Ympäristötyötä myymälöissä ja hankintaketjussa

Alko pyrkii aktiivisesti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Vastuullisuusstrategian 2020 yhtenä päätavoitteena on vähentää myymäläverkoston energiankulutusta.
Alko haluaa olla edelläkävijä tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuudessa. Tämä edellyttää aktiivisia toimia tuotevalikoiman ja oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristömyötäinen juomavalikoima, ympäristöä säästävät pakkaukset ja myymälöiden ympäristövaikutusten vähentäminen ovat Alkon vastuullisuusohjelman 2020 kärkitavoitteita.

Alko tekee yhteistyötä alkoholijuomien toimitusketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi pohjoismaisten alkoholimonopolien (Systembolaget, Vinmonopolet, ÀTVR ja Rúsdrekkasølu Landsins) kanssa. Vuonna 2016 valmistuneen hankintaketjun ympäristövaikutuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät:
  • Pakkausten valmistuksesta (erityisesti lasipakkaukset) 
  • Raaka-aineiden (rypäleet, vilja) viljelystä
  • Juomateollisuuden polttoainepäästöistä
Tutkimuksen tulokset ovat lähtökohtana Alkon ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden päivitystyössä, sekä tavarantoimittajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintatapoja ja välineitä hankintaketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi, sekä tarjota asiakkaille lisätietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

Ympäristöjärjestelmä ohjaa käytännön ympäristötyötä  

Alkon ympäristötyö perustuu asetukseen alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000), Alkon strategiaan ja -ympäristöpolitiikkaan. Käytännön toimia ohjaavat sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän tavoitteet- ja vastuut. Alkolle myönnettiin ISO 14001:2015 sertifikaatti tammikuussa 2017. Alko raportoi ympäristövaikutuksista verkkosivuilla sekä vuosittain Alkon vuosikertomuksessa ja yhteiskuntavastuuraportissa.

Alko on mukana Baltic Sea Action Groupin Elävä Itämeri -hankkeessa hanapakkausten sisäpussien keräystä koskevalla sitoumuksella. Alko tukee myös Pidä Lappi Siistinä ry:n työtä Lapin ainutlaatuisen luonnon säilymisen puolesta.

Vaihtoehtona luomu ja biodynaaminen

Ensimmäinen sertifioitu luomuviini saapui Alkoon jo vuonna 1994. Luomun osuus on ollut jatkuvasti kasvussa, ja nykyään valikoimassa on luomuksi sertifioituja tuotteita jo useampia satoja.

Luonnonmukaisella eli luomu-tuotantotavalla tavoitellaan maataloudessa ennen kaikkea hyötyjä maan viljelykunnon eli hedelmällisyyden ja ympäröivän luonnonympäristön parantuneen tilan ja biodiversiteetin kannalta.

Luomumerkittyjen tuotteiden lisäksi valikoimasta löytyy biodynaamisesti tuotettuja puna- ja valkoviinejä sekä samppanjaa. Biodynaaminen on pitkälti kuin luomua, mutta lisäksi viljelyssä seurataan esim. kuunkierron vaiheita ja käytetään homeopatian tapaisia keinoja kasvun auttamiseksi. Lue lisää alko.fi:stä.


Viinipussien keräys sai lentävän lähdön

Kesän 2016 Helppoa kierrättämistä -kampanja siivitti viinipussien ja hanapakkausten sisäpussien kierrätysluvut huimaan nousuun. Palautusmäärät miltei nelinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna, ja pusseja toimitettiin kesä-syyskuun aikana sementin raaka-aineeksi reilut 30 000 kappaletta.

Viinipussikeräys on läpi vuoden käynnissä suuressa osassa Helsingin, Uudenmaan ja Lounais-Suomen myymälöissä. Lue lisää tästä.
Vuonna 2017 käyttöönotettavan ympäristötietojärjestelmän avulla myymälöiden on entistä helpompaa seurata omaa sähkönkulutustaan ja puuttua nopeammin mahdollisiin poikkeamiin.

Myymälöiden energiankulutus laskuun

Alkon vastuullisuusstrategian 2020 yhtenä päätavoitteena on vähentää myymäläverkoston energiankulutusta. Sähkön kokonaiskulutuksesta valtaosa, 93 prosenttia, syntyy myymälän valaistuksesta ja loput mm. kassojen ja kylmäkalusteiden kulutuksesta. Energiankulutusta vähennetään mm. käyttämällä liiketunnistimia myymälän taustatiloissa, hyödyntämällä led-valaistusta ja ohjeistamalla henkilökuntaa säästämään energiaa. Kaikkien myymälöiden valomainokset on toteutettu led-tekniikalla ja myymälöitä uudistettaessa vaihdetaan vanhat kohdevalot uusiin energiaa säästäviin led-valaisimiin. Vuonna 2017 käyttöönotettavan ympäristötietojärjestelmän avulla myymälöiden on entistä helpompaa seurata omaa sähkönkulutustaan ja puuttua nopeammin mahdollisiin poikkeamiin.

