Alkossa tehostetaan sähkönsäästöä

Alko on mukana sähkönsäästötalkoissa. Sähköä säästetään muun muassa valaistuksesta ja kylmäkaapeista.

Alko on tehnyt energiatehokkuustoimia jo vuosien ajan. Muuttunut tilanne vaatii asiakaskokemuksesta ja palveluverkoston kehittämisestä vastaavan johtajan Tuula Sillanmäen mukaan nyt uusia lisätoimia.

”Kehitämme sähkönkulutuksen seurantaa jatkuvasti ja olemme tehneet erilaisia toimenpiteitä sähkönkulutuksen ja päästöjen pienentämiseksi. Vuonna 2021 meidän energiankulutuksemme laski neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, joten olemme oikealla tiellä.”

”On tärkeää, että olemme kaikki energian säästötalkoissa mukana. Jokaisella meillä on tässä oma vastuumme, niin yrityksillä kuin meillä yksilöinä.”

Kylmäkaapeista virrat pois

Eniten sähköä Alkon myymälöissä kuluu valaistukseen. Myymäläuudistuksissakin yksi tärkeä ympäristövastuun näkökulma on energiatehokkaan valaistuksen hyödyntäminen. Myymälöistä 60 prosentissa valaistus on muutettu Led-tekniikkaan.

”Varmistamme, että sammutamme myymälöiden valot ja virrat erilaisista sähkölaitteista yön ajaksi. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan sammutamme valomainokset. Kiinteistöjen omistajien kanssa olemme sopineet, että myymälöiden lämpötilaa voi tarvittaessa laskea”, toteaa Sillanmäki.

Alko ottaa kylmäkaapit toistaiseksi pois käytöstä, vaikka Alkon myymälöissä kylmätilaa on vähän ja kylmäkaappien vaikutus sähkönkulutukseen on pieni.

”Mielestämme virran sammuttaminen kylmäkaapeista on vastuullinen päätös tässä tilanteessa. Uskomme asiakkailtamme riittävän tähän ymmärrystä.”

Tietyt kylmäsäilytystä vaativat juomat – kuten sahti, arvoviinit ja kypsytetyt oluet – myydään kylmäkaapista jatkossakin.

Mahdollisten sähkökatkojen aikana Alkon myymälä suljetaan: ”Ilman sähköä myymälöissä ei olisi valaistusta emmekä pystyisi käyttämään esimerkiksi kassoja ja maksupäätteitä.”

Lisätietoja

Alkon viestintä, mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi