GRI-indeksi

Tässä vastuullisuusraportissa viitataan alla olevassa GRI-indeksissä listattuihin GRI standardeihin.
Kaikissa standardeissa on käytetty vuoden 2016 versioita.
TunnusGRI:n sisältöSijaintiPuutteet ja lisätiedot

Yleinen sisältö

102-1Raportoivan organisaation nimiPerustehtävä
102-2Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelutPerustehtävä
102-3Organisaation pääkonttorin sijaintiPerustehtävä
102-4ToimintamaatPerustehtävä
102-5Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuotoPerustehtävä
102-6Markkina-alueet ja toimialatPerustehtävä
102-7Raportoivan organisaation kokoPerustehtävä
102-8Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistäPerustehtävä
102-9ToimitusketjuVastuullinen hankinta
102-10Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussaVastuullinen hankinta
102-12Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteetVastuullinen hankinta
102-13Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissaSidosryhmät ja olennaisuus
102-14Toimitusjohtajan katsausToimitusjohtajan katsaus
102-16Arvot ja liiketoimintaperiaatteetHallinnointiperiaatteet
102-17Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminenHallinnointiperiaatteet
102-18HallintorakenneHallinnointiperiaatteet
102-22Hallituksen kokoonpanoHallitus ja valiokunnat
102-35Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminenJohdon palkitseminen
102-36Palkitsemisjärjestelmät Henkilöstö ja työhyvinvointi
102-37Sidosryhmien näkemysten huomiointiHenkilöstö ja työhyvinvointi
102-38Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde Henkilöstö ja työhyvinvointi
102-39Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion kehittyminen Henkilöstö ja työhyvinvointi
102-40Luettelo organisaation sidosryhmistäSidosryhmät ja olennaisuus
102-41Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstöHenkilöstö ja työhyvinvointi

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

102-43Sidosryhmätoiminnan periaatteetSidosryhmät ja olennaisuus
102-44Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheetSidosryhmät ja olennaisuus
102-45Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiötAlko Oy ja Kiinteistö Oy Arkadiantalo
102-46Raportin sisällön määrittelySidosryhmät ja olennaisuus Raportointiperiaatteet
102-47Olennaiset näkökohdatSidosryhmät ja olennaisuus Raportointiperiaatteet
102-48Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaRaportointiperiaatteet
102-49Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissaRaportointiperiaatteet
102-50RaportointijaksoRaportointiperiaatteet
102-51Edellisen raportin päiväysRaportointiperiaatteet
102-52Raportin julkaisutiheysRaportointiperiaatteet
102-53Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietojaRaportointiperiaatteet
102-54GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuusRaportointiperiaatteet
102-55GRI-sisällysluetteloGri-indeksi
102-56Raportoinnin varmennusRaportointiperiaatteet

Johtamismalli

103-1Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajatRaportointiperiaatteet
103-2Johtamismallin komponentitvastuullisuuden johtaminen
103-3Johtamismallin arviointivastuullisuuden johtaminen

Taloudelliset tulokset

201-1Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminenTaloudellisen vaikutukset
201-2Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaanRiskienhallinta, Ympäristövastuu
201-3Eläketurvan kattavuusTaloudellisen vaikutukset
201-4Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustusAlko ei saa avustuksia.

Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuusTaloudelliset vaikutukset, Henkilöstö ja työhyvinvointi

Korruptionvastaisuus

205-2Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutusHallinnointiperiaatteet
205-3Korruptiotapausten määrä ja toimenpiteetHallinnointiperiaatteet Vuoden aikana tuli ilmi yksi väärinkäyttöepäily. Vuoden aikana ei ole tullut korruptioon liittyviä oikeustapauksia, joissa Alko olisi ollut vastaajana.

Kilpailun rajoittaminen

206-1Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätöksetVuoden aikana ei ole ollut oikeustoimia, sakkoja tai muita seuraamuksia kilpailuoikeudellisiin säännöksiin liittyen.

Ympäristövaikutukset

Oma näkökohta: ympäristöystävälliset tuotteet Ympäristövastuu
302-1Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu

Päästöt

305-3Muut epäsuorat päästöt (scope 3)Ympäristövastuu

Jätevedet ja jätteet

306-2JätteetYmpäristövastuu

Sosiaaliset vaikutukset

Oma näkökohta: Alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen yhteiskunnassaAlkoholihaittojen ehkäisy

Työsuhteet

401-1Henkilöstön vaihtuvuusHenkilöstö ja työhyvinvointi
401-2Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölleHenkilöstö ja työhyvinvointi
401-3VanhempainvapaatHenkilöstö ja työhyvinvointi

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

402-1Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Henkilöstö ja työhyvinvointi

Työterveys ja -turvallisuus

403-1Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuusHenkilöstö ja työhyvinvointi
403-2Henkilöstö ja työhyvinvointiHenkilöstötekstit
403-4Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys ja turvallisuusteemat Henkilöstö ja työhyvinvointi

Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-1Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohdenHenkilöstö ja työhyvinvointiKoulutuspäivistä ei ole tietoja saatavilla sukupuolen ja työntekijäryhmän mukaan.
404-2Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmatHenkilöstö ja työhyvinvointi
404-3Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnitHenkilöstö ja työhyvinvointi

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

405-1Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuusHenkilöstö ja työhyvinvointi
405-2Naisten ja miesten peruspalkkojen suhdeHenkilöstö ja työhyvinvointi

Syrjinnän kielto

406-1Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteetVastuullinen hankinta
Henkilöstö ja työhyvinvointi

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet

407-1Toiminnot ja tavarantoimittajat joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattunaVastuullinen hankinta

Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

414-1Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisestiVastuullinen hankintaAlkon kaikki tavarantoimittajat allekirjoittavat eettiset toimintaperiaatteet tarjotessaan tuotteita valikoimaan. Tuottajia auditoidaan riskiperusteisesti. Yhtiö ei ole tilastoinut auditointien prosenttiosuutta kokonaisvalikoimasta.

Poliittinen vaikuttaminen

415-1 Poliittinen tukiSidosryhmät ja olennaisuus Alko ei jaa rahallista tukea poliittisille tahoille.

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416-1Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten arviointiLaadunvalvontaJokainen vakiovalikoiman, kausivalikoiman ja erikoiserien tuotteet arvioidaan aistinvaraisesti ja laboratoriomittauksin. Kaikille valikoimaan tuleville tuotteille tehdään laboratoriotestaus. Lisäksi laatua seurataan riskiperusteisesti rakennetun laadunvalvontaohjelman avulla ja asiakaspalautteen perusteella. Seurantaan on tulossa mittari vuonna 2018.
416-2Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetLaadunvalvontaVuonna 2017 ei ollut tuotteiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä turvallisuustoimia tai sakkoja.

Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio

417-1Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät informaatio- ja merkintävaatimuksetLaadunvalvontaKaikkien tuotteiden pakkausmerkintöjen oikeellisuus tarkistetaan listaushetkellä. b) Yhtiö alkaa tämän vuoden aikana seuraamaan tuotemerkintöjen tarkistusten prosentuaalista toteutumista, tavoitteena on että 100% tuotteista on pakkausmerkinnät kunnossa. Muita indikaattorin vaatimia tietoja ei kerätä.
417-2Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Laadunvalvonta

Määräystenmukaisuus

419-1Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osaltaVuonna 2017 ei ollut rikkomuksia sosiaalisten- ja taloudellisten tekijöiden osalta.