Alko keskusteli yritysvastuusta Argentiinassa

Argentiinalaiset viinintuottajat tiedostavat yritysvastuunsa aiempaa paremmin.
Ryhmä pohjoismaisten alkoholimonopolien edustajia vieraili yritysvastuun tiimoilta Argentiinan merkittävimmällä viinintuotantoalueella Mendozassa maaliskuun lopulla. Mukana olivat Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja Färsaaret. Kyseiset viisi maata ovat sopineet yhteiset linjaukset toimitusketjun eettisistä toimintaperiaatteista ja ovat sitoutuneet tekemään yhdessä töitä niiden toteutumiseksi.

"Kun olimme täällä neljä vuotta sitten, monet paikallisista eivät olleet kuulleetkaan monista meille tärkeistä asioista, liittyen esim. sesonkityöntekijöiden oikeuksiin. Nyt ne ovat jo tuttuja", Alkon valikoimanhallinnon päällikkö Petri Aalto sanoo.

Argentiinassa on tapahtunut viime vuosina paljon edistystä. Lainsäädäntö tukee vastuullisia toimintatapoja. Osa viinitilallisista kertoi kannustavansa työntekijöitään opintoihin tai tarjoavansa lapsille vanhempien työpäivän ajaksi järjestettyä ohjelmaa. Ryhmän tapaamilla isoilla tuottajilla oli omat yritysvastuuohjelmansa, joihin he vakuuttivat sitoutuneensa.

Argentiinalaisilla viineillä on Suomessa hyvä maine

Alko luottaa viikon tapaamisten vahvistavan avointa keskusteluyhteyttä ja johtavan jatkossa entistä tiiviimpään yhteistyöhön läpi viinien tuotantoprosessin. Tarvetta siihen on, sillä tunnistettuja epäkohtia on vielä olemassa.

Matkan aikana suurten ja pienten viinintuottajien, työntekijäjärjestöjen ja poliittisten vaikuttajien kanssa käydyissä keskusteluissa esille nousivat muun muassa korruptio ja pimeä työ sekä niiden vaikutukset viinitilojen työntekijöiden oikeuksiin. Argentiinalaiset viinialan tuottajat ja asiantuntijat kertoivat pohjoismaisille vierailijoille, että korruptio ilmenee maassa monilla liike-elämän ja politiikan alueilla. Ilmastonmuutoksen myötä myös vesivarojen kestävä käyttö oli monen viinintuottajan mielessä.

Viinitiloilla tehtävä työ on kausiluontoista, joten vuokratyön käyttäminen on Argentiinassa yleistä. Työvoiman vuokraajat ovat velvollisia noudattamaan muun muassa minimipalkkaa koskevia lakeja. Osa henkilövuokraajista toimii kuitenkin lakien ulkopuolella. Toisaalta myös itsenäisesti tiloilta työtä etsivien, epävirallisten työntekijöiden oikeuksien toteutumista on vaikea valvoa.

Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen vetosi matkan osana järjestetyn yritysvastuuseminaarin puheenvuorossaan maan viinintuottajiin, päättäjiin ja yritysvastuusta kiinnostuneisiin yliopisto-opiskelijoihin.

"Argentiinan viineillä on Suomessa toistaiseksi hyvä maine. Sanon toistaiseksi, koska vain yksi huono tapaus riittää. Kuluttajat muistavat sen vuosien ajan."

Alkonholimonopolien mukana Argentiinan viinibisnekseen tutustui myös Ethical Wine Trade -kampanjan väkeä, ruotsalaisyritysten vastuullisuutta tarkkaileva Swedwatch ja Academy for Human Rights in Businessin Ruotsin-toimiston yritysvastuuasiantuntija Parul Sharma. Alko vierailee kansainvälisesti yritysvastuun riskimaiksi arvioiduissa maissa kerran vuodessa. Vuoden 2014 matka kohdentui Etelä-Afrikkaan.