5-4-3-2-1-0: Alkon historia

Alkon moniulotteinen historia alkaa vuodesta 1932, kun yhtiö perustettiin. Alko aloitti toimintansa 5. huhtikuuta 1932 klo 10, mistä juontuu tuttu numerosarja 5-4-3-2-1-0.

Alkon historian virstanpylväitä pulloja
Erilaisia pulloja kotipolton ajalta.

Kotipolton kiellosta kieltolakiin

1866

Kotitarvepoltto kiellettiin. Tehtaat saivat luvan valmistaa alkoholia, ja polttimoita perustettiinkin vilkkaasti. Juomia sai myydä tavallisissa kaupoissa, vaikkakin pikkuhiljaa myyntiin tuli erinäisiä määräyksiä. Vuosisadan vaihteessa alkoholimyymälöiden määrä oli koko maan kaupungeissa 1066.

1914

Ensimmäisen maailmansodan vuoksi senaatti kielsi alkoholijuomien jakelun. Anniskelu oli sallittua ainoastaan ensimmäisen luokan ravintoloissa.

1919

Kieltolaki tuli voimaan 1.6.1919. Laki kielsi alkoholin valmistuksen, kuljetuksen, myynnin ja varastoinnin. Lääkinnällisiin, teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin tarvittavan alkoholikaupan hoitoon perustettiin valtion omistama Valtion Alkoholiliike - Statens Alkoholrörelse.

1931

Vuonna 1931 järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys kieltolaista, jonka tuloksena yli 70 prosenttia kannatti kieltolain kumoamista.

Takaisin ylös

joensuun myymälä 1947

Ruuhkaa tiskin molemmin puolin Joensuussa vuonna 1947.

Oy Alkoholiliike Ab

1932

Eduskunta kumosi kieltolain äänin 120-45 ja väkijuomalaki vahvistettiin 9.2.1932. Valtion omistamalle Oy Alkoholiliike Ab:lle annettiin yksinoikeus tuoda, viedä, valmistaa ja myydä alkoholijuomia. Ensimmäiset 48 myymälä avattiin 5.4.1932 klo 10.00, 47 niistä kaupunkeihin ja yksi Rovaniemen maalaiskuntaan. Ensimmäisessä hinnastossa oli yhteensä 164 tuotenimikettä.

19391940

Talvisodan sytyttyä alkoholijuomien myyntiä rajoitettiin erilaisin toimin. Muun muassa maaherrat saattoivat kieltää myynnin ja anniskelun tilapäisesti tai kokonaan.

1942

Alkoholijuomien ostomäärää rajoitettiin.

Takaisin ylös

Viinakortti käyttöön

1943

Raaka-ainepulan, salakaupan ja levottomien olojen seurauksena alettiin Helsingissä syyskuusta 1943 lähtien antaa myymälätodistuksia, jotka oikeuttivat ostamaan väkijuomia tietystä myymälästä. Järjestelmä, joka sai nimen ostajaintarkkailu, levisi pikkuhiljaa läpi Suomen. Oli syntynyt Suomen alkoholijärjestelmän ehkä kuuluisin valvonnan väline, "viinakortti".

viinakortti
Vanha viinakortti.


Myymälätodistus eli viinakortti 
oli käytössä Oy Alkoholiliike Ab:n myymälöissä 1943–1970. Kortti toimi virallisena henkilötodistuksena, jota ilman ei väkijuomaostoksille ollut asiaa. Jokainen käynti leimattiin korttiin, ja jos leimoja kertyi liikaa, saatettiin asiakkaan ”ryyppyputki” katkaista ottamalla kortti kuivumaan.

1946

"Viinakortista" ryhdyttiin tekemään eduskunnan toivomuksesta sosiaalisen tarkkailun välinettä. Kaikki ostot kirjattiin. Alkoholiyhtiöön perustettiin ostajaintarkkailuorganisaatio.

1949

Miedot viinit vapautettiin ostajaintarkkailusta.

1950-luvulla tapahtui kaksi suurta muutosta: kassajärjestelmä otettiin käyttöön ja ryhdyttiin ohjaamaan kulutusta miedompaan suuntaan.

Sweda-kassakoneiden tultua käyttöön myyjä vastasi koko myynnistä rahastuksineen. Myymälöiden ilme muuttui ja pullot asetettiin hyllyihin pystyyn.

1952

Väkevät juomat vapautettiin ostajaintarkkailusta vuonna 1952. Olympiavuonna 1952 otettiin myyntiin Long drink -juomat. Olympiavuonna Alkolla oli 92 myymälää, myymälähenkilökuntaa 974, joista 215 oli ostajaintarkkailuhenkilöstöä. Alkoholinkulutus sadan prosentin alkoholina oli 1,41 litraa henkilöä kohden. Olympiavuonna Alkon tuotevalikoima kasvoi huikeasti. Viinivalikoima oli hyvin eurooppalaisvoittoinen. Yhteensä keväthinnastossa oli 515 tuotetta. 

