Selvästi hyvää työtä – yhteistyöllä kohti parempaa alkoholihaittojen hallintaa työelämässä

Vuonna 2015 aloitetun Työelämä ja alkoholihaitat -ohjelman päämääränä on herättää keskustelua työelämän alkoholihaitoista ja tuottaa kumppanien kanssa uutta tietoa aiheesta. Tavoitteena on yhdistää toimijoilla jo nyt käytössä olevia työkaluja yhteiseksi työkalupakiksi sekä levittää parhaita käytäntöjä yrityksiin.
Ohjelman toimijoina ovat A-klinikkasäätiö, EHYT ry, KELA, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työturvallisuuskeskus ja Alko.

Alkossa on pitkään tehty työtä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Osana Työelämä ja alkoholihaitat -hanketta tutkittiin alkolaisten tietopohjaa ja mielipiteitä päihdeaiheisella kyselytutkimuksella. Kyselytulosten pohjalta nousseita teemoja käsiteltiin Alkon sisäisissä tilaisuuksissa ja arjen kohtaamisissa. Uudenlaisessa yhteisöllisessä muutosjohtamisen välineessä, MyAlko-pelissä, on myös yksi teemaan liittyvä tehtävä - työtoverin päihdeongelmaan reagoiminen. Peliä pelasi vuoden 2016 aikana puolet koko henkilöstöstä, ja loput alkuvuonna 2017.

Sisäisen viestinnän ja koulutusten tueksi teetettiin viiden videon sarja, joissa käsitellään puheeksioton teemoja työyhteisössä. Videot kannustavat nostamaan huolet puheeksi ajoissa, ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi. Videot ovat katsottavissa Alkon Youtube-kanavalla.

Vuonna 2017 Selvästi hyvää työtä -projektin (aik. Työelämä ja alkoholihaitat) painopisteenä on ennakoiva ja ehkäisevä työ. Jo rekrytointivaiheeseen lisätään keskustelua alkoholitoimialaan liittyvistä riskeistä ja Alkon toimintamallista. Muita toimenpiteitä ovat päivitetyn varhaisen välittämisen mallin ja päihdeohjelman, sekä päihdepelisääntöjen vieminen käytäntöön. Tavoitteena on tiivistää entisestään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Tärkeää on myös esimiestyön vahvistaminen kannustamalla esimiehiä ottamaan haastavia aiheita rohkemmin esiin omissa työyhteisöissään. 

Yhteistyökumppaneiden toimia ohjelman puitteissa vuonna 2016 olivat muun muassa:
  • A-klinikkasäätiön kysely päihdehaittojen ennaltaehkäisystä, niihin puuttumisesta, käsittelystä ja hoitoonohjauksesta sekä eri toimijoiden tietosisältöjä yhteen tuovan työkalun kehitystyö vuoden aikana testausvaiheeseen saakka.
  • EHYT ry kartoitti alkoholin ja laillisten resepti- ja käsikauppalääkkeiden samanaikaista käyttöä sekä julkaisi aiheesta oppaan ”Tiesitkö tämän lääkkeistäsi ja alkoholista”, ja käynnisti OttoMitta-sovelluksen päivitysprojektin.
  • Työterveyslaitos toteutti kaksi kaksipäiväistä koulutusta, joissa käytiin läpi laitoksella kehitettyjen työkalujen käyttöönottoa työpaikoilla ja työterveyshuollossa.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokosi mini-interventio-oppaan, joka tulee jakoon mm. oppilaitoksille vuoden 2017 aikana.