Koulutus Elämään Säätiö ja Alko julkaisevat lapsille suunnatun Harold-pelin, joka ohjaa fiksuihin valintoihin arjessa

Harold-pelillä kannustetaan lapsia ja nuoria tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistäviä valintoja arjessaan. Lisäksi peli jakaa tietoa energiajuomien, tupakkatuotteiden ja alkoholin haitallisista vaikutuksista.

Koulutus Elämään Säätiö ja Alko julkaisevat yhdessä toteutetun Harold-pelin, joka on suunnattu erityisesti 4.–6.-luokkalaisille lapsille. Harold-peli on opetuksellinen, ilmainen, mobiililaitteella pelattavaksi suunniteltu peli, joka kannustaa hyvinvointia ja terveyttä edistävien valintojen tekemiseen hyvän yöunen, terveellisen ravinnon ja mielekkään vapaa-ajan kautta. Peli jakaa tietoa myös energiajuomien, tupakkatuotteiden ja alkoholin haitallisista vaikutuksista.

Tukea päihteistä kieltäytymiseen

”Pelin tavoitteena on tarjota jo alakouluikäisille lapsille tietoa terveyttä ja hyvinvointia edistävistä valinnoista. Samalla tuodaan esille valintoja, jotka ovat haitallisia omalle terveydelle ja hyvinvoinnille. Peli kannustaa fiksujen valintojen tekemiseen. Tavoitteena on, että peliä pelataan yhdessä aikuisen kanssa keskustellen. Toivottavasti päihteitä ensi kerran kohdatessaan näillä nuorilla on tietoa ja kykyä kieltäytyä niistä sekä ymmärtää fiksujen valintojen positiiviset vaikutukset omaan hyvinvointiinsa”, sanoo Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

Pelin päähahmo on kirahvi Harold, joka nukkuessaan seikkailee unimaailmassaan kerraten päivällä koulussa puhuttuja asioita valintojen tekemisestä. Pelissä toistuvat vuorotellen keräily- ja sanapilvi-osuudet. Keräily-osuudessa pelaajan tulee ohjata Harold keräämään hyvinvointia edistäviä ja välttelemään terveydelle haitallisia asioita, esimerkiksi kerätä vapaa-aikaa ja väistellä alkoholijuomia. Sanapilvi-osuudessa pohditaan keskustellen eri väittämien kautta pelin teemoja tarkemmin.

Pelillisin keinoin tukea keskusteluille

Peli on suunniteltu erityisesti 4.–6.-luokkalaisille lapsille, mutta se sopii hyvin myös vanhemmalle ikäryhmälle. Tarkoituksena on, että peliä pelattaisiin yhdessä aikuisen kanssa keskustellen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista teemoista. Koulujen tilaamilla Koulutus Elämään Säätiöltä oppitunneilla peliä pelataan yhdessä opettajan johdolla.

”Mitä nuoremmille lapsille hyvinvoinnin teemoja nostetaan esiin, sen parempi. Koulutus Elämään Säätiön oppitunneilla pelin teemat tulevat parhaimmillaan tutuiksi useammalla luokka-asteella peräkkäin”, kertoo Koulutus Elämään Säätiön toiminnanjohtaja Sami Teikko.

Peliä ovat olleet toteuttamassa useat asiantuntijatahot

Harold-pelin sisältöjen tuotannossa ovat mukana olleet myös A-klinikkasäätiö ja Suomen Vanhempainliitto. Pelin on toteuttanut Awareness Recreated. Alko on rahoittanut pelin tuotannon.

Peli löytyy osoitteesta koulutuselamaan.fi/harold.

Lisätietoja

Alko:
viestintäpäällikkö Varpu Göös
viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8-17), viestinta@alko.fi

Koulutus Elämään Säätiö:
toiminnanjohtaja Sami Teikko, 040 063 8863, sami.teikko@koulutuselamaan.fi