Laboratoriet för alkoholkontroll

Laboratoriet för alkoholkontroll (Alcohol Control Laboratory, ACL) undersöker den kemiska och mikrobiologiska kvaliteten på alkoholhaltiga drycker, starksprit och andra produkter som innehåller alkohol.

Adress: Arkadiagatan 2 (PB 99), 4. våningen, 00101 Helsingfors

Telefonväxel: 020 711 11, vardag kl. 8–16

Telefon: 020 711 5808


E-post: acl@alko.fi eller fornamn.efternamn@alko.fi

Eeva-Maria Rintala
Laboratoriechef
tfn 020 711 5769