Laboratoriet för alkoholkontroll

Laboratoriet för alkoholkontroll (Alcohol Control Laboratory, ACL) undersöker den kemiska och mikrobiologiska kvaliteten på alkoholhaltiga drycker, starksprit och andra produkter som innehåller alkohol.

Adress och postadress: Sundholmsplatsen 1, 00181 HELSINGFORS 
Telefonväxel: 020 711 11, vardagar kl. 8–16
Kontor telefon: 020 711 5808


E-post: acl@alko.fi eller fornamn.efternamn@alko.fi

Eeva-Maria Rintala
Laboratoriechef
tfn 020 711 5769