Vastuullisuustyön kohokohdat

Tarjosimme asiakkaillemme enenevässä määrin tietoa tuotteiden ja hankintaketjun vastuullisuudesta. Teimme tuloksellista työtä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi yhteistyössä kumppaniemme kanssa.Myynninvalvonnan tärkeä tehtävä

Koko henkilökunta suoritti vuonna 2017 uudistetun myynninvalvonnan koulutuksen.

Kieltäytymiskoulu-kampanjassa keskityttiin alkoholin välittämisen teemaan keväällä koulujen päättyessä, sekä syksyllä lukuvuoden käynnistyessä. Kampanja sai runsaasti näkyvyyttä mediassa humoristisilla videoillaan.

Selvästi hyvää työtä -ohjelmalla fokus alkoholihaittoihin työpaikoilla

Ohjelman tavoitteena on herättää keskustelua alkoholihaitoista työelämässä ja tuottaa kumppanien kanssa uutta tietoa aiheesta. Ohjelman yhteistyökumppaneita ovat A-klinikkasäätiö, EHYT ry, KELA, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

  • Ota puheeksi päihteet työpaikalla -työkalu. A-klinikkasäätiön sähköisen verkkokoulutuksen pilotointi käynnistyy maaliskuussa 2018. 

  • EHYT ry:n Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä toteuttama Numerot puhuvat -laskelma ehkäisevästä päihdetyöstä valmistui vuonna 2017. Selvityksen tavoitteena on tuottaa selvitys työpaikan ehkäisevästä päihdetyöstä investointina, toisin sanoen millaista panoksen ja tuotoksen suhdetta ehkäisevään työhön investoiva työpaikka voi odottaa saavansa.

Lasten seurassa -ohjelma

Lasten seurassa on Alkon vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lapsiin kohdistuvia haittoja, jotka johtuvat aikuisten alkoholinkäytöstä. Ohjelmassa ovat mukana A-klinikkasäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

  • Alkon lokakuussa järjestämä Et ole yksin -seminaari kokosi yhteen lähes kahdeksankymmentä järjestöjen, median ja eri yritysten edustajaa Musiikkitaloon Helsinkiin. Esitysten teemana oli alkoholin väärinkäytöstä läheisille aiheutuvat haitat.

  • Fragile särkyvää -esitykset jatkuivat kouluissa ja teattereissa kautta Suomen. Ne tavoittivat yhteensä reilut tuhat katsojaa.

Uusia ympäristötietoja tuotteille 

Alko toi asiakkaiden saataville kasvavan valikoiman tuotetietoja, joiden avulla on helpompaa löytää tietoa tuottajien sitoutumisesta ympäristötyöhön. Juomatuottajat panostavat toiminnassaan mm. veden kulutuksen pienentämiseen, uusiutuvan energian käyttöön, kevyempään ja energiaa säästävään pakkaamisen tai luonnonmukaiseen tuotantotapaan. Omat symbolinsa on nyt kuudelle erilaiselle ympäristöpanostuksiin liittyvälle tiedolle (luomut, biodynaamiset, vegaaniset, alkuviinit, paikalliset kestävän kehityksen sertifioinnit ja kevyempään lasiseen viinipulloon pakatut juomat).

Jäljitettävät tuotteet ja hyvät työolot hankintaketjussa

Alko tekee yhteistyötä tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tietoisuuden lisäämiseksi ja koko toimitusketjun vastuullisuuden edistämiseksi. Kaikille Alkon yhteistyökumppaneille kohdennettu Vastuullisuuskoulutus 2.0 julkaistiin tammikuussa 2018.