Årsberättelse

Alko rapporterar sitt ekonomiska resultat med en delårsberättelse och en årsberättelse som bägge publiceras en gång om året.

I Alkos årsberättelse 2020 (på finska) rapporterar vi om årets nyckeltal och om de viktigaste händelserna.

Utom om Alkos ekonomiska ansvar, ansvar för miljön och sociala ansvar i verksamheten ger årsrapporten också information om Alkos alkoholpolitiska ansvar.

Årsberättelser på Finska