Yhteiskunnallinen rooli

Alko on olemassa, jotta alkoholista aiheutuvat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haitat vähentyisivät.

Alko Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö, jolla on Suomessa yksinoikeus yli 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin, poikkeuksena pienpanimoiden oluet sekä muista hedelmistä ja marjoista kuin rypäleistä tehdyt tilaviinit. Alkoholilaissa määritelty perustehtävämme on alkoholijuomien vähittäismyynti niin, että otamme huomioon myymiemme tuotteiden haittavaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Alkon omistajaohjauksesta ja valvonnasta Alkolle laissa määritellyn erityistehtävänsä vuoksi.

Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä

Alko vaikuttaa monin keinoin alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Toimenpiteillä on vaikuttavuutta sekä yksilötasolla että yhteiskunnallisella tasolla. Alkoholin aiheuttamat taloudelliset haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat merkittäviä – vuositasolla kustannukset ovat THL:n arvion mukaan yli kaksi miljardia euroa. Ne syntyvät välillisistä kustannuksista, kuten tuotanto- ja työpanosmenetyksistä, sekä alkoholin käytön välittömistä kustannuksista, kuten järjestyksenpidosta, sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kustannuksista.

Alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat kulkevat käsi kädessä: mitä enemmän alkoholia juodaan, sitä suurempi määrä haittoja aiheutuu.

Yhteistyössä järjestöjen kanssa Alko toteuttaa alkoholin vastuullista käyttöä edistäviä hankkeita. Hankkeissa pyritään lisäämään Suomessa asuvien hyvinvointia ja tehdään työtä syrjäytymistä vastaan. Alkon tekemisen painopisteinä ovat lapsiin ja nuoriin kohdistuvat alkoholihaitat sekä työelämävaikutukset. Kannustamme ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin, kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja pohtimaan omaan alkoholinkäyttöön liittyviä tapoja ja tilanteita. Alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt ja sen kohtuullisuutta on usein vaikea arvioida.

Yhteistyöhankkeissa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), A-Klinikkasäätiö, Ehkäisevän päihdetyön järjestö (Ehyt), Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) ja Suomen vanhempainliitto (SVL). Esimerkkejä muista Alkon yhteistyökumppaneista ovat Suomen Olympiakomitea, Nuorten Akatemia ja poliisi.

Alko huolehtii myynnissään tinkimättömästi ikärajavalvonnasta ja hinnoittelee tuotteensa vastuullisesti.

Alko arvioi perustehtävässä onnistumistaan vuosittain

Alkon yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä mitataan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemällä Alkoholipoliittiset mielipiteet -tutkimuksella. Alkon hyväksyttävyys vuonna 2018 oli 59 prosenttia (2017: 60 %).