Alko Oy:n digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Lue käyttöehdot Alkon digitaalisista palveluista alla.

1 Käyttöehdot 

Nämä sopimusehdot sisältävät Alko Oy:n (”Alko”) Alko.fi-verkkokauppapalvelun (”Palvelu”) ja Alko-mobiilisovelluksen (”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä. 

Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Asiakas") hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttämällä Palvelua. Palvelussa on lisäksi näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita. Alko pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä ehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat Alkon internetsivuilla. 

Palvelun ja sen sisällön omistaa Alko ja kaikki niihin kohdistuvat oikeudet kuuluvat Alkolle. Palvelua saa katsella, selata ja tulostaa Asiakkaan omaa, yksityistä käyttöään varten. Palvelun sisältämää tekstiä tai kuvia ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo Alkon immateriaalioikeuksia. Palvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Asiakas vastaa Alkon ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista. 

2 Rekisteröityminen 

Asiakas tarkoittaa Palvelun käyttämiseksi Palveluun rekisteröityvää kuluttaja- tai yritysasiakasta. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan 18 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, joihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kuluttajasuojalain säännöksiä. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan oikeushenkilöä, jolla on voimassa oleva y-tunnus. Palveluun rekisteröityvien ja sitä käyttävien luonnollisten henkilöiden tulee olla täysi-ikäisiä. 

Kuluttaja-asiakas voi tilata tuotteita Palvelussa joko rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi tai ilman rekisteröitymistä. Yritysasiakkaalla tulee olla voimassa oleva y-tunnus, jonka se syöttää Palveluun siihen rekisteröityessään. 

Tilatakseen tuotteita Asiakkaan tulee hyväksyä erilliset tilaus- ja toimitusehdot sekä täyttää niissä mainitut vaatimukset. Alko pidättää oikeuden kieltäytyä myymästä tai luovuttamasta tuotteita Asiakkaille. 

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas luo Palvelun käyttämistä varten itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan sähköpostiosoite. Näin Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. 

Yritysasiakkaiden osalta Alkolla on oikeus tarkastaa kolmannen palveluntarjoajan kautta, että henkilöllä on kyseisen yrityksen tai yhteisön edustusoikeus. Alko katsoo, että kyseisellä henkilöllä on asemavaltuutuksen perusteella oikeus hyväksyä ehdot ja tilata ja maksaa tuotteita.

3 Palvelun käyttäminen 

Asiakas vastaa Palveluun syöttämiensä ja Alkolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Alko ei vastaa Asiakkaan antamien virheellisten tietojen Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä. Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat aina henkilökohtaisia. 

Tuotteiden ostaminen edellyttää aina tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, vähintään 18 vuoden ikää ja yritysten osalta myös rekisteröitymistä. 

Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, joita hänelle aiheutuu Palvelun käyttämisestä, esimerkiksi tietokonelaitteistosta, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä. 

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain Palvelun sekä lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. 

Alkolla on oikeus evätä rekisteröityminen sekä oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus ja estää Palvelun käyttäminen. 

4 Yritysasiakastilin hallinnointi 

Yritysasiakastilillä on oltava Pääkäyttäjä, joka hallinnoi yritysasiakastiliä (”Pääkäyttäjä”). Pääkäyttäjiä voi olla tilillä useita. Sekä Pääkäyttäjät että Peruskäyttäjät voivat Asiakasta sitovasti tehdä tilauksia Alkon verkkokaupasta (”Peruskäyttäjä”). Pääkäyttäjä vastaa yritysasiakkaan perus- ja pääkäyttäjien lisäämisestä ja poistamisesta. Pääkäyttäjällä on velvollisuus poistaa tarpeettomat käyttäjät yritysasiakastililtä. 

Lisäksi Pääkäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien muokkaamisesta kaikkien käyttäjien osalta, maksutapojen rajaamisesta sekä käyttäjäkohtaisen laskutuksen luottorajan määrittämisestä osoitteessa laskuyritykselle.fi. 

Tieto Asiakkaan Pääkäyttäjästä tai Pääkäyttäjistä voidaan toimittaa Asiakkaalle pyydettäessä (yritysasiakkaan sähköpostitse tulevaan pyyntöön). 

5 Henkilötietojen käsittely ja evästeet 

Asiakkaan sähköisesti tai muuten antamia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) sekä kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alko huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. 

Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Alkon ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen ja evästeiden käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä Alkon internetsivuilla. 

6 Alkon yhteystiedot 

Alkon päätoimipaikan osoite on: 

Alko Oy, PL 99, 00101 Helsinki 

Alkon asiakaspalvelun yhteystiedot: 

Sähköposti: asiakaspalvelu@alko.fi 

Puhelinnumero: 020 692 771 (ppm/pvm) 


Arkistoidut käyttöehdot:
Käyttöehdot - voimassa 26.8.2022