Laatu ei synny sattumalta

Alkossa tuotteet ovat läpäisseet ennen myyntiin päätymistä tutkimusseulan, jonka avulla tunnemme myymämme tuotteet. Juomat testataan perusteellisesti maistelemalla, haistelemalla ja tarkoilla laboratorioanalyyseilla.

Tuotteiden laadunvalvonta koostuu aistinvaraisesta arvioinnista ja alkoholintarkastuslaboratorion tekemistä laboratoriotutkimuksista. Testaus tapahtuu sekä uuden tuotteen valinnan aikana että tuotteeseen liittyvän muutoksen yhteydessä, kuten vuosikerran vaihtuessa. Virheettömän maun lisäksi Alko huolehtii myös siitä, että tuotteiden pakkausmerkinnät ovat oikein ja täyttävät lainsäädännön vaatimukset. 

Palautteiden seuranta ja yhteistyö sinetöivät hyvän tuotelaadun

Tuotevalikoiman laajuuden vuoksi jokaista myyntiin tulevaa erillistä tuote-erää ei pystytä Alkossa testaamaan ennalta. Tuotteiden valmistajat ja maahantuojat varmistavat tuotelaatua omalta osaltaan, mutta valitettavasti siitä huolimatta myyntiin päätyy satunnaisesti laatuvirheellisiä tuotteita. Valtaosa virheellisistä tuotteista on yksittäisiä tapauksia, joita ei pystytä huolellisellakaan ennakkotarkastuksella estämään. Palautteiden määrää seurataan aktiivisesti ja niiden avulla pystymme tunnistamaan sekä poistamaan myynnistä virheelliset tuotantoerät.Tavarantoimittajamme ovat Alkon tuotelaadun kannalta merkittävässä asemassa. Sujuvan yhteistyön avulla varmistamme, että tunnemme tuotteidemme toimitusketjun sekä saamme viipymättä tiedon tuotelaadun kannalta merkityksellisistä asioista.  

Laadunvalvonta lukuina

Yhteensä 8 689 tarjottua tuotetta arvioitiin aistinvaraisesti vuonna 2019. Kun tähän lisätään esimerkiksi valikoimassa jo olevien tuotteiden arvioinnit, on vuoden aikana arvioitu aistinvaraisesti jopa lähes 12 000 näytettä.

Vuoden 2019 aikana saimme yhteensä 12 295 tuotepalautusta. Näistä suurin osa oli viinejä. Yleisin syy tuotepalautukseen on korkkiaromi eli korkkivika tuotteessa. Korkkivika antaa tuotteelle tympeän maakellarimaisen tai lahopuisen aromin.

Tuotteiden takaisinvedolla tarkoitetaan yksittäisen virheellisen tuote-erän myynnistä poistamisia. Vuonna 2019 takaisinvetoja oli 36 kappaletta. Tavanomaisin syy takaisinvetoihin on juomassa havaitut virhearomit. Nämä eivät kuitenkaan aiheuta kuluttajalle vaaraa. Virhearomeita ovat esimerkiksi korkkiaromi eli korkkivika tai tuotteen hapettuminen.

Kokonaan valikoimasta laadullisista syistä poistettuja tuotteita oli vuonna 2019 kaksi kappaletta. Syy takaisinvetoon voi olla esimerkiksi tuotteen virheelliset etikettimerkinnät.

  2019 2018 2017
Tarjousnäytteitä 8 689 8 889 8 483
Tuotepalautuksia 12 295 11 800 13 900
Viinien osuus tuotepalautuksissa 91 % 90 % 91 %
Tuotepalautuksista korkkiaromisia
eli korkkivikaisia
32 %  33 % 34 %
Takaisinvetoja 36 30 33
Poistettu valikoimasta
laadullisista syistä
2 2 2