helpottaakseen asiakkaiden valintoja Alko lanseerasi vuonna 2017 ympäristösymbolit, jotka kertovat lisätietoja juoman alkuperästä. Symbolien avulla asiakas löytää esimeriksi vegaaniset tuotteet, paikallisen ympäristösertifioinnin saaneet tuotteet tai alkuviinit.

Tuotteiden vaikutukset ympäristöön ja ihmisten elämään puhututtavat

Alkon myymistä tuotteista iso osa tuodaan Suomeen maan rajojen ulkopuolelta ja tuotteiden logistiikalla on vaikutuksensa ympäristöön. Esimerkiksi kevyemmillä lasipulloilla pyritään vähentämään Alkossa myytävien tuotteiden ympäristövaikutuksia. Asiakkaat tunnistavat kevyet lasipullot Alkon hintaviestinnän yhteydessä ekotunnisteesta.

Kaikessa vähittäiskaupassa on huomioitava pitkät tuotantoketjut ja pyrittävä varmistamaan, että kaikissa vaiheissa kunnioitetaan työ- ja ihmisoikeuksia. Hankintaketjun läpinäkyvyys on Alkon toiminnan kehittämisen lähtökohta. Painopisteen tekemisessä tulee olla negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten ennaltaehkäisyssä. Työkaluna tässä kehittämistyössä käytetään kansainvälisen vastuullisuusorganisaation Amfori BSCI:n eettisiä toimintaperiaatteita ja työkaluja, esimerkiksi tuottajien auditointeja. Alko teki vuonna 2017 yhteensä 16 auditointia.

Erityisesti viinin valmistuksessa sadonkorjuun sesonkiluonteisuus ja alkutuotannon kustannuspaineet asettavat haasteita työ- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vuonna 2017 painopiste oli Etelä-Afrikassa, jossa auditoinnit jatkuvat myös vuonna 2018. Tämän lisäksi uutena painopistealueena on Välimeren alue, ja siellä erityisesti Etelä-Italian tuotantoalueet. 

Alkolla on kaikkiaan lähes 550 suomalaista ja muun maalaista tavarantoimittajaa. Alko käy tavarantoimittajiensa kanssa jatkuvaa vuoropuhelua valikoiman kehittämisestä ja valikoiman vastuullisuuden edistämisestä. Alko haastaa yhteistyökumppaneitaan jatkuvaan parantamiseen niin omassa toiminnassaan kuin omien yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Alkoholi keskusteluttaa Suomessa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen alkoholilaki puhututti paljon Suomessa vuonna 2017. Keskustelua käytiin erityisesti Alkon ulkopuolella myytävän alkoholin prosenttirajan nostosta sekä valmistustaparajoituksen poistamisesta.

Laki hyväksyttiin eduskunnan käsittelyssä ennen joulutaukoa 2017. Vuoden 2018 alusta alkaen päivittäistavarakaupat, kioskit ja huoltoasemat saavat myydä enintään 5,5 prosenttista alkoholia ilman valmistustaparajoitusta. Muutoksella on vaikutusta Alkoon tulevaisuudessa, mutta lain todelliset seuraukset selviävät vasta myöhemmin, kun laki on ollut jonkin aikaa voimassa.

Alkoholin matkustajatuonti kääntyi laskuun jo ennen lain voimaantuloa. Tähän vaikuttuvat muun muassa Viron veronkorotukset. Vuonna 2017 Suomessa kulutettiin yhteensä 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia. Alkon osuus kaikesta Suomessa nautitusta alkoholista on 32 prosenttia. 

Lainmuutos ei tuonut Alkon perustehtävään merkittävää muutosta. Se mahdollisti Alkon myymälöiden aukioloajan maltillisen laajentamisen. Alko jatkaa lakimuutoksen jälkeenkin vastuullisen perustehtävänsä toteuttamista. Keskustelu alkoholista varmasti jatkuu Suomessa ja Alko haluaa aktiivisesti osallistua siihen.

Alko palvelee kaikkialla Suomessa

Alko haluaa tarjota asiakkailleen parasta asiakaskokemusta ja palvella asiakkaitaan siellä, missä nämä haluavat asioida. Alkon loppuvuodesta 2016 avattu verkkokauppa voitti vuonna 2017 kaksi palkintoa, kun se valittiin vuoden It-projektiksi ja palkittiin Suomen parhaana verkkokauppana. Alko jatkaa digitaalisten palveluidensa ja kanaviensa kehittämistä myös jatkossa.

Alko panostaa merkittävästi asiakaskokemuksen kehittämiseen kaikissa kanavissa ja miellyttävä myymäläympäristö on osa kokemusta. Alkon uudistettu myymäläkonsepti sekä kolme eri myymälätyyppiä tuovat yhtiön liikepaikat uudelle tasolle.

Alko remontoi kaikki myymälänsä uuden konseptin mukaisiksi seuraavien viiden vuoden aikana. Vuonna 2017 noin 40 myymälää sai uuden ilmeen ja tahti jatkuu samanlaisena myös vuonna 2018.