Alkos verksamhet regleras bland annat av lagar

Alko Ab är ett helägt statligt aktiebolag

Alkos uppdrag styrs av:

1. Alkohollagen (1102/2017)
2. Förordningen om alkoholbolagets verksamhet (243/2000)
3. Aktiebolagslagen och bolagsordningen
4. Regeringens principbeslut om målen för alkoholpolitiken
5. Ägarstrategin Syftet med alkohollagen är att styra konsumtionen av alkohol och därmed förebygga de samhälleliga, sociala och hälsorelaterade problem och skador som alkohol kan orsaka.