Palavien nesteiden säilyttäminen myymälätiloissa

Alkoholin palovaaroja myymälätiloissa on selvitetty.
Tukes julkaisi 31.3.2015 ohjeen palavien nesteiden säilyttämisestä myymälätiloissa. Ohje koski yli 20-tilavuusprosenttisten alkoholijuomien säilyttämistä muovipulloissa myymälätiloissa. Näille juomille vaadittiin suojaustoimenpiteitä, kuten suoja-allastukset ja paloturvakaapit.

Alko on selvittänyt yhteistyössä VTT:n kanssa alkoholin palovaaroja myymälätiloissa. Selvitystyön tuloksena on todettu, että alkoholijuomat eivät aiheuta myymälätiloissa erityistä palovaaraa. Alkoholijuomien vähittäismyyntipakkaukset voidaan rinnastaa esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa normaalisti esiintyviin palokuormiin. Näin ollen Tukesin ohjeessa mainittuja suojaustoimenpiteitä ei tarvita.

Lisätietoja: Janne Ahtoniemi, turvallisuuspäällikkö, p.040 542 9696, janne.ahtoniemi@alko.fi