Hallituksen toimintakertomus

Alkon tehtävänä on yli 4,7-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyynti ja roolinsa kautta alkoholihaittojen vähentäminen. Yhtiön strategisina tavoitteina on tarjota parasta asiakaskokemusta, parasta työtä, olla aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa ja toimia tehokkaana yrityksenä. Vuoden 2016 aikana toteutettiin hankkeita kohti monikanavaista ja yhteisöllistä Alkoa.

Suomalaisista 60 (58) prosenttia pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina tai haluaisi tiukentaa niitä ja 32 prosenttia haluaisi löysentää rajoituksia. Liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa kaipaavien suomalaisten osuus on laskenut.

Suomalaisista 62 prosenttia (60) pitää Alkoa hyvänä tapana rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. Suomalaisista 82 prosenttia katsoo, että Alko on onnistunut asiakaspalvelussa erittäin tai melko hyvin. Vastuullisuuden osalta 83 prosenttia on sitä mieltä, että Alko on täyttänyt tavoitteensa erittäin hyvin tai melko hyvin.

Tiedot selviävät Kantar TNS Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisesta Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksesta, jota on tehty vuodesta 1984. Tutkimus julkaistiin helmikuussa 2017.

TunnusluvutAlkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 162,7 miljoonaa euroa (1 158,9). Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 582,6 miljoonaa euroa (572,7). Liikevaihdon hienoiseen kasvuun vaikutti laadukkaampien tuotteiden myynnin kasvu ja yleisen hintatason maltillinen nousu.

Liikevoitto oli 46,6 miljoonaa euroa (49,7), joka on 4,0 prosenttia alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta (4,3). Kiinteät kustannukset olivat 155,1 miljoonaa euroa (152,7).

Alkon tulos laski edellisvuodesta, mutta oli merkittävästi budjetoitua parempi. Alko panosti vahvasti monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Arkadian lippulaivamyymälä uusittiin uuden konseptin mukaiseksi ja Alkon verkkokauppa avautui loppuvuodesta tarjoten asiakkaillemme entistä laajemman tuotevalikoiman.

Rahoitustuotot vuonna 2016 olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,7). Tilikauden voitto oli 38,3 miljoonaa euroa (40,2). Tulos oli budjetoitua parempi.

Taseen loppusumma oli 256,3 miljoonaa euroa (256,4). Tase pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Omavaraisuusaste oli 29,6 prosenttia (30,3).

Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 7,4 miljoonaa euroa (4,7). Investoinnit kohdistuivat myymäläverkoston kehittämiseen sekä strategian mukaisiin hankkeisiin.

Verotus ja hinnat

Alkoholijuomien valmisteveroon ei kohdistunut muutoksia vuonna 2016.

Alkon vähittäismyyntihinnat nousivat tavarantoimittajien tekemien hinnankorotusten johdosta vuoden aikana 0,4 prosenttia. Hintoja muutettiin helmi-, kesä- ja lokakuussa.

Myynnin kehitys

TNS Gallupin tutkimuksen mukaan alkoholin matkustajatuonnin määrä sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna kasvoi 4,9 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee alkoholin kulutustiedot sivuillaan (www.thl.fi) huhtikuussa 2017.

Alkon myynti litroina väheni 93,5 miljoonaan litraan (94,0), joka oli 0,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Väkevien alkoholijuomien litramyynti väheni 1,6 prosenttia ja panimotuotteiden 1,4 prosenttia. Mietojen viinien litramyynti pysyi ennallaan.


Paras asiakaskokemus

Alkolla oli vuoden 2016 lopussa 353 (351) myymälää ja verkkokauppa. Myymäläverkostoa täydensi 66 (94) noutopistettä. Alkon myymälöissä kävi 57,7 (57,7) miljoonaa asiakasta.

Alkon asiakastyytyväisyys parantui edelleen edellisestä vuodesta. Kansallisessa asiakaspalvelupalautetutkimuksessa Alkon arvosana oli kaikkien aikojen korkein, 8,55 (8,50). Tutkimuksen mukaan Alko oli asiakaskokemuksessa kauppaketjujen ykkönen jo viidettä vuotta peräkkäin. Kauppaketjujen lisäksi Alkoa verrattiin yhteensä 30 suomalaiseen palveluyritykseen eri toimialoilta, ja tässä koko tutkimusryhmässä Alkolla oli toiseksi tyytyväisimmät asiakkaat kirjaston jälkeen.

Alko avasi verkkokaupan yritysasiakkaille elokuussa ja kuluttajille marraskuussa 2016. Verkkokaupalla Alko tavoittelee entistä parempaa asiakaspalvelua tarjoamalla palveluita ja kohtaamispisteitä asiakkaille monikanavaisesti. Asiakkaat tekivät verkkokaupasta marras- ja joulukuun aikana yli 10 000 tilausta ja verkkokauppa oli Alkon suurin myyntipiste tänä aikana.  Alko jatkaa digitaalisten palveluidensa kehittämistä jatkossakin. Monikanavaisuus näkyy myös uudessa Alkon myymäläkonseptissa. Alkon lippulaivamyymälä Arkadia oli ensimmäinen uuden konseptin mukainen myymälä ja se avattiin syyskuussa 2016.

Tuotteet

Alkon valikoimassa oli juomia 69 (64) maasta. Juomia ostetaan 197 (161) kotimaiselta maahantuojalta tai valmistajalta sekä 276 (263) ulkomaiselta tavarantoimittajalta.

Vuoden 2016 aikana Alkosta myytyjen tuotteiden lukumäärä oli 6 451 (5 705).

Alko ottaa uusia tuotteita myyntiin viikoittain. Vakiovalikoimaan tuli 1 090 (754) uutta tuotetta vuonna 2016. Tilausvalikoimaan uutuuksia tuli 765 (415). Myynnissä on myös alkoholittomia juomia 94 (49) ja tarvikkeita.   

Paras työ

Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2016 lopussa 2 655 (2 525) työntekijää. Henkilötyövuosiksi muunnettuna koko- ja osa-aikatyötä tekevien henkilöiden työpanos oli 1 856 (1 821) henkilötyövuotta. Keskimäärin Alkon palveluksessa oli vuoden 2016 aikana 2 385 henkilöä (2 415).  Henkilöstön työtunnit suunnitellaan asiakasvirtojen perusteella, panostaen erityisesti sesonkeihin ja muihin asiakasvirtojen huippuihin.

Koulutuspäiviä oli keskimäärin 4,0 (3,5) työntekijää kohden. Koulutusten tavoitteena on antaa myymälähenkilökunnalle ajantasainen tieto tuotteistamme ja palvelukonsepteistamme ja tukea näin asiakaskokemuksen kehittämistä.

Vuosi 2016 oli Paras työ -strategian näkökulmasta uudistumisen ja oppimisen vuosi. Monikanavaisuus ja yhteisöllisyys nostettiin kärkiteemoiksi, jotka näkyivät kaikessa tekemisessä niin koulutusten, palkitsemisen kuin esimiestyön kehittämisenkin osalta. Teemaa tuettiin myös koko henkilöstöä koskevalla MyAlko (monikanavainen ja yhteisöllinen Alko) -valmennuskokonaisuudella.

Koko henkilökunta on strategiapalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmä sisältää vastuullisuus-, asiakas-, henkilöstö- ja tehokkuusnäkökulmien mittareita sekä ohjaa yhdessä onnistumiseen ja strategian saavuttamiseen.

Palkat ja palkkiot henkilökunnalle olivat yhteensä 70,5 (67,4) milj. euroa. Vuoden 2016 osalta henkilökunnalle ja johdolle maksetaan kannustinpalkkiota henkilösivukuluineen 2,8 milj. euroa (3,4) eli 3,2 (4,0) prosenttia henkilöstökuluista.

Alkoholipoliittinen vastuu

Ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilytarkistukset ovat osa Alkon vastuullista asiakaspalvelutyötä. Vuonna 2016 asiakkaista 3,8 (3,7) miljoonaa todisti täysi-ikäisyytensä, päihtymysepäilytarkistuksia tehtiin 0,63 (0,63) miljoonaa ja välittämisepäilytarkistuksia 0,34 (0,31) miljoonaa. Ikärajavalvonnan onnistumista mitattiin Mystery Shopping -tutkimuksella, jonka tulos oli 91 (90) prosenttia.

Alkon Lasten seurassa -ohjelman kärkihanke vuonna 2016 oli Fragile särkyvää –teatteriesitys, joka vieraili teattereissa ja kouluissa eri puolilla Suomea. Alko jatkoi Selvästi hyvää työtä -ohjelman, sekä Sata lasissa -hankkeen toteutusta. Ohjelmat jatkuvat myös vuonna 2017.  

Ympäristövastuu ja vastuullinen hankinta

Vastuullisen hankinnan tarkastuskäynnit jatkuivat tuotanto-olosuhteiltaan riskialttiisiin maihin. Auditointeja toteutettiin kuudelle viinintuottajalle ja yhdelletoista rypäletilalle. Alkoholijuomien valmistuksessa sadonkorjuun sesonkiluonteisuus sekä alkutuotannon kustannuspaineet asettavat haasteita työ- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Etelä-afrikkalaisella tilalla todettiin työntekijöiden halventavaa kohtelua. Havainto käynnisti nollatoleranssiprosessin, jossa osapuolet yhdessä sopivat välittömistä korjaustoimenpiteistä.

