Alkon toimintaa ohjaavat lait

Alko Oy:n toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä valtion asettamat omistajapoliittiset tavoitteet.

Liiketapaperiaatteet

Liiketapaperiaatteet ovat toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat jokaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuulliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Alkon hallinnointiperiaatteet

Alkoholilain mukaan Alko Oy:n tehtävänä on huolehtia sille eräin poikkeuksin yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Yhteistyö ja sponsorointi

Alkon lahjoitusten, yhteistyön ja sponsoroinnin on tuettava yhtiön missiota alkoholihaittojen vähentämiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.