Alko ja ALV ry haluavat yhdessä rakentaa työaikaa koskevia toimintamalleja

.

Alko ja työntekijöitä edustava ALV ovat olleet erimielisiä Alkon Nokian myymälässä vuonna 2011 tehdyistä rekrytoinneista ja siitä, ovatko rekrytoinnit työehtosopimuksen mukaisia. Asiassa on ollut kysymys työehtosopimuksen lisätyön tarjoamisvelvollisuutta koskevan ehdon tulkinnasta. ALV on saattanut asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Työtuomioistuin antoi asiasta tuomion 22.5.2015, jonka mukaan Alkon olisi pitänyt tarjota ainakin osa rekrytoiduille työntekijöille tarjotuista sopimustunneista yhtiössä ennestään työskenteleville vanhoille työntekijöille. Työtuomioistuin katsoo Alkon tässä tapauksessa rikkoneen lisätyön tarjoamista koskevaa velvoitettaan suhteessa vanhoihin työntekijöihin. Alkon puolesta asiaa hoiti Kaupan liitto.

Alkon ja työntekijöitä edustavan ALV:n näkökulmasta tuomiossa on kyse yhden myymälän tilanteesta. Kokonaisuudessaan lisätyöntarjoaminen on käytännössä erittäin monimutkainen asia. Tuomion kohteena ollutta tapausta on pyritty ratkomaan jo useamman vuoden ajan eri tahojen toimesta ilman tulosta ennen nyt saatua tuomiota.Alko ja ALV haluavat yhdessä painottaa, että he pyrkivät yhteistyössä rakentamaan toimintamalleja, joilla turvataan yhteiset säännöt ja toimintamallit sekä hyvä ja rakentava yhteistyö tulevaisuudessa. Tätä tapausta kumpikaan osapuoli ei tässä vaiheessa tämän enempää kommentoi.

Alko noudattaa työehtosopimusta ja henkilöstön kanssa yhdessä sovittuja sääntöjä. Alkon henkilöstötyytyväisyys on korkea. Alko valittiin helmikuussa 2015 toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi suureksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksessa.

Kaupan liiton asiaa koskeva tiedote:

http://www.kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tulkinnallinen_osa_aikatyopykala_haittaa_tyollistamista_24967