ALKOHOLIHAITTOJEN EHKÄISY

CASE

Selvästi hyvää työtä –
yhteistyöllä kohti parempaa alkoholihaittojen hallintaa työelämässä

CASE

Fragile särkyvää: kertomus lapsesta alkoholinkäytön varjoissa