Alkon myymälöiden, aluetoimistojen ja pääkonttorin arvioitu sähkön kokonaiskulutus oli vuonna 2016 noin 12 GWh (13,0 GWh 2015). Tarkkoja kulutustietoja ei ole saatavilla kaikista toimipisteistä, joten luku perustuu osittain arvioon. Turku Energialta ostettu sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Sähkön alkuperä on varmennettu alkuperätakuulain määrittelemällä tavalla sertifikaatteja käyttäen.

Myymäläjäte hyötykäyttöön

Myymälätilan valinnassa huomioidaan myös ympäristönäkökohdat: toimiva jätehuolto, monipuoliset jätteiden kierrätysmahdollisuudet, ympäristöystävälliset lämmitysmuodot ja mahdollisuus yhteiseen pullonpalautukseen kiinteistön muiden toimijoiden kanssa. Valtaosa myymälöistä 332 (31.12.2016) ja aluetoimistoista toimii vuokratiloissa. Alkon itse omistamissa liikehuoneistoissa toimii yhteensä 21 myymälää. Yhden myymälän keskimääräinen pinta-ala on 288 (296 vuonna 2015) neliömetriä. Myymälöiden välittömät ympäristövaikutukset koostuvat lämmön-, sähkön- sekä vedenkulutuksesta.

Alkon myymälöistä toimitettiin vuonna 2016 yhteensä 1 005 tonnia (lähes 840 tonnia vuonna 2015) pahvijätettä, lavamuovia 132 tonnia (108 tonnia vuonna 2015) ja lähes 3600 kiloa (3000 kiloa vuonna 2015) hanapakkausten sisäpusseja hyötykäyttöön. Lavamuovia hyödynnetään mm. Alkon muovikassien valmistuksessa ja pahvista valmistetaan kierrätyspahvia. Viinipusseista saadaan kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan kivihiiltä sementin valmistuksessa. Lue tästä lisää hanapakkausten kierrätyksestä.  

Myymälöissä syntyvä bio-, metalli-, lasi-, energia- ja paperijäte lajitellaan ja kierrätetään kiinteistön jätehuollon kautta. Alkon pääkonttorissa, myymälöissä ja aluetoimistoissa noudatetaan oman jätelajitteluohjeistuksen lisäksi kuntakohtaisia ohjeita ja määräyksiä. Ongelmajätteiden käsittelyä varten on oma ympäristöohjeistuksensa, ja Alkon Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL) toimittaa kaikki haitalliset kemikaalit Ekokem Oy:lle.

Kaikki toiminnasta syntyvä jätevesi menee kunnalliseen viemäriverkostoon. Suuri osa myymälöistä lämmitetään kaukolämmöllä. Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuissa suositaan mahdollisuuksien mukaan myös uusiutuvia energialähteitä, kylmälaitteista vapautuvaa lauhdelämpöä sekä poistoilmaa liikehuoneistojen lattialämmityksessä. Lämpö, vesi ja jätehuolto kuuluvat pääsääntöisesti toimitilojen vuokraan. Tästä syystä tarkkoja kulutustietoja ei ole kaikilta osin saatavilla.

Myymälöiden ja toimistotilojen kalusteiden materiaalit valitaan siten, että ne ovat kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä. Myymälöiden saneeraus sekä kalustaminen hoidetaan keskitetysti. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa ylijääneistä kalusteista hyödynnetään joko omissa tai yhtiön ulkopuolisissa kohteissa.

Uudet työtavat vähentävät ympäristökuormaa

Alkon pääkonttori muutti elokuussa 2016 Helsingin Salmisaaresta Helsingin keskustaan uudistettuihin toimitiloihin. Vuonna 1913 valmistuneeseen taloon remontoitiin yhteisölliset työtilat Alkon noin 130 työntekijälle. Uudistus toteutettiin talon historiaa arvostaen, ja modernia tekniikkaa hyödyntäen. Muutolla samassa kiinteistössä sijaitsevan Arkadian myymälän läheisyyteen tavoitellaan entistä tiiviimpää yhteistyötä pääkonttorin ja asiakastyötä tekevien alkolaisten sekä asiakkaiden kanssa.

Ympäristönäkökulma on huomioitu toimitilojen suunnittelussa. Keskeisen sijainnin tavoitteena on kannustaa julkisen liikenteen käyttöön. Tilatehokkuus on myös parantunut, vaikka toimitilaneliöiden määrä laski liki viidenneksellä. Omia työhuoneita, tai työpisteitä ei enää ole ja neuvotteluhuoneiden määrä on pyritty optimoimaan. Puhtaan pöydän toimintamallin myötä on pääkonttorin paperinkulutus kääntynyt myös selvään laskuun.  

