Alko hakee Paltan jäsenyyttä alkuvuonna 2017

Alkolla työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoiminnalla on pitkät perinteet.

Alko eroaa Kaupan liitosta, johon yhtiö on kuulunut lokakuusta 1997 alkaen. Sitä ennen yhtiö kuului Erityispalvelujen Työnantajaliittoon, joka on nyt osa vuonna 2011 perustettua Paltaa. Alko tulee hakemaan Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenyyttä 1.7.2017 alkaen.

Alkolle on tärkeää, että edunvalvontajärjestön strategia on linjassa yhtiön strategian kanssa. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja yhtiön on kyettävä vastaamaan siihen. Alko haluaa tarjota edelleen huippuasiakaspalvelua kaikille suomalaisille. Paltan toiminta viestii ajassa elämisestä ja uudistumiskyvystä, joten Alko uskoo sen olevan hyvä kumppani toimintansa uudistumisvaiheeseen. Paltan strategiassa korostuvat digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet, vaatimukset työn kehittämiselle sekä kilpailukykyisten työmarkkinoiden tärkeys.

Alkolla työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoiminnalla on pitkät perinteet. Yhtiö on työnantajana sitoutunut osallistavaan, aktiiviseen ja strategialähtöiseen yhteistoimintaan. Kaksi omaa työehtosopimusta mahdollistavat vahvan paikallisen sopimisen ja liiketoiminnan tavoitteiden huomioinnin.