Ympäristövastuu

Alko on sitoutunut vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Hankintaketjun ympäristövaikutukset

Vastuulliset ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut kaikessa toiminnassa ovat Alkolle olennainen vastuullisuusteema, jotta voimme osaltamme vähentää ilmastonmuutosta ja tehdä asiakkaillemme vastuullisten valintojen tekemisen mahdollisimman helpoksi.  

Alkon tuotteiden raaka-aineet kasvavat eri puolilla maailmaa erilaisissa luonnon- ja ilmasto-olosuhteissa. Raaka-aineiden tuotanto ja juomien valmistus vaikuttavat sekä välittömään ympäristöönsä ja sen ekosysteemiin, että energiankulutuksen ja päästöjen kautta ilmastonmuutokseen. Alkolle on tärkeää, että myös tulevina vuosikymmeninä valikoimassa on mahdollista tarjota tuotteita laajasti eri puolilta maailmaa; ja että niiden tuottamisesta koituvat välilliset ja välittömät vaikutukset ympäristölle ovat hallittavissa ja että haittavaikutuksia pystytään pienentämään. Tästä syystä Alko haluaa olla edelläkävijä tuotteiden ja hankintaketjun ympäristövastuullisuudessa.

Ympäristövaikutusten johtaminen

Alkon vastuullisuusstrategia sisältää ympäristöstrategian. Ympäristönäkökulman huomioimiseksi sekä hankintaketjun, tuotevalikoiman että tuoteviestinnän kehittämisessä Alkon ympäristöasiantuntija tekee kehitystyötä tuotteet ja ostot sekä logistiikka-yksiköiden asiantuntijoiden kanssa.

Alko toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joihin Suomen valtio on sitoutunut. Alkon ympäristötyö perustuu Alkon strategiaan ja -ympäristöpolitiikkaan. Käytännön toimia ohjaavat sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän tavoitteet- ja vastuut. Alko raportoi ympäristövaikutuksista verkkosivuillaan ja vuosikertomuksessa.  

Alkon ISO 14001 -sertifikaatti päivitettiin ja sertifioitiin versioon ISO 14001:2015 tammikuussa 2017, ja sen ensimmäiset seuranta-auditoinnit toteutettiin marraskuussa 2017.

Ympäristönäkökulman huomioimiseksi myymälöiden toiminnassa Alkon ympäristöasiantuntija tekee kehitystyötä liikepaikat- sekä logistiikka -yksiköiden asiantuntijoiden kanssa.

Alkon ympäristöpolitiikka määrittää, että toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon ympäristönäkökulma: luonnonvarojen säästäminen ja niiden kuluttamisen vähentäminen. Alkon tavoitteena on tunnistaa ja vähentää tuotteiden hankintaketjussa syntyviä merkittäviä ympäristövaikutuksia:

 • Huolehdimme kuljetuspakkausmateriaalien ja muiden materiaalien kierrätyksestä sekä tehokkaasta logistiikasta kuljetuksissa.
 • Huomioimme tuotevalikoimassa tuottajien ekologiset panostukset.

Alko tekee yhteistyötä alkoholijuomien toimitusketjun ympäristövaikutusten vähentämiseksi pohjoismaisten alkoholimonopolien (Systembolaget, Vinmonopolet, ÀTVR ja Rúsdrekkasølu Landsins) kanssa. Hankintaketjun merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyen monopolien valikoimaan syntyvät:

 • Pakkausten valmistuksesta (erityisesti lasipakkaukset) 
 • Raaka-aineiden viljelystä (rypäleet, vilja)
 • Juomateollisuuden polttoainepäästöistä

Ympäristövaikutukset selvitettiin vuonna 2016 valmistuneessa, keväällä 2017 julkaistussa pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämässä ympäristövaikutustutkimuksessa. Sen tulosten perusteella määritellään yhteistyön ympäristöstrategialle painopisteet ja tavoitteet vuosille 2018–2021. Vuodelle 2018 on pohjoismaisten alkoholimonopolien kesken sovittu hankintaketjuun kohdistuvien ympäristötoimenpiteiden teemaksi juomapakkaukset.

Lisäksi Alkon oma strateginen ympäristötavoite on vuoteen 2020 mennessä vähentää myymälöissä kertyvän, tuotelogistiikassa syntyvän pakkausjätteen määrää kymmenellä prosentilla.