Remontissa pääkonttorin valaistusratkaisut uudistettiin ja toteutettiin energiatehokkaalla led-valaistuksella sekä liiketunnistimilla. Säästöä vedenkulutukseen saadaan kosketusvapailla hanoilla. Kulutusta pystytään seuraamaan aikaisempaa tarkemmin ja helpommin modernin tekniikan avulla. 

Yhteisöllisiin työtiloihin muuttaminen tarkoittaa alkolaisille uutta työnteon tapaa. Etätyön lisääntyminen ja pikaviestipalveluiden (Skype, Yammer) hyödyntäminen vähentävät merkittävästi työ- ja kokousmatkustamiseen liittyvää ajankäyttöä, sekä matkustamisesta aiheutuvia päästöjä. Myös henkilökunnan koulutuksissa pystytään aikaisempaa enemmän hyödyntämään uutta teknologiaa fyysisten tapaamisten sijasta.

Juomapakkaukset kiertävät tehokkaasti

Tölkkien ja pullojen ohjaamista kierrätykseen edesauttaa se, että kaikkia Alkosta ostettuja pantillisia juomapakkauksia pystyy palauttamaan yli 4 500 pisteeseen kautta Suomen. Alko tekee pakkausten kierrätyksessä tiivistä yhteistyötä muiden kauppaketjujen kanssa. Kuluttaja-asiakkaat voivat palauttaa juomapakkaukset ruokaostostensa yhteydessä myös ns. yhteispalautuspisteisiin, joita on yli 310. Pantillisia juomapakkauksia hallinnoi Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), jonka yksi omistajista Alko on.

Myös pantittomille juomapakkauksille on olemassa tehokas kierrätysjärjestelmä, joka uudistui vuonna 2016 uuden jätelain vaatimusten mukaisesti. Lainsäädännön mukainen yli 1 850 ekopisteen verkosto valmistui kesällä 2016 ja helpottaa entisestään myös pantittomien pullojen ja kartonkipakkausten palautuksia. Samalla kuluttajille tuli mahdolliseksi kierrättää muovipakkauksia yli 500 palautuspisteeseen. Ekopisteverkostoa hallinnoi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Pantittomien lasipakkausten kierrätyksestä vastaa Suomen Keräyslasiyhdistys ry, jonka jäsen Alko on.
Päästöjä alas kuljetuksia yhdistämällä  

Alko suunnittelee kuljetukset myymälöihin mahdollisimman tehokkaiksi, mikä säästää sekä rahaa että luontoa. Myymäläjakelussa hyödynnetään yhteisjakelumallia, jossa kuljetusliikkeet yhdistelevät terminaaleissaan useasta eri varastosta tulevat tuotteet samoihin kuormiin. Näin myymälän takaovella käy usean auton sijaan vain yksi, eikä turhia ajokilometrejä puolityhjillä autoilla pääse syntymään.

Alko ostaa kuljetus- ja varastopalvelut ulkopuolisilta kumppaneilta ja edellyttää myös näiltä vastuullista toimintaa. Kahdella suurimmalla Alkon tuotteita Suomessa kuljettavalla yrityksellä onkin käytössä ympäristöjärjestelmä. Myös kaikilla Alkon maahantuontipalvelun kuljetuksista huolehtivilla yrityksillä on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Alkon keskusvarastopalvelut tuottaa Postin Vantaan logistiikkakeskus, jolle on niin ikään myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti.

Alko seuraa kuljetusten aiheuttamien CO2-päästöjen määrää. Vuonna 2016 tuontikuljetusten CO2-päästöt olivat 707 (521) tonnia ja kotimaan myymäläjakelukuljetusten päästöt 61 (73) tonnia. Luvut sisältävät Alkon keskusvarastosta myymälöihin toimitetut tuotteet, mutta eivät paluukuljetuksia myymälöistä. Suurin syy jakelukustannusten päästöjen pienenemiselle on se, että Alkon keskusvarastosta myymälöihin toimitettavien tuotteiden volyymi on pienentynyt. Alkon maahantuomien tuotteiden määrät ovat kuitenkin kasvaneet, mikä selittää tuontikuljetusten CO2-päästöjen kasvun.


Vuonna 2016 Alko myi 137,8 miljoonaa kappaletta erilaisia juomapakkauksia:
  • pantillisia kertakäyttöisiä lasipulloja 60,6 miljoonaa
  • uudelleentäytettäviä lasipulloja 3,8 miljoonaa
  • tölkkejä 26,5 miljoonaa
  • pantillisia kierrätysmuovipulloja 31,4 miljoonaa
  • hanapakkauksia 6,9 miljoonaa
  • kartonkipakkauksia 3,6 miljoonaa
  • pantittomia lasi- ja muovipulloja 5,0 miljoonaa.