Alkon vuosi 2015 oli onnistunut

Alkon litramyynti oli 94 (96,7) miljoonaa litraa. Alkon liikevaihto oli 1 158,9 (1 179,8) miljoonaa euroa.

Alkon alkoholijuomaverollinen liikevaihto vuonna 2015 oli 1 158,9 (1 179,8) miljoonaa euroa. Alkoholijuomaveroton liikevaihto oli 572,7 (575,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 49,7 (50,5) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 40,2 (40,8) miljoonaa euroa.

Alkon vuoden 2015 litramyynti oli 94 (96,7) miljoonaa litraa. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna myynti oli 15,8 (16,3) miljoonaa litraa.

Alkon myynnistä vodkien ja viinojen osuus oli 14,1 (14,6) miljoonaa litraa. Laskua edellisvuoteen oli 3,5 prosenttia. Punaviinejä myytiin 24,9 (25,7) miljoonaa litraa eli 3,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Valkoviinejä myytiin 21,1 (21,7) miljoonaa litraa. Valkoviinien myynti väheni 2,6 prosenttia.

Vuoden aikana Alko lanseerasi uuden alkoholittomien valikoiman ja alkoholittomien juomien myynti kasvoi liki kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Alkoholittomia myytiin 0,4 (0,2) miljoonaa litraa. Myös kuohuviinien myynti kasvoi yli 5 prosentilla. Vuonna 2015 kuohuviinejä myytiin 5,2 (4,9) miljoonaa litraa.

”Alkon tilikauden voitto pysyi kahden edellisen vuoden tasolla. Siihen vaikuttivat useat eri tekijät. Alkuvuonna tapahtunut myynnin lasku loiveni loppuvuotta kohti ja joulusesonki oli onnistunut. Muutoksiin reagoitiin säätämällä henkilöstön työpäiviä asiakasvirtojen mukaan, ja toimintaa tehostettiin. Myynnin volyymin laskua heikensi se, että asiakkaat lisäsivät ostoskoreihin myös laadukkaampia tuotteita”, kertoo Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen.

Alkon hallitus esittää, että tilikauden voitosta osinkoa maksetaan 40 miljoonaa euroa. Osinko tilitetään Suomen valtiolle.

Alko saavutti keskeiset strategiset tavoitteensa

Alkon vuosi 2015 oli strategisilla mittareilla onnistunut.

Alko saavutti alkuvuodesta 2015 toisen kerran Suomen parhaan työpaikan tittelin. Great Place to Work Instituten tutkimuksen tuloksissa Alkon vahvuuksia olivat konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, osaamisen ja asiakaskokemuksen pitkäjänteinen kehittäminen sekä osallistava johtaminen ja esimiestyö.

”Alkon kehittäminen Suomen parhaaksi työpaikaksi oli meillä pitkäjänteinen ja konkreettinen tavoite”, toteaa Korhonen.

Strategiansa perusteella Alko halusi vuonna 2015 olla vastuullinen toimija yhteiskunnassa ja tarjota Suomen parasta palvelua.

Tavoitteet saavutettiin, sillä TNS Gallupin vuosittaisessa yritysten vastuullisuutta ja mainetta mittaavassa tutkimuksessa suomalaiset valitsivat Alkon suomalaisten kaupan alan yritysten maineikkaimmaksi ja vastuullisimmaksi toimijaksi.

Alko tutkii omaa asiakaspalveluaan vuodessa kahdella erilaisella tutkimuksella.

Kansallisessa asiakaspalvelupalautetutkimuksessa Alkon arvosana oli kaikkien aikojen korkein 8,50 (8,45). Tutkimuksen mukaan Alko oli asiakaskokemuksessa kauppaketjujen ykkönen jo neljättä vuotta peräkkäin. Kauppaketjujen lisäksi Alkoa verrattiin yhteensä 30 suomalaiseen palveluyritykseen, ja tässä koko tutkimusryhmässä Alkolla oli neljänneksi tyytyväisimmät asiakkaat.

Alkon exit-ovensuukyselyin toteutettavassa asiakaspalvelututkimuksessa tulokset ovat olleet ylöspäin. Alkon asiakaskokemusindeksi oli 4,07 (3,99)

Alkon myynti 2015
Alkon myynnistä vodkien ja viinojen osuus oli 14,1 (14,6) miljoonaa litraa. Punaviinejä myytiin 24,9 (25,7) miljoonaa litraa. Valkoviinejä myytiin 21,1 (21,7) miljoonaa litraa. Kaikkiaan Alko myi 94 miljoonaa litraa.
Alkon kehittäminen Suomen parhaaksi työpaikaksi oli meillä pitkäjänteinen ja konkreettinen tavoite.
Hille Korhonen

Suomalaiset haluavat asioida Alkossa

Suomalaisista 60 (58) prosenttia on sitä mieltä, että valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus alkoholijuomien myyntiin on hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. 87 (89) prosenttia oli sitä mieltä, että väkeviä alkoholijuomia on saatava ostaa vain Alkoista.

Enemmistö väestöstä haluaa pitää viinin (50 prosenttia) ja vahvan oluen (51 prosenttia) Alkoissa.

Tiedot käyvät ilmi tammikuussa 2016 tehdystä Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksesta, johon haastateltiin puhelimitse 1007 suomalaista.

Alkon vuosikertomus on julkaistu osoitteessa vuosikertomus.alko.fi.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Hille Korhonen puh. 020 711 5745
talousjohtaja Anton Westermarck puh. 020 711 5441
viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho puh. 020 711 5443