Hallintoneuvoston lausunto

Alko Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja esittää lausuntonaan vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2017 vahvistetaan. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen voittovarojen käyttöä koskevaan ehdotukseen.

Helsingissä, 22. maaliskuuta 2018

 
Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja                      

                                                     

Anna-Maja Henriksson
varapuheenjohtaja

Tuula Haatainen
hallintoneuvoston jäsen   
                                                             

Susanna Huovinen
hallintoneuvoston jäsen

Osmo Kokko
hallintoneuvoston jäsen                                                                                                  

 

Pauli Kiuru
hallintoneuvoston jäsen

 

Ulla Parviainen
jäsen                                                                                                  

 

Aino-Kaisa Pekonen
jäsen                                                                                                  

 

Pekka Puska
jäsen                                                                                                  

 

Juha Rehula
jäsen

Päivi Räsänen
jäsen                                                                                                  

 

Sari Sarkomaa
jäsen