Alko uudistaa myymäläorganisaatiotaan

Muutoksia esimiesrooleissa, kokonaishenkilömäärä pysyy ennallaan.

Alko aloittaa 9.1. yhteistoimintaneuvottelut yhdessä myymälöiden esimiehiä edustavan Alkoholialan Toimihenkilöiden (ATH) kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena on uudistaa myymälöiden organisointi ja johtamismalli, ja sitä kautta tukea Alkon strategista tavoitetta tarjota asiakkailleen erinomainen asiakaskokemus. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Alkon myymäläpäälliköitä, joita on kaikkiaan noin 200 ympäri Suomea.

Tavoitteena on organisoida myymäläverkosto myymäläryhmiin. Myymäläryhmien myötä esimiestyö voitaisiin keskittää nykyistä pienemmälle määrälle esimiehiä.  Yhteistoimintaneuvotteluilla pyritään varmistamaan yhtenäiset toimintatavat ja isomman yksikkökoon edut johtamistyössä sekä jatkossa myös soveltuvin osin henkilöstöresursoinnissa.

Neuvotteluiden tavoitteena ei ole vähentää henkilöstömäärää. Myymälöiden esimiestehtävien lukumäärän vähentyessä osalle nykyisin esimiehenä toimivista henkilöistä tarjottaisiin muuta asiakaspalveluun liittyvää työtä. Myymäläpäälliköiden työstä nykyisellään noin kolme neljäsosaa on ollut asiakaspalvelutyötä ja yksi neljäsosa esimiestyötä.

Alko uudisti alueorganisaation loppuvuodesta 2016, jonka seurauksena kuusi aluepäällikköä vastaa maantieteellisten alueiden johtamisesta. Aluepäälliköiden alaisuudessa myymälöiden esimiehet vastaisivat suunnitelmien mukaan useasta myymälästä koostuvasta myymäläryhmästä.

Alko tarjoaa Suomen parasta asiakaspalvelua myös jatkossa

Alko haluaa tarjota asiakkailleen asiantuntevinta ja henkilökohtaista asiakaskokemusta. Myymäläorganisaation uudistuksella pyritään varmistamaan tulevaisuudessakin paras asiakaskokemus – ja muiden strategisen tavoitteiden saavuttaminen. Yhtiön muut tavoitteet ovat paras työ, vastuullisuuden suunnannäyttäjä ja tehokas yritys.

Alkon palveluverkoston monimuotoistuminen edellyttää uudenlaista mallia myymäläverkoston johtamiselle. Alko koostuu jatkossa entistä enemmän erityyppisistä myymälöistä. Lisäksi yhtiö uudistaa palvelukonseptejaan ja palvelee entistä monikanavaisemmin verkkokaupan sekä puhelimitse, sähköpostilla tai chatilla tapahtuvan asiakaspalvelun kautta.

Alkolaisten sitoutuneisuus ja tyytyväisyys työhönsä ovat olleet korkealla tasolla. Alkon on tärkeää kehittyä edelleen, jotta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen ja henkilöstölleen hyviä kokemuksia jatkossakin.

Lisätiedot:

Viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, puh. 020 711 5443

Viestintäpäällikkö Ilari Ceder, puh. 020 711 5449