Käräjäoikeus antoi päätöksensä riitautetussa irtisanomisessa

Alko katsoi, että työntekijän haluttomuus lyhentää pitkät kynnet oikeutti irtisanomisen. Pitkät kynnet estivät työtehtävien hoitamisen.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa on käsitelty asiaa, jossa Alkon entinen työntekijä riitautti irtisanomisensa. Alko irtisanoi työntekijän, koska hän ei suostunut lyhentämään huomattavan pitkiä kynsiään, vaikka ne estivät työtehtävien hoitamisen asianmukaisella ja turvallisella tavalla. Pitkät kynnet estivät työtekijää esimerkiksi käyttämästä suojakäsineitä päivittäisessä työssään. Etelä-Savon käräjäoikeus on nyt antanut asiassa tuomionsa, jonka mukaan Alkon irtisanomispäätös oli laiton.  

Esillä olevassa tapauksessa irtisanotulle henkilölle annettiin ennen työsuhteen päättämistä useita mahdollisuuksia korjata menettelyään. Tässä tapauksessa se tarkoitti kynsien lyhentämistä työtehtävien ja työturvallisuuden vaatimaan pituuteen. Työntekijä sai asianmukaisesti sekä suullisen että kirjallisen huomautuksen ja irtisanomisuhkaisen varoituksen.

Työturvallisuus- ja työtapaturmariskit huomioiden kynsien pituus ei saa muodostua esteeksi esimerkiksi suojakäsineiden tai muiden suojavälineiden käyttämiselle. Työtehtävien hoitaminen ilman käsineitä voisi vaarantaa työntekijän työturvallisuuden muun muassa tuotteita ja tuotepakkauksia sekä kuormia käsiteltäessä. Alko on muiden työnantajien tavoin lain nojalla velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Alko katsoo menetelleensä suomalaisen työlainsäädännön ja yhtiön normaalien henkilöstöprosessien mukaisesti. Alko on huomioinut sen, että yhtiön kaikkia työntekijöitä kohdellaan niin väärinkäytösten kuin muidenkin asioiden osalta keskenään yhdenvertaisella ja ennustettavalla tavalla.

Alkon mielestä Etelä-Savon käräjäoikeuden antama päätös vaarantaa työnantajan mahdollisuuden huolehtia työntekijöidensä työturvallisuudesta lain edellyttämällä tavalla. Päätöksen muuttamiseksi Alko tulee harkitsemaan valitusluvan hakemista hovioikeudelta.