Systembolaget, Vinmonopolet ja Alko kävivät keväällä Etelä-Afrikassa, jossa vierailtiin aiemmin auditoiduilla viinintuottajilla ja tavattiin paikallisia toimialan järjestöjä. Alko järjesti maahantuojille BSCI- ja ympäristöasioiden tietoiskuja, jossa käytiin läpi BSCI:n periaatteita ja mm. tehtyjen auditointien tuloksia sekä luomuviljelyn periaatteita. Alkon maahantuojille ja tuottajille tarkoitetun eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen oli vuoden loppuun mennessä suorittanut 212 maahantuojan edustajaa. Verkkokoulutuksen suoritus vaaditaan kaikilta maahantuojilta kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Alkon ympäristöjärjestelmä sertifioitiin uuden ISO 14001:2015 -standardin mukaisena. Ympäristöjärjestelmän ulkoisia auditointeja tehtiin kuuteen myymälään, kolmeen aluetoimistoon ja pääkonttorille. Myymälöissä tehtiin 17 sisäistä ympäristöauditointia. Pohjoismaisten alkoholimonopolien yhteinen ympäristötutkimus eteni ja valmistui tammikuussa 2017.

Osakkeet ja osakkeenomistaja

Suomen valtio omistaa Alkon koko osakekannan (10 000 000 osaketta).          

Hallinnointi

Alkon yhtiökokous valitsi 19.5.2016 hallituksen puheenjohtajaksi ekonomi Harri Sailaksen ja varapuheenjohtajaksi valtiotieteen maisterin, ylijohtaja Kirsi Varhilan. Jäseniksi yhtiökokous valitsi valtiotieteen lisensiaatin, toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin, lääketieteen ja kirurgian tohtorin, pääjohtaja Juhani Eskolan, oikeustieteen kandidaatin Leila Kostiaisen, filosofian maisterin Kuisma Niemelän ja valtiotieteen lisensiaatin, finanssineuvos Jarmo Väisäsen.

Hallituksen kokouksiin osallistuivat ilman äänioikeutta henkilöstön edustajat Mikko Eronen ja Riina Väntsi.

Hallituksella on tarkastus-, henkilöstö- ja alkoholipoliittinen valiokunta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Vastuullisena tarkastajana toimi KHT Lasse Holopainen.

Riskienhallinta

Alkon hallitus vastaa yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa siitä, että riskienhallintapolitiikkaa noudatetaan ja että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Alkon riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia. Riskit on jaoteltu vahinkoriskeihin ja strategisiin, operatiivisiin sekä taloudellisiin riskeihin.

Johtoryhmä arvioi säännöllisesti yhtiön toimintaan kohdistuvat mahdolliset riskit, joilla voi olla vaikutusta yhtiön tulevaisuuteen ja kannattavuuteen. Samalla riskeille nimetään vastuuhenkilöt, jotka määrittelevät ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja vastaavat toimenpiteiden toteutuksesta. Kriittisimmät riskit ovat:
  • Alkoholilain muutokset saattavat vaikuttaa yhtiöön merkittävästi.
  • Alkoholijuomaveron muutos saattaa vaikuttaa alkoholijuomien matkustajatuonnin määrään ja siten Alkon myynnin kehitykseen ja kannattavuuteen.
  • Alkon toiminnan keskeinen osa on vastuullinen asiakaspalvelu siten, että alaikäisille tai päihtyneille ei myydä alkoholia. Mahdolliset poikkeamat aiheuttavat yksittäisen myymälän tilapäisen sulkemisen.
  • Yhtiön liiketoiminta perustuu toimiville ja luotettaville tietojärjestelmille. Tietojärjestelmien mahdolliset toimintahäiriöt tai se, etteivät ne vastaa liiketoiminnan vaatimuksiin, voivat aiheuttaa katkoksia liiketoiminnassa.
  • Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun riskit alkoholijuomien hankintaketjussa voivat toteutuessaan heikentää yhtiön mainetta vastuullisena toimijana.

Lähiajan näkymät

Vallitsevat terveyden ja hyvinvoinnin trendit, kuluttajien luottamus talouteen, sekä matkustajatuonti vaikuttavat alkoholin myyntiin Suomessa. Matkustajatuonti Virosta vähenee tulevina vuosina, sillä Viron hallitus on päättänyt merkittävistä alkoholin veronkorotuksista.

Alko jatkaa palveluverkoston kehittämistä vastatakseen erilaisiin asiakastarpeisiin. Vuonna 2017 Alko kehittää edelleen digitaalisia palveluitaan ja uusii myymälöitä päivitetyn myymäläkonseptin mukaisiksi.

Vuonna 2017 eduskunnan on määrä käsitellä uutta alkoholilakia, joka vaikuttaa Alkon rooliin tulevaisuudessa.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Hallitus esittää, että muun oman pääoman rahastosta siirretään 446 631,82 euroa vapaaseen omaan pääomaan kattamaan työhyvinvoinnin parantamisen kuluja.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 ovat 56 415 591,23 euroa (57 660 014,44 euroa), josta tilikauden voitto on 38 308 944,97 euroa (40 247 544,66 euroa).

Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

euroa
  • osinkona jaetaan                                           30 000 000,00
  • jätetään omaan pääomaan                             26 415 591,23    
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016                56 415 591,23                          

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2017


Hallitus