Sidosryhmät ja olennaisuus

Alkon keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, tavarantoimittajat, media, viranomaiset ja poliittiset päättäjät.

Jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Yhtiö käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja selvittää niiden odotuksia erilaisilla tutkimuksilla. Alkolle tärkeiden ryhmien näkemyksiä kuullaan herkällä korvalla päivittäisistä asiakaskohtaamisista tavarantoimittajatutkimuksiin. Odotukset otetaan huomioon liike- ja vastuullisuustoiminnan kehittämisessä. Yhden merkittävimmistä palautteista Alko sai vuonna 2016 TNS Gallupin Yritysten Maine ja Vastuullisuus -tutkimuksesta, jossa Alko arvioitiin maineeltaan ja vastuullisuudeltaan Suomen parhaaksi vähittäiskaupaksi. 

Keskeisten sidosryhmien lisäksi on joukko toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä toimien Alko pystyy vaikuttamaan tehokkaammin kuin yksin. Alkoholin myynnin vastuullisuudessa ja alkoholihaittojen vähentämisessä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Työterveyslaitos.

Vastuullisen hankinnan kehittämisessä parhaita toimintamalleja luodaan yhdessä muiden Pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa ja toisaalta tiivistä yhteistyötä tehdään myös Alkon omien tavarantoimittajien kanssa. Nämä kaksi sidosryhmää ovat keskeisiä myös Alkon ympäristötyön vaikuttavuuden kannalta.

Olennaisuus

Alko seuraa aktiivisesti toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia. Sidosryhmien odotukset ohjaavat liiketoimintamme kehittämistä. Viime vuosina odotukset Alkon toimintaa kohtaan ovat edelleen kasvaneet. Tässä esitetyt olennaisuudet on määritelty käytettävissä olevan tutkimustiedon, julkisessa keskustelussa esille nousseiden teemojen sekä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vuonna 2017 Alko toteuttaa jälleen sidosryhmätutkimuksen.