Paula Kujansivu Alkon johtoryhmän jäseneksi

Kujansivun vastuulle tulevat Alkon verkkokauppa ja toimitusketju. Tällä hetkellä hän vastaa Alkon sähköisen liiketoiminnan projektista.

Dos., TkT, FM Paula Kujansivu on nimitetty Alkon johtoryhmän jäseneksi ja liiketoimintajohtajaksi 8.2.2016 alkaen. Hänen vastuulleen tulevat Alkon verkkokauppa ja toimitusketju. Tällä hetkellä Paula Kujansivu vastaa Alkon sähköisen liiketoiminnan projektin johtamisesta.

Alko kehittää strategiansa mukaisesti huippuasiakaskokemusta monikanavaisesti ja yhteisöllisesti. Asiakkaat haluavat tulla palvelluksi niissä kanavissa, joita he kullakin hetkellä käyttävät. Verkkokauppa on keskeinen osa Alkon monikanavaista asiakaspalvelua. Verkkokauppa avataan yrityksille kesällä ja kuluttajille loppuvuodesta.

Alkoholijuomia koskevat toimitusaika- ja luotettavuusvaatimukset kasvavat entisestään, sillä verkkokaupan asiakaslupaukset ulottuvat suoraan kuluttaja-asiakkaille asti. Toimitusketjun kokonaisvaltainen kehittäminen, sisältäen nykyiset logistiikkatiimit, siirtyy osaksi Paula Kujansivun vastuualuetta.