Alko ei ole tehnyt erityisiä hankintaketjun ympäristövaikutuksiin liittyviä ulkoisia sitoumuksia.

Alkolla ei ole käytössä hankintaketjun ympäristövaikutuksiin liittyvää valitusmenettelyä.

Juomavalikoiman tuotteiden ympäristötiedot

Luomusertifioitujen tuotteiden osuus Alkon myynnistä kasvoi vuonna 2017 23 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaiden kiinnostus muitakin ympäristötietoja kohtaan on kasvanut. Siksi vuoden 2017 aikana toteutettiin projektiluontoisesti ympäristötuotetietojen laajennus, jonka avulla Alkon asiakkaat saavat lisää tietoa tuotantotavoista ja -olosuhteista. Vuoden lopussa noin 13 prosentilla Alkon koko valikoimasta oli yksi tai useampia näistä ympäristötuotetiedoista.

Ympäristötuotetietojen laajennuksen jälkeen juomatuotteelta voi löytyä kuusi erilaista tuotteen ympäristövastuulliseen tuotantotapaan ja -olosuhteisiin liittyvää tuotetietoa: vegaaninen, alkuviini, paikallinen kestävän kehityksen sertifiointi, kevyempi lasinen viinipullo sekä jo entuudestaan tuotetietoihin sisältyneet luomu ja biodynaaminen.

Tulevina vuosina tuotteiden ympäristötietojen sisältöä on tarkoitus edelleen laajentaa. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 40 prosentilla Alkon tuotteista olisi jokin ympäristötuotetieto.

Alkon oheistuotevalikoiman osalta tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä luopua kertakäyttöisistä muovituotteista, myös muovisista ostoskasseista.


Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen on kuluttajien perusodotus kaikkea liiketoimintaa kohtaan, ja tämä koskee myös Alkon toimintaa. Alko pyrkii aktiivisesti vähentämään myymäläketjunsa ympäristövaikutuksia.

Alkolla on vuoteen 2020 ulottuvat ympäristötavoitteet. Tavoitteena on vähentää myymäläverkoston sähkönkulutusta kymmenen prosenttia (kWh/m2) sekä pienentää siitä johtuvia hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Vuoden 2017 keskeisin kehitystyö oli koko myymäläketjun ja pääkonttorin kattavan ympäristötietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu. Järjestelmä saadaan käyttöön alkuvuodesta 2018. Järjestelmän avulla on mahdollista seurata myymälöiden sähkönkulutusta ja puuttua mahdollisiin poikkeamiin.

Alkon myymälöiden, aluetoimistojen ja pääkonttorin osittain mitattu, osittain arvioitu sähkön kokonaiskulutus oli vuonna 2017 noin 11,6 GWh (2016: 12 GWh, 2015: 13,0 GWh). Luku perustuu osittain arvioon. Vuoden 2018 loppuun mennessä on tavoite päästä eroon arvioiduista sähkönkulutustiedoista koko myymäläketjussa.

Alko osti vuonna 2017 yhteensä 5 050,7 MWh uusiutuvaa sähköenergiaa ja sen alkuperä on varmennettu alkuperätakuulain määrittelemällä tavalla sertifikaatteja käyttäen. Määrä vastasi noin 47,5 prosenttia Alkon kokonaissähkönkulutuksesta. Vuosien 2018–2020 aikana tavoitteena on puolittaa Alkon sähkönkulutuksesta johtuvat hiilidioksidipäästöt, jonka keinoina ovat sekä sähkönsäästöt että vihreiden sähkötuotteiden käytön kasvattaminen.

Myymälöiden ympäristötyön tehokkuus alkaa myymälätilan valinnasta. Siinä kiinnitetään huomiota ympäristönäkökohtiin: toimiva jätehuolto, monipuoliset jätteiden kierrätysmahdollisuudet, ympäristöystävälliset lämmitysmuodot, mahdollisuus yhteiseen pullonpalautukseen kiinteistön muiden toimijoiden kanssa sekä tilatehokkuus. Valtaosa Alkon 355 myymälästä ja aluetoimistosta toimii vuokratiloissa. Alkon itse omistamissa liikehuoneistoissa toimii yhteensä 21 myymälää. Yhden myymälän keskimääräinen pinta-ala on 284 m2 (2016: 288 m2, 2015: 296 m2). Alkon tavoite on vähentää keskimääräisiä myymäläneliöitä 5 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Myymälöiden välittömät ympäristövaikutukset koostuvat lämmön-, sähkön- sekä vedenkulutuksesta, joista ainoa saatavissa oleva kulutustieto on sähkönkulutus. 

Alkon myymälöistä toimitettiin vuonna 2017 materiaalia kierrätykseen tai hyötykäyttöön esim. prosessiapuaineena:

 • pahvijätettä 1115,6 tonnia (2016: 1 005 tonnia, 2015: lähes 840 tonnia); tämä kokonaismäärä kattaa vain Alkon omiin paluukuljetuksiin ohjatun pahvijätteen, eli edustaa 125 myymälää 355:stä.
 • lavamuovia 146,1 tonnia (2016: 132 tonnia, 2015: 108 tonnia). Luku kattaa kaikki 355 myymälää.
 • hanapakkausten sisäpusseja 3,7 tonnia (2016: lähes 3,6 tonnia, 2015: 3 tonnia)

Sekä pahvijätteen että lavamuovin määrä on kasvanut kahdessa vuodessa noin 30 prosenttia. Muutos on sekä absoluuttisesti että suhteessa samaan aikaan hiukan pienenneeseen litramääräiseen myyntiin merkittävä. Yksi selittävä tekijä löytyy valikoiman kasvusta: Alkon valikoimaan tuli viime vuoden aikana 1 051 (1 090) uutta tuotetta. Vuodesta 2018 lähtien kierrätystiedot saadaan koottua koko myymäläketjusta uuteen ympäristötietojärjestelmään, mikä tekee mahdolliseksi seurata pakkausjätteen määrää ja vähentämistavoitteen toteutumista. 

Alkon myymälöissä syntyy vain hyvin pieniä määriä vaarallista jätettä, esimerkiksi käytettyjä paristoja tai akkuja, energiansäästölamppuja ja loisteputkilamppuja. Vaarallisesta jätteestä ei kerätä raportoitavaa tietoa.

Myymälöiden ja toimistotilojen kalusteiden materiaalit valitaan siten, että ne ovat kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä. Myymälöiden saneeraus ja kalustaminen hoidetaan keskitetysti. Tavoitteena on, että mahdollisimman suurta osaa ylijääneistä kalusteista käytetään uudelleen joko omissa tai yhtiön ulkopuolisissa kohteissa. Vuonna 2017 remontoitiin kaikkiaan 34 myymälää, joista kahdeksassa ns. facelift-kohteessa pystyttiin uudelleenkäyttämään olemassa olevia hyllyjä ja kalusterunkoja. Kalusterunkojen uudelleenkäyttöaste oli siten noin 24 prosenttia. Alkon aloitettua uuden myymäläkonseptin toteuttamisen on kalusteiden uudelleenkäyttöaste väliaikaisesti heikentynyt, koska uudistettavien myymälöiden kalustus vaihtuu täysin.

Vanhoja myymälähyllyjä käytetään uudelleen myös myymälöiden varastotiloissa. Vuonna 2017 uudelleenkäyttöaste tähän käyttöön oli noin 70 prosenttia.

Alko tekee juomapakkausten kierrätyksessä tiivistä yhteistyötä muiden kauppaketjujen kanssa. Pantillisia juomapakkauksia hallinnoi Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), jonka omistajiin Alko kuuluu. Pantittomien lasipakkausten kierrätyksestä vastaa Suomen Keräyslasiyhdistys ry, jonka jäsen Alko on. Pantittomien pullojen, kartonkipakkausten ja muovipakkausten kierrätyksen Ekopisteverkostoa hallinnoi Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.Alko seuraa kuljetusten aiheuttamien CO2-päästöjen määrää*. Vuonna 2017 oman maahantuonnin tuontikuljetusten CO2-päästöt olivat 451 tonnia (2016: 707, 2015: 521 tonnia). Kotimaan myymäläjakelukuljetusten päästöt olivat 42,4 tonnia (2016: 61 tCO2, 2015: 73 tCO2). Kotimaan kuljetusten luvut sisältävät Alkon keskusvarastosta myymälöihin toimitetut tuotteet, mutta eivät paluukuljetuksia myymälöistä. Paluukuljetuksia kuitenkin hyödynnetään kierrätykseen ohjattavien paalimuovien ja pakkauspahvien keskitettyyn keräämiseen myymälöistä, joissa kiinteistöllä ei ole mahdollisuuksia pahvin erilliskierrättämiseen. Vuoden 2017 alentuneet CO2-luvut johtuvat pääosin Alkon maahantuontipalvelun ja keskusvaraston kautta kulkevien volyymien pienenemisestä. Alkolla ei ole käytettävissä kotimaan kuljetusten CO2-päästötietoja siltä osin, kuin tuotteet kuljetetaan suoraan tavarantoimittajien omista varastoista.

Asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta Alkon myymäläketjun ympäristötyöstä asiakaspalvelun ja alko.fi-nettisivuston palautetoiminnon kautta.

Alkon pääkonttorilla ympäristönäkökulma on huomioitu toimitilojen sijainnissa ja suunnittelussa. Keskeisen sijainnin tavoitteena on kannustaa julkisen liikenteen käyttöön. Omia työhuoneita tai nimettyjä työpisteitä ei ole lainkaan ja neuvotteluhuoneiden koko ja määrä on pyritty optimoimaan. Näillä toimilla saavutettu tilatehokkuus oli vuonna 2017 12,5 m2/henkilö.

Etätyön lisääntyminen ja pikaviestipalveluiden hyödyntäminen vähentävät Alkon työntekijöiden työmatkustamisesta aiheutuvia päästöjä. Henkilökunnan koulutuksissa hyödynnetään videoneuvotteluteknologiaa fyysisten tapaamisten sijasta. Myös tavarantoimittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa suosimme puhelinkokouksia kasvokkain tapaamisen sijasta.

Ympäristötyön kumppanuudet

Alko on mukana Baltic Sea Action Groupin Elävä Itämeri -hankkeessa hanapakkausten sisäpussien keräystä koskevalla sitoumuksella. Alko tukee myös Pidä Lappi Siistinä ry:n työtä Lapin ainutlaatuisen luonnon säilymisen puolesta. 

Alkon liiketoiminnan ympäristöriskit

Alkossa ei ole erikseen määritelty liiketoiminnan ympäristöriskejä eikä niille avaintunnuslukuja. Toimialan suurimmat ympäristöriskit ovat globaalista ilmastonmuutoksesta johtuvia, hankintaketjussa raaka-aineiden alkutuotantoon vaikuttavia muutoksia ympäristöolosuhteissa. Niistä merkittävimpiä ovat kohoavat kasvukauden keskilämpötilat ja paheneva kuivuus jo ennestään veden saatavuuden osalta kriittisillä alueilla. Tällaisia viinialueita ovat esimerkiksi Etelä-Afrikka, Kalifornia ja Etelä-Italia. Ilmastonmuutos on myös muuttanut kasvukauden sään vaikeasti ennakoitavaksi. Vuonna 2017 alkukesän hallajaksot ja poikkeuksellisen suuret sademäärät aiheuttivat satomenetyksiä Ranskan tärkeillä viinialueilla kuten Bordeauxissa. Toimialalla mahdolliset paikalliset, tuottajakohtaiset ympäristöriskit liittyvät lähinnä torjunta-aineiden käyttöön alkutuotannossa ja siitä johtuviin välittömiin ja toisaalta pidemmän aikavälin haittoihin paikalliselle ekosysteemille ja yhteisölle.

Alko noudattaa ympäristöasioissa, kuten muussakin toiminnassaan, lainsäädäntöä, seuraa sen kehitystä sekä toimii asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti.

*Laskelmissa on käytetty seuraavia muuntokertoimia:

Tuontikuljetukset:
 • Emission factor 1,044.92 g CO2/km/trailer (maantie) ja 490.78 g CO2/TEU/nautical mile (merirahti)
Kotimaan kuljetukset:
 • Muuntokerroin  0,052246 kg/tn*km
Vuonna 2017 Alko myi 137,3 miljoonaa kappaletta (2016: 137,8 miljoonaa) erilaisia juomapakkauksia:
 • pantillisia kertakäyttöisiä lasipulloja 59,2 miljoonaa
 • uudelleentäytettäviä lasipulloja 2,4 miljoonaa
 • tölkkejä 27,0 miljoonaa
 • pantillisia kierrätysmuovipulloja 31,8 miljoonaa
 • hanapakkauksia 6,9 miljoonaa
 • kartonkipakkauksia 4,1 miljoonaa
 • pantittomia lasi- ja muovipulloja 5,9 miljoonaa