Hallintoneuvoston lausunto

Alko Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja esittää lausuntonaan vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2016 vahvistetaan. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen voittovarojen käyttöä koskevaan ehdotukseen.

Helsingissä, 23. maaliskuuta 2017


Vesa-Matti Saarakkala
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Anna-Maja Henriksson
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Tuula Haatainen
hallintoneuvoston jäsen

Susanna Huovinen
hallintoneuvoston jäsen

Antti Kaikkonen
hallintoneuvoston jäsen

Osmo Kokko
hallintoneuvoston jäsen

Pauli Kiuru
hallintoneuvoston jäsen

Ulla Parviainen
hallintoneuvoston jäsen

Aino-Kaisa Pekonen
hallintoneuvoston jäsen

Tuomo Puumala
hallintoneuvoston jäsen

Päivi Räsänen
hallintoneuvoston jäsen

Sari Sarkomaa
hallintoneuvoston jäsen