Alkon myymälätyöntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä

Uudistus heijastaa koko yhtiön strategian mukaisia tavoitteita.

Kehitämme yhdessä henkilöstöryhmiemme kanssa Alkoa, jossa huippuasiakaskokemus ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Alkon työntekijät toimivat yhteisöllisesti ja tuloksellisesti osana laajempaa työyhteisöä, aktiivisesti ja muita tukien. Tämän mukaisesti jokaiseen rooliin kohdistuvat odotukset muuttuvat toimintaympäristömme vaatimusten mukaisesti.

Alko työnantajana ja myymälätyöntekijöitä edustava Alkon Liikeväki Alv ry ovat saaneet päätökseen myyjien palkkausjärjestelmäuudistuksen. 1.9.2016 voimaan astuva palkkausjärjestelmä perustuu seuraaviin osa-alueisiin: tuotesaaminen, palveluosaaminen, myymäläosaaminen, tehokkaat työtavat ja työyhteisötaidot. Näitä osaamisia vasten työntekijämme arvioidaan vuosittain.

Palkkausjärjestelmä pohjautuu myyjän näkyvän osaamisen arviointiin, ei tulospalkkaukseen. Aikaisempi palvelusvuosien mukaan määrittyvä palkka oli yksiselitteinen, mutta ei kannustanut oman toiminnan ja osaamisen jatkuvaan kehittymiseen.

Uudistuksessa on kyseessä suuri muutos, joka heijastaa koko yhtiön strategian mukaisia tavoitteita. Alko elää ajassa ja haluaa vastata asiakkaidensa tarpeisiin monipuolisesti nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja
henkilöstöpäällikkö Juha Salonen 020 711 5573
Alkon liikeväki ALV ry, pääluottamusmies Jukka Höttönen 044 255 5180
henkilöstöjohtaja Tytti Bergman 020 711 5596

Uutista tarkennettu 12.9.2016