Hur identifierar jag defekt vin?

Vindefekter är ovanliga, men de går tyvärr inte att undvika helt. Lär dig identifiera de vanligaste defekterna och vilka åtgärder du kan vidta.

I förhållande till försäljningsmängden returnerar kunderna få defekta drycker till Alko.

”Kunderna returnerar cirka 13 000 flaskor per år, vilket motsvarar en enhet per 5 000 försålda enheter”, säger Alkos kvalitetskontrollchef, kemisten Juha Viikari.

Den överlägset vanligaste orsaken till returnering är korkdefekt (korkfel, korkskada), som ger vinet en oangenäm källararom. Andra vanliga orsaker till returnering är bland annat efterjäsning och oxidering, som i regel beror på felaktig buteljförslutning.

Många reagerar negativt på vinsten och fällning, som dock inte är egentliga defekter.

Läs mer om vanliga vindefekter nedan.

Gör så här om vinet är defekt

Det lönar sig alltid att returnera en defekt vara till Alko. Drycken kan returneras till vilken Alkobutik som helst.

I allmänhet ersätter expediten den defekta varan omgående, men vid behov skickas den vidare för analys till Alkos kvalitetskontroll. Den returnerade förpackningen bör innehålla tillräckligt mycket dryck för fastställande av defekten.

Juha Viikari uppmanar till returnering av defekta produkter eftersom de returnerade produkterna gör Alkos kvalitetkontroll och därigenom de berörda importörerna och tillverkarna medvetna om felen och bristerna.

Konsumtion av små mängder defekt vin är inte skadligt eller hälsovådligt.

”Vin är en trygg produkt eftersom dess relativt höga alkoholhalt och sura miljö hämmar skadliga mikroorganismer, men aromerna i ett defekt vin upplevs i allmänhet som otrevliga”, säger Juha Viikari.

Korkdefekt ger vinet källararom

Med korkdefekt avses aromer som slår ut vinets fruktighet och i värsta fall ger drycken jordig och mögelliknande smak och doft.

Korkdefekter förekommer främst i buteljer förslutna med naturkork. De oönskade aromerna kan bero på olika kemiska föreningar, varav den vanligaste är trikloranisol eller TCA. Defekten sammanhänger inte direkt med förslutningen, utan med att en mycket liten mängd (ofta en bråkdels gram) trikloranisol har hamnat i vinet.

TCA uppstår vid vissa jästsvampars modifiering av de syntetiska klorföreningar som används för rengöring av naturkork. Aromdefekter i vin kan även härröra från rester av träskyddsmedel i tillverkningsmiljön.

Juha Viikari berättar att antalet returnerade buteljer med korkdefekt har minskat avsevärt under den senaste tiden, vilket till stor del beror på den ökade användningen av skruvkorkar.

Oxidering och ättiksyra fördärvar vinet

Oxidering leder till att vinet förlorar sin fruktighet och friska smak. Oxiderat vin smakar ofta gammalt äpple.

Exponering för syre aktiverar ättiksyrabakterier, vilket ger vinet smak och doft av ättika. Fenomenet kallas ättiksyrabildning.

Oxideringen påverkar även vinets färg: Vita viner blir ofta brunaktiga och röda viner förlorar sin djupa färg.

Oxideringen kan stävjas genom tillsats av sulfit och svaveldioxid vid tillverkningen och buteljeringen.

Glasflaskor med tät kork (kapsyl) skyddar effektivt mot oxidering. I syfte att undvika oxidering bör lådvin och vin i plastförpackning konsumeras relativt snart efter inköpet. Enligt Juha Viikari har tekniken och de moderna förslutningarna dock förbättrat hållbarheten hos lådvin och vin i plastförpackning avsevärt.

Efterjäsning ger bubblor

Vin kan innehålla bubblor som inte hör hemma i drycken. Fenomenet kan påverka aromerna och göra vinet grumligt.

Efterjäsningen beror i regel på att vinet av någon orsak innehåller jästrester eller andra oönskade mikroorganismer. Vin med restsocker är särskilt utsatt för efterjäsning.

Vinsten och fällning är inga egentliga defekter

Vinsten utgörs av fina kristaller som påminner om strösocker eller små glasbitar. I rödvin kan vinstenen vara förgrenad, vilket för tankarna till en vinranka.

Vinsten uppstår när vinsyran i vinet reagerar med druvans kalium. Vinsyrans salt, kaliumvätetartrat, bildar fällning på flaskbottnen.

Kyla främjar bildningen av vinsten, vilket innebär att långvarig svalförvaring av vin ofta leder till uppkomst av vinsten. Många vintillverkare stävjar bildningen av vinsten genom kylbehandling och filtrering av vinet före buteljeringen, men trots detta kan vinsten uppstå vid senare svalförvaring.

Fällning, som är ett vanligt fenomen, uppstår ofta vid lagring på flaska. Fällning förekommer även i unga viner. Orsaken är i allmänhet att vintillverkaren har undvikit filtrering som även reducerar dryckens aromämnen.

Vinsten och fällning är kosmetiska defekter som inte påverkar vinets smakvärld. Vinstenen och fällningen kan avlägsnas genom dekantering: Låt flaskan stå upprätt en stund och slå sedan försiktigt över vinet i en karaff.

Andra defekter

Vissa defekter förekommer mer sällan.

Förekomst av mögel utanpå korken beror på fukt mellan korken och skyddskapseln. Eftersom möglet inte kommer i kontakt med vinet inverkar det inte på dryckens doft eller smak. Det lönar sig ändå att torka av flaskhalsen invändigt och utvändigt innan vinet serveras.

Avsaknaden av bubblor i mousserande vin beror ofta på fel i korken. Sådant vin bör returneras till Alko.

Grumlighet tyder i regel på att drycken innehåller jäst eller andra mikroorganismer. Om vinets smak eller doft är påverkad bör det returneras till Alko. Observera dock att felfritt naturvin ofta är aningen grumligt.

Text Lasse Pakarinen, foto iStock