Takaisin ylös

100. myymälä avataan

1957

Yhtiön 100. myymälä avattiin 1.4.1957 Eerikinkadulle Turkuun.

Ostajaintarkkailija
Ostajaintarkkailijat työssään Varkauden Alkossa. Kuvaaja: Nyblin. Hotelli- ja ravintolamuseo.

1958

1940-luvulla aloitettu ostajaintarkkailuorganisaatio purettiin, mutta myymälätodistus eli "viinakortti" jäi käyttöön.

1959

Käynnistettiin viinikampanja, jonka tavoitteena oli siirtää kulutusta mietoihin juomiin ja vähentää humalahakuista juomatapaa. Mietojen viinien hintoja laskettiin selvästi ja väkevienkin viinien hintoja muutamilla prosenteilla. Viinojen hintoja nostettiin vastaavasti muutamalla prosentilla. Tunnettu iskulause oli "Mieluummin mietoja kuin väkeviä". Myymälöihin tuli viiniosastoja ja viineistä ja niiden käyttötavoista kertovia esitteitä. Alkon asiakaslehti Viiniposti, nykyinen Etiketti, perustettiin vuonna 1965.

Takaisin ylös

Myymälä 1962
Esplanadin valintamyymälä 1962.

Ensimmäinen valintamyymälä avataan

1962

Helsingin Vanhalla Kauppakujalla, Pohjoisesplanadilla avattiin ensimmäinen valintamyymälä, jonka valikoima koostui viineistä.

1968

Myymälöitä oli 130. Myymähenkilökuntaa 965, alkoholinkulutus sadan prosentin alkoholina oli 2,88 litraa henkeä kohden.

Takaisin ylös

Keskiolut kauppoihin

1969

Uusi alkoholi- ja keskiolutlaki tuli voimaan 1.1.1969: alkoholimyymälöitä sai perustaa maaseudulle, aikaisemmin voimassa ollut 21 vuoden ikärajoitusta muutettiin niin, että 18-vuotias saattoi ostaa mietoja alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttänyt kaikkia alkoholijuomia. Ikärajat ovat säilyneet sellaisinaan. Keskiolut vapautui myytäväksi yli 17 000 elintarvikeliikkeeseen. Uusia keskiolutravintoloita alettiin perustaa ja niitä oli vuonna 1969 jo 2 716. Oy Alkoholiliike Ab muutettiin Oy Alko Ab:ksi.

Takaisin ylös


Helsinki 1975
Myymälä Helsingissä 1975.

Viinakortti poistuu käytöstä

1971
"Viinakortti" poistui lopullisesti käytöstä. Espooseen avattiin 29.11.1971 ensimmäinen kaikki juomaryhmät sisältävä valintamyymälä Maximarketin kiinteistöön.

1972
Viinikampanja laajennettiin kuluttajavalistustoiminnaksi. Viinien lisäksi annettiin tietoja kaikista alkoholijuomista ja niiden oikeista käyttötavoista. Samalla ryhdyttiin tiedottamaan alkoholihaitoista sekä alkoholipolitiikan perusteista.

1977
Alkoholin kulutuksen kasvua seurasi voimakas alkoholi-ilmaston kiristyminen. Harkittiin mm. keskioluen myynnin siirtämistä takaisin Alkoon. Alkoholijuomien mainonta kiellettiin. Ryhdyttiin kokeilemaan alkoholimyymälöiden kesäaikaista lauantaisulkemista. Yhtiön 200. myymälä avattiin Rajamäelle 17.1.1977.

1993
Joulukuussa Suomen hallitus hyväksyi EU:n näkemyksen siitä, että sosiaali- ja terveyspoliittisin perusteisiin rakentuva vähittäismyyntimonopoli voi jatkossakin säilyä, mutta että kaikki muut alkoholimonopolin osa-alueet puretaan. Nämä toimet vaativat sekä alkoholijuomaverolain että alkoholilain muutoksen.

1994
Suomi liittyi Euroopan talousalueeseen. Uusi alkoholiverolaki tuli voimaan 1.7.1994 ja se tarkistettiin 1.1.1995. Uuden lain mukaan Suomi siirtyi juoman arvoon perustuvasta verosta alkoholipitoisuuden ja -määrän perusteella laskettavaan veroon.

Takaisin ylös

Alkon vanhat logot

Alkon vanhoja logoja.

Alko ja Primalco muodostavat Alko-Yhtiöt Oy:n

1995
Vuoden 1995 alusta muodostettiin konserni, jonka muodostivat vähittäismyyntiä yksinoikeudella harjoittava Alko Oy, teollisuutta ja vientiä harjoittava Primalco Oy sekä Alko-Yhtiöt Oyi, joka toimi emoyhtiönä sekä omisti Alkon ja ja Primalcon. Myös ravintolayhtiö siirtyi Alko-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöksi. Yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynti jäi Alko Oy:n yksinoikeudeksi, poikkeuksena suomalaiset tilaviinit. Vuoden 1995 Alkon viranomaistehtävät eli asema alkoholielinkeinoa hallinnoivana viranomaisena päättyi. Viranomaistehtävät siirtyivät sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. Vuonna 1995 voimaan tulleet muutokset johtuivat Suomen liittymisestä Euroopan talousalueen jäseneksi vuoden 1994 alusta.

