Mistä tuotteen hinta muodostuu Alkossa?

Tuotteilla on mahdollisuus kilpailla Alkon hyllyillä keskenään, sillä tavarantoimittajat asettavat omien tuotteidensa hinnan.

Alkon tehtävään kuuluu vastuullinen toiminta kaikilla sen osa-alueilla. Osa Alkon vastuullisuutta on se, että se kohtelee kaikkia tavarantoimittajiaan tasapuolisesti. Alkon valikoiman tuotteet valitaan reilun valintamenettelyn kautta ja kuka tahansa voi tarjota tuotteitaan Alkoon myyntiin. Valikoimaan valitaan tuote, joka parhaiten vastaa ominaisuuksiltaan tuotehakuun ja tarjoaa kuluttajalle parhaan hinta-laatusuhteen.

Tasapuolisuus on myös Alkon hinnoittelun kantava idea. Tuotteilla on mahdollisuus kilpailla Alkon hyllyillä keskenään, sillä tavarantoimittajat asettavat omien tuotteidensa hinnan. Alko ei siis hinnoittele tuotteita.

”Hinnoittelumielessä Alko toimii toisella tavalla kuin suuri osa muista vähittäismyyjistä, sillä Alkon hinnoittelu on täysin avointa ja perustuu vuosittain julkaistaviin hinnoittelukertoimiin ja -tekijöihin.  Meillä tavarantoimittaja voi etsiä omalle tuotteelleen sopivaa hintapistettä muuttamalla tuotteen myyntihintaa haluamallaan tavalla. Hinnoittelumuutoksia voi tehdä kolme kertaa vuodessa ”, kertoo Alkon ostojohtaja Minna Alitalo.

Tavarantoimittaja asettaa tuotteen hankintahinnan, jonka mukaan vähittäismyyntihinta muodostuu. Hankintahinnan muuttuessa Alko siirtää muutoksen täysimääräisenä kuluttajahintaan.

Alkon myyntikate on kustannusperusteinen, ja toimintaa tehostamalla katekerroin on pystytty pitämään vuosia samalla tasolla. Mahdolliset veronmuutokset näkyvät Alkon tuotteiden kuluttajahinnoissa täysimääräisinä. Alkon myyntikatteella katetaan muun muassa myymäläverkoston kustannukset, palveluhenkilöstön palkat ja tuotteiden hankinnan sekä laadunvalvonnan kustannukset.

Hinnoittelumielessä Alko toimii toisella tavalla kuin suuri osa muista vähittäismyyjistä, sillä Alkon hinnoittelu on täysin avointa ja perustuu vuosittain julkaistaviin hinnoittelukertoimiin ja -tekijöihin.
Minna Alitalo

Suurin osa veroa

Suurin osa Alkon tuotteiden hinnasta muodostuu alkoholijuoma- ja arvonlisäveroista. Esimerkiksi 1,68 euroa maksavan III-oluen hinnasta alkoholijuomaveroa on noin 48 senttiä eli 28,3 prosenttia. Arvonlisäveroa on 33 senttiä eli 19,4 prosenttia. Veroa on siis kaiken kaikkiaan 81 senttiä eli 47 prosenttia. Kahdeksan senttiä on panttia. Loput 77 senttiä eli noin 48 prosenttia on juoman hankintahintaa ja Alkon myyntikatetta.

Suomessa kaikki toimijat maksavat tuotteista saman alkoholiveron. Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa sama olut saattaa maksaa 1,05 euroa. Verojen jälkeen jäävien kymmenien senttien tulee kattaa tuotteen ostohinta ja muut käsittelykulut.

Alkon kate suomalaiselle yhteiskunnalle

Suurin osa Alkon vuosittaisesta verollisesta liikevaihdosta on alkoholijuomaveroa. Viime vuonna Alkon verollinen liikevaihto oli 1,18 miljardia euroa ja summasta 604,1 miljoonaa euroa oli alkoholijuomaveroa ja 285 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Veroilla katetaan suomalaisen yhteiskunnan kuluja.

Alko on tehokas organisaatio, joka tuottaa omistajalleen vuosittain taloudellista tuloa kymmeniä miljoonia. Vuonna 2014 Alko tilitti valtiolle liki 41 miljoonaa euroa osinkoja. Alko ei kuitenkaan ole ensisijaisesti voittoa tavoitteleva organisaatio, joten se kykenee käyttämään sellaista hinnoittelumallia kuin se käyttää – kuluttaja hyötyy tuotteiden keskinäisestä kilpailusta.