Tuotelaadun poikkeamaraportit

Tavarantoimittajalle välitetään tieto poikkeavan runsaasta määrästä laatuvirheellisiä tuotteita.
Viestimme jatkossa viikoittain tuotteista joista on tullut poikkeuksellisen paljon asiakkaiden tekemiä tuotepalautuksia tai myymälähenkilökunnan myynnistä poistamia myyntikelvottomia tuotteita. Mikäli toimittajalla on laatupoikkeaman kriteerit ylittäviä tuotteita, toimitetaan näistä tuotteista lista yrityksen tarjouskäsittelyssä käytettävään sähköpostiosoitteeseen. Toivomme että annettujen tietojen perusteella käynnistetään selvitystyöt poikkeaman ratkaisemiseksi. Liitteenä kuvaus lähetettävän tuotelistan tiedoista.