Uuden tuotteen hinnanmuutos

Valikoimaanotto-ohjeen ohjeistus hinnanmuutoksista tulee koskemaan uusia tuotteita, jotka tulevat Alkon valikoimiin 5.6.2018 tai sen jälkeen.
3.10.2017 voimaan tulleen valikoimaanotto-ohjeen mukaisesti uuden tuotteen ostohinnan tulee pysyä muuttumattomana vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa. Johtuen haun umpeutumisen ja valikoimaantulon väliin jäävästä ajasta, ohjeistus tulee koskemaan uusia tuotteita, jotka tulevat Alkon valikoimiin 5.6.2018 tai sen jälkeen. Sääntö ei koske toimitustapamuutoksesta johtuvaa muutosta, eli mikäli tuotteen toimitustapa muuttuu kahden hinnastojakson välissä, voi ostohintaa poikkeuksellisesti muuttaa niin, että vähittäismyyntihinta pysyy samana.

4.6.2018 asti pätee tältä osin edellinen valikoimaanotto-ohje: Uuden tuotteen ostohintaa ei voi muuttaa valikoimaantuloa seuraavalle hinnastojaksolle, vaan vasta sen jälkeiselle jaksolle.