Vuosi 2017 tiivistetysti

Alkon strategisina tavoitteina on tarjota parasta asiakaskokemusta, parasta työtä, olla aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnassa ja toimia tehokkaana yrityksenä. Vuoden 2017 aikana toteutettiin hankkeita kohti monikanavaista ja yhteisöllistä Alkoa.

Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto oli 1 174,8 miljoonaa euroa (1 162,7). Liikevaihto ilman alkoholijuomaveroa oli 596,5 miljoonaa euroa (582,6). Liikevaihdon kasvuun vaikutti laadukkaampien tuotteiden myynnin kasvu ja yleisen hintatason maltillinen nousu.

Liikevoitto oli 52,6 miljoonaa euroa (46,6) milj. euroa, joka on 4,5 prosenttia alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta (4,0). Kiinteät kustannukset olivat 152,1 miljoonaa euroa (155,1).

Alkon tulos parani edellisvuodesta liikevaihdon kasvusta johtuen. Kiinteät kustannukset laskivat, eniten laskua oli liiketoiminnan muissa kuluissa. Alko jatkoi panostuksiaan myymäläverkoston ja monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämiseen.

Tilikauden voitto oli 40,7 miljoonaa euroa (38,3). Tulos oli budjetoitua parempi.