1996
Suomen ja EY:n välillä syntyi sopimus, jonka mukaan alkoholijuomien tuontimääräykset Suomen ja EU:n välillä harmonisoidaan vuonna 2004 alkuun mennessä.

Takaisin ylös

Alko Oy irrotetaan Alko-Yhtiöt -konsernista

1998
Päätettiin irrottaa Alko Oy Alko-Yhtiöt -konsernista. Helsingin Kruununhaassa viimeinen Alkon tiskimyymälä muutettiin valintamyymäläksi.

1999
Alko Oy aloitti toimintansa itsenäisenä alkoholijuomien vähittäismyyntiyhtiönä. Yhtiön omistaa valtio ja se kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valvontaan. Alko Oy on alkoholijuomien erikoisliikeketju. Alko ei valmista myymiään tuotteita vaan ostaa ne kotimaisilta tai ulkomaisilta tavarantoimittajilta.

Takaisin ylös

Alko täyttää 70 vuotta

2002
Alko Oy täytti 70 vuotta. Yhtiöllä oli 299 myymälää ja 140 tilauspalvelupistettä.

2003
300. myymälä avattiin 22.1.2003 Turkuun Kupittaalle.

2004
Alkoholikaupan toimintaympäristö muuttui. Vuoden 2004 alusta Suomessa tulivat voimaan EU:n yleiset alkoholijuomien matkustajatuontia koskevat säännökset. Suomen alkoholijuomaverotusta alennettiin 1.3.2004. Vuoden 2004 lopussa Alkolla oli 320 myymälää. Alko on ollut mukana alusta asti Kansallisessa alkoholiohjelmassa 2004-2007, jonka tavoitteena ensisijaisesti ehkäistä ja vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja valtion eri hallintoalojen, kuntien järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

2005
Vuonna 2004 alkoholijuomaveron alennuksen seurauksena tapahtunut myynnin rakennemuutos aiheutti sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna myynnin merkittävän kasvun. Myynti asettui 13 prosenttia korkeammalle tasolle kuin ennen veroratkaisua. 2007 Alko täytti 75 vuotta 5.4.2007.

2008–2009
Alkoholijuomaveroja nostettiin. Vuonna 2009 käynnistettiin Lasten seurassa -vastuullisuusohjelma. 2010 Alkon hallitus päätti siirtää Alkon eläkevakuuttamisen omasta eläkesäätiöstä vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi. Vuoden lopussa Alkolla oli 343 myymälää ja 116 tilauspalvelupistettä.

2011
Vuoden 2011 lopussa Alkolla oli 348 myymälää. Uusia myymälöitä perustettiin 5 ja uuteen liikepaikkaan siirrettiin 21 myymälää. Myymäläverkostoa täydensi 110 tilauspalvelupistettä.

2012
Alko täytti 80 vuotta 5.4.2012.

2013
Toimitusjohtajana aloitti Hille Korhonen.

Takaisin ylös

verkkokauppa

Alkon verkkokauppa avattiin vuonna 2016.

Monikanavainen Alko

2016
Alko digitalisoi palveluitaan ja avasi verkkokaupan.

2017
Alkon myymäläkonsepti uudistettiin. Leena Laitinen aloitti Alkon toimitusjohtajana.

2018
Alko päivitti strategiansa. Uusi strategia vie Alkon vastuullisuutta ja asiakaskokemusta entistä kunnianhimoisempaan suuntaan.

2019

Alko julkaisi oman mobiilisovelluksen. Vuoden loppuun mennessä Alkossa oli 361 myymälää ja 99 tilauspalvelupistettä.

2020
Alko otti käyttöön Alkotoive-verkkopalvelun, jonka kautta asiakkaat voivat esittää tuotetoiveita lähimyymälänsä valikoimaan.

2021
Alko sijoittui asiakaskokemuksen mittauksessa 13. vuosi peräkkäin ensimmäiselle sijalle Asiakkuusindeksi 2021 -tutkimuksessa.

Alko täyttää 90 vuotta

2022
Alko täytti 5. huhtikuuta 90 vuotta. Lukusarja 543210 on yksi Suomen historian tunnetuimpia lukusarjoja. Vuodesta 1919 voimassa olleen kieltolain päätyttyä ensimmäiset Alkon myymälät avautuivat 5.4.1932 klo 10. Vuonna 2022 Alkoja on 372, joista pohjoisin Nuorgamissa. Vastuullinen alkoholinmyynti on ollut lähtökohtana alusta alkaen ja sitä se on edelleen. 

Alko lanseerasi juhlan kunniaksi oman alkoholittoman ja vegaanisen kuohujuomansa, joka tuli myyntiin Alkon syntymäpäivänä.


Takaisin ylös